Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seksjon for medisinsk etikk Seksjonsleder: Per Nortvedt, professor.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seksjon for medisinsk etikk Seksjonsleder: Per Nortvedt, professor."— Utskrift av presentasjonen:

1 Seksjon for medisinsk etikk Seksjonsleder: Per Nortvedt, professor

2 Hvorfor medisinsk etikk er viktig! Etikk er fakultetetsovergripende og relevant for alle deler av medisinsk og helsefaglig virksomhet. For samfunnsmedisin, internasjonal helse og de humanistiske disiplinene i medisinen (historie og antropologi) Helseledelse og helseøkonomi Helsefag og sykepleievitenskap

3 Historikk SME 20 år i oktober 2009 1989- opprettet NAVF i samarbeid med Den norske legeforening og Norsk sykepleierforbund et 5 års forskningsprogram i medisinsk etikk. Det var 6 stipendiater på det første programmet. I dag er vi 15 stipendiater og 2 forskerlinjestudenter i medisin. 1995 – SME lagt under Det medisinske fakultet. 2004 – SME ble organisert som seksjon under IASAM

4 SMEs prioriterte forskningsområder. aktiviteter Etiske problemstillinger i klinisk medisin og helsefag, herunder KEK-prosjektet. Grunnlagsetikk med relevans for medisinsk etikk. Medisinsk forskningsetikk Ressursallokering i helsetjenesten

5 Undervisning og formidling. Underviser på alle nivå i profesjonsstudiet medisin, odontologi og på Master i ernæring, samt Master i Internasjonal helse IASAM. Underviser på PhD forskeropplæring det medisinske fakultet. Nasjonal funksjon som koordinator og leder for KEK og EIK (kliniske etikk komiteer og Etikk i kommunehelsetjenesten). Stor formidlingsaktivitet på alle nivåer i norsk helsetjeneste, seminar og kursvirksomhet

6 Ansatte 6 vitenskapelig ansatte, hvorav 5 faste stillinger. 4 forskningsassistenter KEK/SME (deltid)  Marit H. Hem, Lillian Lillemoen, Elisabeth Gjerberg, Astrid Nome. 11 PhD stipendiater 4 Post doc stipendiater 2 Forskerlinjestudenter – medisin, mange prosjektoppgaver i medisin.

7 Ansatte Per Nortvedt, Seksjonsleder, undervisningsleder, professor Jan Helge Solbakk, forskningsleder, professor Reidun Førde, Professor. KEK ansvarlig Bjørn Hofmann, Høgskolen i Gjøvik, UIO, Professor II Søren Holm, University of Manchester, UiO Professor II Reidar Pedersen, Forsker 50%, stipendiat Astrid Nome, Førstekonsulent SME, Vit. Ass, Gleube Prosjekt Vibeke, Informasjonskonsulent, SME/KEK

8 Internasjonale prosjekter 8 internasjonale prosjekter  Jan Helge Solbakk, Søren Holm, Bjørn Hofmann, Anne Hambro Alness, (Post Doc) Jan Reiner Karlsen (Forsker, Gen Banc C), Reidun Førde og Reidar Pedersen (KEK).  Prosjektene er EU finansierte, NFR finansierte, finansiert via IASAM, og spenner fra nanoteknologi, biopolitikk, organdonasjon til undervisning i bioetikk og prosjekter i klinisk medisinsk etikk, blant annet helseprioritering.

9 Grunnlagsetikk og forskningsetikk I alt 7 prosjekter  Helge Skirbekk (postdoc), Elin H Martinsen, Reidar Pedersen, Anna M. Skrikerud, Jan R Karlsen, Øyvind Michelsen, - alle PhD Stip – Per Nortvedt, Jan Helge Solbakk, Søren Holm og Bjørn Hofmann.  Prosjektene spenner fra medisinsk filosofi til omsorgsetikk og empati, fra biopolitikk og biobanker til antikkens filosofi og ulike teorier om sykdom og teknologiforståelse.

10 Klinisk medisinsk etikk 7 PhD prosjekter  Kristin Halvorsen, Siri Tønnesen, Anne Dreyer, Kristin Bakke, Øystein Ringstad, Marianne Bahus, - alle PhD stipendiater.  Prosjektene spenner fra ressursprioriteringer i klinisk virksomhet, til rehabiliteringsmedisin, diagnostisk forbruk av radiologi av og problemstillinger ift. begrensning av medisinsk behandling.

11 KEK KEK i spesialisthelsetjenesten KEK i Kommunehelsetjenesten. Arbeid med veilederen Formidling og undervisning.


Laste ned ppt "Seksjon for medisinsk etikk Seksjonsleder: Per Nortvedt, professor."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google