Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kjønnslemlestelse i Norge Innlegg på Childwach/Barneforum sitt seminar om kjønnslemlestelse Kjell Erik Øie Statssekretær 04.06.08.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kjønnslemlestelse i Norge Innlegg på Childwach/Barneforum sitt seminar om kjønnslemlestelse Kjell Erik Øie Statssekretær 04.06.08."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kjønnslemlestelse i Norge Innlegg på Childwach/Barneforum sitt seminar om kjønnslemlestelse Kjell Erik Øie Statssekretær 04.06.08

2 2 Hva er utgangspunktet vårt? Vi vet det foregår i stort omfang i en del land Vi vet det skjer positive endringer mange steder i verden Vi vet at det også skjer/har skjedd med barn bosatt i Norge Det er usikkerhet om omfanget Det er mye aktivitet mot kjønnslemlestelse i berørte grupper

3 3 Hva bør være vårt politiske utgangspunkt? Kjønnslemlestelse er et overgrep Kjønnslemlestelse forsvares med kultur, seksualitet, kjønnsmakt og religion. Ingen av forsvarene må aksepteres Virkemidler må sees i sammenheng med alvoret, men også i sammenheng med berørte gruppers rettigheter Her må politikere, organisasjoner og det offentlige tjenestetilbudet samarbeide

4 4 To hendelser: Kadra saken NRKs reportasje

5 5 ISF undersøkelsen Antallet er usikkert men antagelig mindre enn antatt Det har antagelig skjedd en betydelig holdningsendring hos flere Advarer mot obligatoriske undersøkelser Vanskelig å avgrense risikogrupper Foreslår selektive undersøkelser hvor det er mistanke om at kjønnslemlestelse er utført Mener dokumenter om avvergelsesplikt og opplysningsplikt sender ut motstridende signaler

6 6 På hvilke nivå kan vi snakke om tiltak? Hvem skal forebyggingen rettes mot? Alle jenter/kvinner Risikogruppene Enkeltindividene Hvem skal bistå i forebyggingen? Den generelle befolkningen Helsepersonell, lærere, politi, barnehageansatte, barnevernet Den enkelte lærer, helsesøster osv. Berørte grupper

7 7 Den nye handlingsplanen Syv departement er involvert Nasjonal og internasjonal innsats sees i sammenheng Økte økonomiske ressurser Økt fokus på det offentliges innsats

8 8 Seks hovedområder Effektiv håndheving av lovverk Økt kompetanse og kunnskapsformidling Forebygging og holdningsskapende arbeid Tilgjengelige helsetjenester Styrket innsats ved ferier Styrket internasjonal innsats

9 9 Eksempler på tiltak: Utrede endring av reglene for foreldelsesfrist Retningslinjer for å inndra pass ved mistanke Etablere en nasjonal kompetansefunksjon Nasjonal rådgivningsgruppe Økonomisk støtte til frivillige organisasjoner Involvere trossamfunnene Veiledere på juss og helsespørsmål Utrede tilbud til jenter/kvinner om dokumentasjon på at de ikke er kjønnslemlestet Forebyggende fokus på kjønnslemlestede kvinner og deres familier Obligatoriske undersøkelser?

10 10 Den vanskelige samtalen… Barnevern, helsepersonell, barnehageansatte og lærere må orke å forholde seg til at dette kan skje Den vanskelige samtalen må helsepersonell og barnevernsarbeidere orke å ta


Laste ned ppt "Kjønnslemlestelse i Norge Innlegg på Childwach/Barneforum sitt seminar om kjønnslemlestelse Kjell Erik Øie Statssekretær 04.06.08."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google