Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

26.04.2007 11:13 www.questback.com HiLs studiekvalitetsundersøkelse 20071 Response Log.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "26.04.2007 11:13 www.questback.com HiLs studiekvalitetsundersøkelse 20071 Response Log."— Utskrift av presentasjonen:

1 :13 HiLs studiekvalitetsundersøkelse Response Log

2 :13 HiLs studiekvalitetsundersøkelse Kjønn: 1Mann 2Kvinne

3 :13 HiLs studiekvalitetsundersøkelse Alder:

4 :13 HiLs studiekvalitetsundersøkelse Hva er hovedstudiet ditt? MeanStandard DeviationMedian Current17,197,9218,0 1Master i helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge 2Master i film- og fjernsynsvitenskap 3Master i innovasjon og næringsutvikling 4Master i pedagogikk 5Master i spesialpedagogikk 6Master i velferdspolitikk 7Master i velferdsforvaltning 8Bachelor i barnevern 9Bachelor i film- og fjernsynsvitenskap 10Bachelor i fjernsynsregi 11Bachelor i fjernsynsteknikk 12Bachelor i kulturprosjektledelse 13Bachelor i naturbasert reiseliv 14Bachelor i organisasjon og ledelse 15Bachelor i psykologi 16Bachelor i reiseliv 17Bachelor i samfunnsfag 18Bachelor i sosialt arbeid 19Bachelor i vernepleie 20Bachelor i vernepleie deltid (DEVU) 21Bachelor i økonomi og administrasjon 22Filmskolen 23Årsstudium i film- og fjernsynsvitenskap 24Årsstudium i internasjonale studier 25Årsstudium i idrett 26Årsstudium i juss 27Årsstudium i kunsthistorie 28Årsstudium, LOP - påbyggingsstudium i Ledelses-, organisasjons- og personalfag 29Årsstudium i pedagogikk - heltid 30Årsstudium i pedagogikk - deltid 31Årsstudium i psykologi 32Årsstudium i reiseliv 33Årsstudium i samtidshistorie 34Årsstudium i sosiologi 35Annet, vennligst spesifiser:

5 :13 HiLs studiekvalitetsundersøkelse Hvilket år er du i studieløpet? 11.år 22.år 33.år

6 :13 HiLs studiekvalitetsundersøkelse Jeg tar masterstudiet på: 1Heltid 2Deltid

7 :13 HiLs studiekvalitetsundersøkelse Hvilket år er du i studieløpet? Studenter som tar masterstudiet på deltid krysser av for hvilken del av studieløpet en er inne i) 11.år 22.år

