Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seksjon for medisinsk etikk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seksjon for medisinsk etikk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Seksjon for medisinsk etikk
Seksjonsleder: Per Nortvedt, professor

2 Hvorfor medisinsk etikk er viktig!
Etikk er fakultetetsovergripende og relevant for alle deler av medisinsk og helsefaglig virksomhet. For samfunnsmedisin, internasjonal helse og de humanistiske disiplinene i medisinen (historie og antropologi) Helseledelse og helseøkonomi Helsefag og sykepleievitenskap

3 Historikk SME 20 år i oktober 2009
1989- opprettet NAVF i samarbeid med Den norske legeforening og Norsk sykepleierforbund et 5 års forskningsprogram i medisinsk etikk. Det var 6 stipendiater på det første programmet. I dag er vi 15 stipendiater og 2 forskerlinjestudenter i medisin. 1995 – SME lagt under Det medisinske fakultet. 2004 – SME ble organisert som seksjon under IASAM

4 SMEs prioriterte forskningsområder. aktiviteter
Etiske problemstillinger i klinisk medisin og helsefag, herunder KEK-prosjektet. Grunnlagsetikk med relevans for medisinsk etikk. Medisinsk forskningsetikk Ressursallokering i helsetjenesten

5 Undervisning og formidling.
Underviser på alle nivå i profesjonsstudiet medisin, odontologi og på Master i ernæring, samt Master i Internasjonal helse IASAM. Underviser på PhD forskeropplæring det medisinske fakultet. Nasjonal funksjon som koordinator og leder for KEK og EIK (kliniske etikk komiteer og Etikk i kommunehelsetjenesten). Stor formidlingsaktivitet på alle nivåer i norsk helsetjeneste, seminar og kursvirksomhet

6 Ansatte 6 vitenskapelig ansatte, hvorav 5 faste stillinger.
4 forskningsassistenter KEK/SME (deltid) Marit H. Hem, Lillian Lillemoen, Elisabeth Gjerberg, Astrid Nome. 11 PhD stipendiater 4 Post doc stipendiater 2 Forskerlinjestudenter – medisin, mange prosjektoppgaver i medisin.

7 Ansatte Per Nortvedt, Seksjonsleder, undervisningsleder, professor
Jan Helge Solbakk, forskningsleder, professor Reidun Førde, Professor. KEK ansvarlig Bjørn Hofmann, Høgskolen i Gjøvik, UIO, Professor II Søren Holm, University of Manchester, UiO Professor II Reidar Pedersen, Forsker 50%, stipendiat Astrid Nome, Førstekonsulent SME, Vit. Ass, Gleube Prosjekt Vibeke, Informasjonskonsulent, SME/KEK

8 Internasjonale prosjekter
Jan Helge Solbakk, Søren Holm, Bjørn Hofmann, Anne Hambro Alness, (Post Doc) Jan Reiner Karlsen (Forsker, Gen Banc C), Reidun Førde og Reidar Pedersen (KEK). Prosjektene er EU finansierte, NFR finansierte, finansiert via IASAM, og spenner fra nanoteknologi, biopolitikk, organdonasjon til undervisning i bioetikk og prosjekter i klinisk medisinsk etikk, blant annet helseprioritering.

9 Grunnlagsetikk og forskningsetikk
I alt 7 prosjekter Helge Skirbekk (postdoc), Elin H Martinsen, Reidar Pedersen, Anna M. Skrikerud, Jan R Karlsen, Øyvind Michelsen, - alle PhD Stip – Per Nortvedt, Jan Helge Solbakk, Søren Holm og Bjørn Hofmann. Prosjektene spenner fra medisinsk filosofi til omsorgsetikk og empati, fra biopolitikk og biobanker til antikkens filosofi og ulike teorier om sykdom og teknologiforståelse.

10 Klinisk medisinsk etikk
7 PhD prosjekter Kristin Halvorsen, Siri Tønnesen, Anne Dreyer, Kristin Bakke, Øystein Ringstad, Marianne Bahus, - alle PhD stipendiater. Prosjektene spenner fra ressursprioriteringer i klinisk virksomhet, til rehabiliteringsmedisin, diagnostisk forbruk av radiologi av og problemstillinger ift. begrensning av medisinsk behandling.

11 KEK KEK i spesialisthelsetjenesten KEK i Kommunehelsetjenesten.
Arbeid med veilederen Formidling og undervisning.


Laste ned ppt "Seksjon for medisinsk etikk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google