Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Liv M. Lassen, ISP, UiO 2005 Rådgivers Holdninger & Grunnleggende Egenskaper Plattformen I Spesialpedagogisk Rådgivningsarbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Liv M. Lassen, ISP, UiO 2005 Rådgivers Holdninger & Grunnleggende Egenskaper Plattformen I Spesialpedagogisk Rådgivningsarbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 Liv M. Lassen, ISP, UiO 2005 Rådgivers Holdninger & Grunnleggende Egenskaper Plattformen I Spesialpedagogisk Rådgivningsarbeid

2 Liv M. Lassen, ISP, UiO 2005 Carl Rogers: 3 Vesentlige Holdninger “ I believe that it is the presence of certain attitudes in the therapist which are communicated to, and perceived by his client that effect success in counseling” 1. Kongruens 2. Ubetinget positiv aktelse 3. Empati

3 Liv M. Lassen, ISP, UiO 2005 Rekkefølgen signifikant Men Logisk Sammenbunnet Rådgiver trenger å utvikle en sterk og nøyaktig empati. For å utvikle en sensitivitet overfor en annens “være” minutt til minutt (empati) må rådgiver først akseptere og til dels bry seg om rådsøker. Ingen av disse holdningene kan være meningsfulle hvis ikke de er ekte.

4 Liv M. Lassen, ISP, UiO 2005 Kongruens Å være seg selv på en integrert, fullstendig, genuin måte. “ gjennomsiktig” Opplevd: autentisk og troverdig av rådsøker. Davis : spontanitet og kontinuitet Plattform for trygghet, forutsigbarhet som gjør det mulig for råsøker å slappe av

5 Liv M. Lassen, ISP, UiO 2005 Egan’s operasjonalisering av Genuinitet Ikke overdriver stereotypisk profesjonell rolle eller atferd Er spontan men ikke uten kontroll Formidling av verdier kongruent med atferd Villg til å dele seg selv & erfaringer hvis til hjelp for rådsøker.

6 Liv M. Lassen, ISP, UiO 2005 Ubetinget positiv aktelse Bryr seg om rådsøker som en person med menneskelige muligheter på en dyp og genuin måte. ikke betinget utadvendt positiv uten evaluering

7 Liv M. Lassen, ISP, UiO 2005 Geldards : operasjonalisering av Respekt Bry seg om andres velferd Se det unike mennesket Anerkjenne rådsøker som istand til å velge sin egen sjebne Tro på rådsøkers gode vilje Varm & vennlig Oppmuntre & støtte Hjelpe rådsøker identifisere & bygge ut ressurser.

8 Liv M. Lassen, ISP, UiO 2005 Empati Evne til å oppfange og oppleve rådsøkers fenomenologisk verden Oppfattelse av annens følelser & situasjon Indre type av forståelse “Å stå i andres “moccasiner”, men vite at det ikke er ens egne”

9 Liv M. Lassen, ISP, UiO 2005 Grunnlaget for å “møtes” “med følelse” : fokusering på rådsøker Stern’s “affektiv inntonning” : fremmer felleskap & samhørighet Ikke vitende - ikke forutinntatt fokus

10 Liv M. Lassen, ISP, UiO 2005 Emilie Kinge (1999, s. 13) “ Den eneste måten å kunne gi virkelig hjelp til andre mennesker på er ved å utvide og utvikle vår egen forståelse av dem, men vel så viktig å vise vår forståelse på en måte som utvikler deres egen bevissthet og forståelse for seg selv slik at de kan annerkjenne og respektere seg selv som de er.”

11 Liv M. Lassen, ISP, UiO 2005 Empatisk Kommunikasjon Formidle sin forståelse og prøve den ut sammen med rådsøker. Aktiv, utprøvende holdning Muliggjør at rådsøker utvikler en evne til å forholde seg empatisk overfor seg selv

12 Liv M. Lassen, ISP, UiO 2005 Rogers (1951, s.35) “ To be of assistance to you I will put aside myself … and enter into your world of perceptions as completely as I am able. I will become, in a sense, another self for you… an alter ego for your attitudes and feelings… a safe opportunity for you to discern yourself more clearly, to experience yourself more truly and deeply”

13 Liv M. Lassen, ISP, UiO 2005 Carkhuff 5 Nivåer av Empati 1. Uoppmerksom (Meget ineffektiv) 2. Overfladisk oppmerksom ( Ineffektiv) (råd, forlag til tiltak, forsikringer & trøst) 3. Speiler hjelpers beskrivelser kun fra innhold (Minimum effektiv) 4. Speiler også av følelser & mening (Veldig effektiv ) 5. Fanger & formidler dyperliggende følelser / bakkenforliggende budskap (ektsremt effektiv)

14 Liv M. Lassen, ISP, UiO 2005 Anerkjennelse (Anne-Lise Løvli Schibbye) Filosofi Teori Praksis “Gjensidig anerkjennelse gjør det fastlåste bevegelig.” (Hegel)

15 Liv M. Lassen, ISP, UiO 2005 Andres Egenskaper Hilton Davis : Ydmykhet Dempet entusiasm “ Empowerment”: positiv sentrering bygge på styrker bygge ut & utvide konstruktiv atferd proaktiv vs. defensivt perspektiv forvente at rådsøker kan lære, kan ta ansvar, kan håndtere sitt liv. (Dunst, Trivette, Deal)

16 Liv M. Lassen, ISP, UiO 2005 Sammenheng Prehelping Helpgiving Posthelping Attitudes & Behavior Responses Beliefs & Consequences

17 Liv M. Lassen, ISP, UiO 2005 Spørsmål til Refleksjon: Når/ i hvilke situasjoner klarer du å være professjonell genuin? Er det ganger det er vanskeligere enn andre? Er det mulig for deg å ha en ubetinget positiv aktelse mot rådsøkere i ditt fagligarbeid? Hva vanskeliggjør dette?

18 Liv M. Lassen, ISP, UiO 2005 Er det situasjoner eller forhold hvor din empatisk evne er mindre enn ellers? Tror du det er mulig for deg å forbedre din empatisk kommunikasjon ? Disse tankene kan du legge til din personlig logg.


Laste ned ppt "Liv M. Lassen, ISP, UiO 2005 Rådgivers Holdninger & Grunnleggende Egenskaper Plattformen I Spesialpedagogisk Rådgivningsarbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google