8 :13 HiLs studiekvalitetsundersøkelse Jeg synes at: MeanStandard DeviationMedian Lærerne er generelt godt forberedte til undervisningen. 4,420,825,0 Det er en god tone mellom lærerne og studentene. 4,500,775,0 Det faglige arbeidsmiljøet blant studentene på mitt kull er dårlig. 2,641,312,0 Trivsel og samhold blant oss studenter på mitt kull i studiet er godt. 4,061,134,0 Tilbakemeldingene fra lærerne på skriftlige og muntlige arbeider er relevante og konstruktive. 3,831,154,0 Arbeidsbelastningen på studiet er for stor. 2,931,173,0 Studentenes evalueringer av undervisningen blir tatt hensyn til. 3,661,364,0 Vi har fått dårlig innføring i krav og forventninger som stilles til oss. 2,881,313,0 Det er god variasjon i undervisningsformer (forelesning, seminar, gruppearbeid, oa.) ved studiet. 3,661,234,0 Det har vært for mange uforutsette endringer i undervisningsopplegget. 2,571,382,0 Det burde vært lagt opp til mer gruppearbeid på studiet. 2,461,352,0 Jeg er blitt flinkere til å arbeide selvstendig med fagstoff i løpet av studieåret. 3,791,174,0 Jeg har blitt fortrolig med faglige begreper og teorier i løpet av året. 4,170,894,0 Studiet har svart til mine forventninger ved studiestart 3,801,214,0 Faglige diskusjoner med andre studenter har betydd mye for forståelsen av fagstoffet. 3,901,204,0 Jeg kan anbefale studiet til andre. 4,391,045,0 1Lærerne er generelt godt forberedte til undervisningen. 2Det er en god tone mellom lærerne og studentene. 3Det faglige arbeidsmiljøet blant studentene på mitt kull er dårlig. 4Trivsel og samhold blant oss studenter på mitt kull i studiet er godt. 5Tilbakemeldingene fra lærerne på skriftlige og muntlige arbeider er relevante og konstruktive. 6Arbeidsbelastningen på studiet er for stor. 7Studentenes evalueringer av undervisningen blir tatt hensyn til. 8Vi har fått dårlig innføring i krav og forventninger som stilles til oss. 9Det er god variasjon i undervisningsformer (forelesning, seminar, gruppearbeid, oa.) ved studiet. 10Det har vært for mange uforutsette endringer i undervisningsoppleg get. 11Det burde vært lagt opp til mer gruppearbeid på studiet. 12Jeg er blitt flinkere til å arbeide selvstendig med fagstoff i løpet av studieåret. 13Jeg har blitt fortrolig med faglige begreper og teorier i løpet av året. 14Studiet har svart til mine forventninger ved studiestart 15Faglige diskusjoner med andre studenter har betydd mye for forståelsen av fagstoffet. 16Jeg kan anbefale studiet til andre.

9 :13 HiLs studiekvalitetsundersøkelse Jeg synes at: - Lærerne er generelt godt forberedte til undervisningen. 1Helt uenig 2Delvis uenig 3Hverken enig eller uenig 4Delvis enig 5Helt enig 6Vet ikke/ikke aktuelt

10 :13 HiLs studiekvalitetsundersøkelse Jeg synes at: - Det er en god tone mellom lærerne og studentene. 1Helt uenig 2Delvis uenig 3Hverken enig eller uenig 4Delvis enig 5Helt enig 6Vet ikke/ikke aktuelt

11 :13 HiLs studiekvalitetsundersøkelse Jeg synes at: - Det faglige arbeidsmiljøet blant studentene på mitt kull er dårlig. 1Helt uenig 2Delvis uenig 3Hverken enig eller uenig 4Delvis enig 5Helt enig 6Vet ikke/ikke aktuelt

12 :13 HiLs studiekvalitetsundersøkelse Jeg synes at: - Trivsel og samhold blant oss studenter på mitt kull i studiet er godt. 1Helt uenig 2Delvis uenig 3Hverken enig eller uenig 4Delvis enig 5Helt enig 6Vet ikke/ikke aktuelt

13 :13 HiLs studiekvalitetsundersøkelse Jeg synes at: - Tilbakemeldingene fra lærerne på skriftlige og muntlige arbeider er relevante og konstruktive. 1Helt uenig 2Delvis uenig 3Hverken enig eller uenig 4Delvis enig 5Helt enig 6Vet ikke/ikke aktuelt

14 :13 HiLs studiekvalitetsundersøkelse Jeg synes at: - Arbeidsbelastningen på studiet er for stor. 1Helt uenig 2Delvis uenig 3Hverken enig eller uenig 4Delvis enig 5Helt enig 6Vet ikke/ikke aktuelt

15 :13 HiLs studiekvalitetsundersøkelse Jeg synes at: - Studentenes evalueringer av undervisningen blir tatt hensyn til. 1Helt uenig 2Delvis uenig 3Hverken enig eller uenig 4Delvis enig 5Helt enig 6Vet ikke/ikke aktuelt

16 :13 HiLs studiekvalitetsundersøkelse Jeg synes at: - Vi har fått dårlig innføring i krav og forventninger som stilles til oss. 1Helt uenig 2Delvis uenig 3Hverken enig eller uenig 4Delvis enig 5Helt enig 6Vet ikke/ikke aktuelt

