Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Modernisering, effektivisering og forenkling i fiskeri- kystforvaltningen Nor-Fishing 10. august 2004 Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Modernisering, effektivisering og forenkling i fiskeri- kystforvaltningen Nor-Fishing 10. august 2004 Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Modernisering, effektivisering og forenkling i fiskeri- kystforvaltningen Nor-Fishing 10. august 2004 Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen

2 Pressekonferanse Nor-Fishing, Trondheim – 10. august 2004 Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen Verdier fra havet – Norges framtid 3 hovedmål Bedre lønnsomhet, i alle ledd fra fjord til bord Enklere å være aktør i næringen, forenkling og forutsigbarhet Sikker ferdsel langs kysten

3 Pressekonferanse Nor-Fishing, Trondheim – 10. august 2004 Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen Verdier fra havet – Norges framtid Fiskeriforvaltningen skal løse oppgavene med smartere og mindre ressurskrevende løsninger Fellesoppgavene skal ivaretas med nye løsninger gjennom modernisering, fornyelse og å flytte avgjørelsene nærmere brukerne Ambisjonen

4 Pressekonferanse Nor-Fishing, Trondheim – 10. august 2004 Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen Verdier fra havet – Norges framtid Enklere hverdag Omorganiseringer i fiskeri- og kystforvaltningen Regelverksforenkling Delegering av myndighet Effektivisering og modernisering

5 Pressekonferanse Nor-Fishing, Trondheim – 10. august 2004 Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen Verdier fra havet – Norges framtid Omorganiseringer Fiskeridirektoratet –omorganisering av hele virksomheten, både sentralt og regionalt Kystdirektoratet –flytting til Ålesund –overtok statens beredskap mot akutt forurensning Mattilsynet –én tilsynsinstans å forholde seg til

6 Pressekonferanse Nor-Fishing, Trondheim – 10. august 2004 Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen Verdier fra havet – Norges framtid Regelverksforenkling Samlekvoter for hele kystflåten under 15 meter Fartøykvoter for flåten mellom 15 - 28 meter Fôrprodusentene har fått én forskrift å forholde seg til Enklere klarering av nye lokaliteter og flytting av konsesjoner Det nye Mattilsynet –13 lover er samlet til én ny lov, matloven –flere hundre forskrifter gjennomgått med sikte på forenkling © Eksportutvalget for fisk

7 Pressekonferanse Nor-Fishing, Trondheim – 10. august 2004 Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen Verdier fra havet – Norges framtid Delegering av myndighet Ressursforvaltning Første fase 1978 – 1999 3 myndighetsområder delegert Andre fase 2000 – 2001 16 myndighetsområder delegert Tredje fase 2002 - 2003 13 myndighetsområder delegert Fjerde fase 2004 – Ytterligere myndighet delegeres Havbruksforvaltning Laksekonsesjoner Havbeitetillatelser Konkursforskriften Klareringsforskriften Forskrift om teknisk standard og internkontrollforskriften Driftsforskriftene Trøndelagsmodellen

8 Pressekonferanse Nor-Fishing, Trondheim – 10. august 2004 Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen Verdier fra havet – Norges framtid Delegering av myndighet Større myndighet delegert til Kystdirektoratet og Kystverkets distriktskontorer Direktoratsoppgaver overført til distriktskontorene

9 Pressekonferanse Nor-Fishing, Trondheim – 10. august 2004 Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen Verdier fra havet – Norges framtid Fiskeri- og kystforvaltningen tar IT i bruk Fangstrapportering via satellitt Etablering av administrativt system for å avregne kvoter Innføring av landingsseddel Elektronisk kontroll med norsk vågehvalfangst Havbruksdata Elektronisk bestilling av los Forvaltning av geodata og bruk av moderne kartverktøy Elektroniske løsninger for effektiv saksbehandling Fornyelse av informasjonstjenester på Internett Skjema på nett

10 Pressekonferanse Nor-Fishing, Trondheim – 10. august 2004 Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen Verdier fra havet – Norges framtid 1.Forenklingsarbeidet fortsetter med redusert antall forkrifter (bl.a. vil 21 forskrifter bli erstattet av 1 i løpet av høsten) 2.Køene skal avvikles innen 1.1.2005 3.Enklere språk i vår kommunikasjon med brukerne 4.Fiskeriforvaltningen skal ligge i tet når det gjelder elektronisk forvaltning 5.Ytterligere desentralisering 6.Det skal gjennomføres brukerundersøkelser 6 gyldne løfter

11 Pressekonferanse Nor-Fishing, Trondheim – 10. august 2004 Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen Verdier fra havet – Norges framtid Spørsmål?

12 Pressekonferanse Nor-Fishing, Trondheim – 10. august 2004 Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen Verdier fra havet – Norges framtid Pressekonferanse Onsdag 11. august: kl. 10:30 – 11:30 Presenteres tiltak for økt verdiskaping i fiskerinærningen. Temaene for pressekonferansen er knyttet til tiltak innenfor den fangstbaserte delen av næringa bl.a. gjennomgang av reguleringskjeden, organisering av ressurskontroll, leveringsavtaler, strukturtiltak, rekrutteringskvoter og oppfølgingen av Grønnevet-gruppens rapport. Sted: Forskningsfartøyet G.O. Sars som ligger ved Skansen kai


Laste ned ppt "Modernisering, effektivisering og forenkling i fiskeri- kystforvaltningen Nor-Fishing 10. august 2004 Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google