Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strukturtiltak for havfiskeflåten Nord-Norges Rederiforening 26. november 2004 Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strukturtiltak for havfiskeflåten Nord-Norges Rederiforening 26. november 2004 Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strukturtiltak for havfiskeflåten Nord-Norges Rederiforening 26. november 2004 Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen

2 Verdier fra havet – Norges framtid For mye”stål” i bøyene! Kapasitetsutnyttelsen er ikke god nok Foto: Tore Hummelsund DriftsdøgnBeregnet overkapasitet Fabrikktrålerflåten28015% Stortrålere17550% Småtrålere25025% Ringnot29510% Grønlandsrekeflåten25025% Konvensjonelle over 28 meter 27515% Seitrålflåten24525% Industritrålflåten25025% Samlet er det rom for å redusere havfiskeflåten med om lag ¼ del! Gi rammebetingelser som optimaliserer driften

3 Verdier fra havet – Norges framtid Dagens utfordring Dagens strukturordninger ikke tilstrekkelig attraktive –For mange nøler med å gå inn i enhetskvoteordningen –Tidsbegrensningen et hinder for videre strukturering Fiskeindustri-eide rederiene i torsketrålflåten –Langsiktig sikkerhet for råstofftilførselen avgjørende for å slå sammen fartøy Og i tillegg: Regelverket skal bli enklere! Foto: Remi Einar Teistklub og Kystvakten

4 Verdier fra havet – Norges framtid Hvordan møte disse utfordringene? Omfordeling av kvoter mellom grupper? Nei – omfordeling løser ikke problemene, bare flytter dem Øke uttaket av bestandene? Nei – uttaket skal være styrt av langsiktige, overordnede prinsipper Redusere antall fartøy? Ja – gjennom effektive og frivillige struktureringsordninger

5 Verdier fra havet – Norges framtid Vi foreslår derfor 3 tiltak: 1.Fra enhetskvote- til strukturkvoteordning: Ordningen slik den blir for de som heretter vil strukturere og, overgangsordninger for de som i dag har enhetskvotetillegg 2.Utvide fabrikktrålernes mulighet til strukturordning 3.Fjerne deler av rederikvoteordningen

6 Verdier fra havet – Norges framtid 13/18 år = kvoter A B Enhetskvoteordningen er tidsbegrenset Til fordeling på fartøygruppen + Dagens ordning Tiltak 1

7 Verdier fra havet – Norges framtid 13/18 år = kvoter A B Til fordeling på fartøygruppen + Dagens ordning Enhetskvoteordningen er tidsbegrenset Strukturkvoteordningen er tidsubegrenset A + B Alltid krav om kondemnering Ingen generell avkorting Videreføre distriktsmessige ordninger Eksisterende kvotetak videreføres Ny ordning Tiltak 1

8 Verdier fra havet – Norges framtid Havfiskefartøy med enhetskvotetillegg Tot. antall fartøy Antall fartøy med enhetskvotetillegg Torsketrål9429 Ringnot8944 Grønlandsrekeflåten174 Konvensjonelle over 28 meter 5337 Seitrålflåten124 Industritrålflåten5422 I underkant av halvparten av havfiskefartøyene har i dag enhetskvotetillegg Tiltak 1

9 Verdier fra havet – Norges framtid Hvordan behandle de som i dag har enhetskvotetillegg når vi går over til tidsubegrenset ordning (strukturkvoteordning)? Til fordeling på fartøygruppen Alternativ 1 (den parallelle): Gjeldende tildelinger videreføres, slik at de som har en enhetskvote i dag beholder denne ut tidsperioden, og enhetskvoten deretter kommer til fordeling på hele gruppen + + 13/18 år Overgangen for de som har enh. kv. Tiltak 1 Gå perioden ut

10 Verdier fra havet – Norges framtid Hvordan behandle de som i dag har enhetskvotetillegg når vi går over til tidsubegrenset ordning (strukturkvoteordning)? Til fordeling på fartøygruppen Alternativ 2 (frivillig): Hver enkelt kan velge mellom å gå perioden ut som i alternativ 1 Eller gå over til tidsuavgrenset strukturkvote med, en viss avkorting som er økende etter hvor mange år man er tildelt enhetskvote + + 13/18 år Gå perioden ut Overgangen for de som har enh. kv. Tiltak 1 + Over til strukturkvote Viss avkorting

11 Verdier fra havet – Norges framtid Hvordan behandle de som i dag har enhetskvotetillegg når vi går over til tidsubegrenset ordning (strukturkvoteordning)? Til fordeling på fartøygruppen Løsning 3 (tvungen): At enhetskvotetildelingen uten videre gjøres om til en strukturkvotetildeling for alle, men med en avkorting som i alternativ 2 + + 13/18 år Gå perioden ut Overgangen for de som har enh. kv. Tiltak 1 + Over til strukturkvote Viss avkorting

12 Verdier fra havet – Norges framtid Eksempel – overgangsordning alt. 3 Til fordeling på fartøygruppen Antall år med enhetskvotetillegg + + 13/18 år Gå perioden ut Enh. kvote tillegg = 100 Benyttet i 9 av 18 år Tiltak 1 + Over til strukturkvote Avkorting=Kvote x 9/18 100 X 9/18 = 50 100 50 13 eller 18 år Avkorting =

13 Verdier fra havet – Norges framtid Tiltakssone Region II Vest-Finnmark og Nord-Troms Region I Øst-Finnmark Region III Resten av Troms og Nordland Positive distriktsmessige effekter Dersom konsesjon med leveringsvilkår tas ut gjennom enhetskvoteordning, faller vilkåret bort etter 13 eller 18 år. Når tidsbegrensningen tas bort, vil vilkåret også bestå Forbud mot overføring fra nord til sør gjennom dagens enhetskvoteordning, men ved utløpet av tildelingsperioden vil også sør-norske fartøy dele på gevinsten. Når tidsbegrensningen tas bort skjer ikke dette Leveringsvilkåret blir tidsubegrenset Tiltak 1

14 Verdier fra havet – Norges framtid Strukturgruppen for fabrikkskipene i dagens ordning Fabrikktrål Frysetrål Ferskfisktrål Tiltak 2

15 Verdier fra havet – Norges framtid Strukturgruppen for fabrikkskipene utvides til også å omfatte frysetrålerne Ferskfisktrål Fabrikktrål Frysetrål Tiltak 2

16 Verdier fra havet – Norges framtid Hovedordningen i rederikvoteordningen oppheves Har ikke virket etter forutsetningene Komplisert og byråkratiserende regelverk Når strukturkvote erstatter enhetskvote, ikke lenger behov for denne ordningen Foto: Thomas de Lange Wenneck og Kystvakten Tiltak 3

17 Verdier fra havet – Norges framtid Foto: Tore Hummelsund, J.B.Eggesbo og Kystvakten Målet: Fartøy i arbeid på feltet Høringsnotatet finner du på: www.fkd.dep.no


Laste ned ppt "Strukturtiltak for havfiskeflåten Nord-Norges Rederiforening 26. november 2004 Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google