17 :13 HiLs studiekvalitetsundersøkelse Jeg synes at: - Det er god variasjon i undervisningsformer (forelesning, seminar, gruppearbeid, oa.) ved studiet. 1Helt uenig 2Delvis uenig 3Hverken enig eller uenig 4Delvis enig 5Helt enig 6Vet ikke/ikke aktuelt

18 :13 HiLs studiekvalitetsundersøkelse Jeg synes at: - Det har vært for mange uforutsette endringer i undervisningsopplegget. 1Helt uenig 2Delvis uenig 3Hverken enig eller uenig 4Delvis enig 5Helt enig 6Vet ikke/ikke aktuelt

19 :13 HiLs studiekvalitetsundersøkelse Jeg synes at: - Det burde vært lagt opp til mer gruppearbeid på studiet. 1Helt uenig 2Delvis uenig 3Hverken enig eller uenig 4Delvis enig 5Helt enig 6Vet ikke/ikke aktuelt

20 :13 HiLs studiekvalitetsundersøkelse Jeg synes at: - Jeg er blitt flinkere til å arbeide selvstendig med fagstoff i løpet av studieåret. 1Helt uenig 2Delvis uenig 3Hverken enig eller uenig 4Delvis enig 5Helt enig 6Vet ikke/ikke aktuelt

21 :13 HiLs studiekvalitetsundersøkelse Jeg synes at: - Jeg har blitt fortrolig med faglige begreper og teorier i løpet av året. 1Helt uenig 2Delvis uenig 3Hverken enig eller uenig 4Delvis enig 5Helt enig 6Vet ikke/ikke aktuelt

22 :13 HiLs studiekvalitetsundersøkelse Jeg synes at: - Studiet har svart til mine forventninger ved studiestart 1Helt uenig 2Delvis uenig 3Hverken enig eller uenig 4Delvis enig 5Helt enig 6Vet ikke/ikke aktuelt

23 :13 HiLs studiekvalitetsundersøkelse Jeg synes at: - Faglige diskusjoner med andre studenter har betydd mye for forståelsen av fagstoffet. 1Helt uenig 2Delvis uenig 3Hverken enig eller uenig 4Delvis enig 5Helt enig 6Vet ikke/ikke aktuelt

24 :13 HiLs studiekvalitetsundersøkelse Jeg synes at: - Jeg kan anbefale studiet til andre. MeanStandard DeviationMedian Current4,391,045,0 1Helt uenig 2Delvis uenig 3Hverken enig eller uenig 4Delvis enig 5Helt enig 6Vet ikke/ikke aktuelt

25 :13 HiLs studiekvalitetsundersøkelse Alt i alt, hvor tilfreds er du med: 1Hvordan du ble tatt i mot ved oppstarten av studiet? 2Gjennomføring av undervisningsoppleg get generelt ved studiet? 3Hvordan studiet ditt holder deg informert om endringer? 4Din egen faglige progresjonen i studiet? 5Den praktiske gjennomføringen av eksamensavvikling? 6Eget læringsutbytte? 7Studiet generelt?

26 :13 HiLs studiekvalitetsundersøkelse Alt i alt, hvor tilfreds er du med: - Hvordan du ble tatt i mot ved oppstarten av studiet? 11 Svært utilfreds Svært tilfreds

27 :13 HiLs studiekvalitetsundersøkelse Alt i alt, hvor tilfreds er du med: - Gjennomføring av undervisningsopplegget generelt ved studiet? 11 Svært utilfreds Svært tilfreds

28 :13 HiLs studiekvalitetsundersøkelse Alt i alt, hvor tilfreds er du med: - Hvordan studiet ditt holder deg informert om endringer? 11 Svært utilfreds Svært tilfreds

29 :13 HiLs studiekvalitetsundersøkelse Alt i alt, hvor tilfreds er du med: - Din egen faglige progresjonen i studiet? 11 Svært utilfreds Svært tilfreds

30 :13 HiLs studiekvalitetsundersøkelse Alt i alt, hvor tilfreds er du med: - Den praktiske gjennomføringen av eksamensavvikling? 11 Svært utilfreds Svært tilfreds

31 :13 HiLs studiekvalitetsundersøkelse Alt i alt, hvor tilfreds er du med: - Eget læringsutbytte? 11 Svært utilfreds Svært tilfreds

32 :13 HiLs studiekvalitetsundersøkelse Alt i alt, hvor tilfreds er du med: - Studiet generelt? 11 Svært utilfreds Svært tilfreds

33 :13 HiLs studiekvalitetsundersøkelse Alt i alt, hvor tilfreds er du med: 1Kantinetilbudet? 2Bibliotekets bok- og dokumentsamling for faget du studerer? 3Biblioteket generelt? 4Fysiske fasiliteter i undervisningen (auditorier, klasserom, ol.)? 5Tilgangen på grupperom? 6Tilgangen på lesesalplass? 7Tilgangen på datamaskiner? 8Informasjon på 9Bruk av Fronter som verktøy?

34 :13 HiLs studiekvalitetsundersøkelse Alt i alt, hvor tilfreds er du med: - Kantinetilbudet? 11 Svært utilfreds Svært tilfreds

35 :13 HiLs studiekvalitetsundersøkelse Alt i alt, hvor tilfreds er du med: - Bibliotekets bok- og dokumentsamling for faget du studerer? 11 Svært utilfreds Svært tilfreds

36 :13 HiLs studiekvalitetsundersøkelse Alt i alt, hvor tilfreds er du med: - Biblioteket generelt? 11 Svært utilfreds Svært tilfreds

37 :13 HiLs studiekvalitetsundersøkelse Alt i alt, hvor tilfreds er du med: - Fysiske fasiliteter i undervisningen (auditorier, klasserom, ol.)? 11 Svært utilfreds Svært tilfreds

38 :13 HiLs studiekvalitetsundersøkelse Alt i alt, hvor tilfreds er du med: - Tilgangen på grupperom? 11 Svært utilfreds Svært tilfreds

39 :13 HiLs studiekvalitetsundersøkelse Alt i alt, hvor tilfreds er du med: - Tilgangen på lesesalplass? 11 Svært utilfreds Svært tilfreds

40 :13 HiLs studiekvalitetsundersøkelse Alt i alt, hvor tilfreds er du med: - Tilgangen på datamaskiner? 11 Svært utilfreds Svært tilfreds

41 :13 HiLs studiekvalitetsundersøkelse Alt i alt, hvor tilfreds er du med: - Informasjon på 11 Svært utilfreds Svært tilfreds

42 :13 HiLs studiekvalitetsundersøkelse Alt i alt, hvor tilfreds er du med: - Bruk av Fronter som verktøy? 11 Svært utilfreds Svært tilfreds

43 :13 HiLs studiekvalitetsundersøkelse Service 1Servicen i Studenttorget? 2Servicen i avdelingsadministra sjonen/SELL? 3Studieveiledning i Studenttorget? 4Studieveiledning hos faglige ansatte?

44 :13 HiLs studiekvalitetsundersøkelse Service - Servicen i Studenttorget? 11 Svært utilfreds Svært tilfreds 8Ikke benyttet/Ikke aktuelt

45 :13 HiLs studiekvalitetsundersøkelse Service - Servicen i avdelingsadministrasjonen/SELL? 11 Svært utilfreds Svært tilfreds 8Ikke benyttet/Ikke aktuelt

46 :13 HiLs studiekvalitetsundersøkelse Service - Studieveiledning i Studenttorget? 11 Svært utilfreds Svært tilfreds 8Ikke benyttet/Ikke aktuelt

47 :13 HiLs studiekvalitetsundersøkelse Service - Studieveiledning hos faglige ansatte? 11 Svært utilfreds Svært tilfreds 8Ikke benyttet/Ikke aktuelt

48 :13 HiLs studiekvalitetsundersøkelse (Tilstedeværelse på) Forelesninger eller mer

49 :13 HiLs studiekvalitetsundersøkelse Seminarer, veiledning, organisert gruppearbeid eller mer

50 :13 HiLs studiekvalitetsundersøkelse Annet studiearbeid (egenstudie, kollokvier, lesning, egeninitiert oppgavearbeid, o.l.)

51 :13 HiLs studiekvalitetsundersøkelse Fritidsaktiviteter i studentmiljøet (inkl. studentpolitikk, ol.)

52 :13 HiLs studiekvalitetsundersøkelse Antall timer til lønnet arbeid ved siden av studiene

53 :13 HiLs studiekvalitetsundersøkelse Antall timer til fritidsaktiviteter utenfor studentmiljøet:

54 :13 HiLs studiekvalitetsundersøkelse Antall timer til familieliv/private forpliktelser

55 :13 HiLs studiekvalitetsundersøkelse Forelesninger (eller forelesningslignende aktivitet):

56 :13 HiLs studiekvalitetsundersøkelse Seminarer, veiledning, organisert gruppearbeid

57 :13 HiLs studiekvalitetsundersøkelse Egenstudier, kollokvier, lesning, oppgavearbeid, o.l

58 :13 HiLs studiekvalitetsundersøkelse Forelesninger (eller forelesningslignende aktivitet):

59 :13 HiLs studiekvalitetsundersøkelse Seminarer, veiledning, organisert gruppearbeid

60 :13 HiLs studiekvalitetsundersøkelse Egenstudier, kollokvier, lesning, oppgavearbeid, o.l

61 :13 HiLs studiekvalitetsundersøkelse Forrige uke: 1Var en typisk studieuke for meg 2Drev jeg mindre med studiearbeid enn normalt 3Drev jeg mer med studiearbeid enn normalt

62 :13 HiLs studiekvalitetsundersøkelse Om du skal vurdere anvendelsen av tid til studier, vil du da si at du har brukt: 1Alt for mye tid 2Litt for mye tid 3Passe med tid 4Litt for lite tid 5Altfor lite tid 6Vet ikke

63 :13 HiLs studiekvalitetsundersøkelse Benytter du deg av høgskolens lokaliteter til studieaktivitet etter kl. 16? 1Ja, en eller flere ganger i uka 2Ja, men bare under eksamens- /undervisningsintens ive perioder 3Ja, anslagsvis ett par ganger i måneden 4Nei, svært sjelden eller aldri

64 :13 HiLs studiekvalitetsundersøkelse Alt i alt, hvor tilfreds er du med, 1Det sosiale studentmiljøet ved HiL? 2Lillehammer som sted å være? 3Aktivitetstilbudet ved skolen utover studiet? 4Studietilværelsen ved Høgskolen i Lillehammer? 5Livet ditt generelt nå for tiden?

65 :13 HiLs studiekvalitetsundersøkelse Alt i alt, hvor tilfreds er du med, - Det sosiale studentmiljøet ved HiL? 1Svært utilfreds Svært tilfreds

66 :13 HiLs studiekvalitetsundersøkelse Alt i alt, hvor tilfreds er du med, - Lillehammer som sted å være? 1Svært utilfreds Svært tilfreds

67 :13 HiLs studiekvalitetsundersøkelse Alt i alt, hvor tilfreds er du med, - Aktivitetstilbudet ved skolen utover studiet? 1Svært utilfreds Svært tilfreds

68 :13 HiLs studiekvalitetsundersøkelse Alt i alt, hvor tilfreds er du med, - Studietilværelsen ved Høgskolen i Lillehammer? 1Svært utilfreds Svært tilfreds

69 :13 HiLs studiekvalitetsundersøkelse Alt i alt, hvor tilfreds er du med, - Livet ditt generelt nå for tiden? 1Svært utilfreds Svært tilfreds


Laste ned ppt "26.04.2007 11:13 www.questback.com HiLs studiekvalitetsundersøkelse 20071 Response Log."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google