Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bydelsbesøk 30.05.07 Majorstuen T-banstsjon og Sporveistomten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bydelsbesøk 30.05.07 Majorstuen T-banstsjon og Sporveistomten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bydelsbesøk 30.05.07 Majorstuen T-banstsjon og Sporveistomten

2 Sporveistomten på Majorstuen

3 Hovedstruktur banenett

4 Reguleringsprosess Sporveistomt på Majorstuen Utredninger og analyser trafikk infrastruktur utbygging Delprosjekt 1: utredningDelprosjekt 2: Formell reguleringsprosess Rapport Byråd Majorstulokket Bykarre’ Majorstuhaven Oversendelse plansak BYU BYRÅD BYU Plan- og bygningsetat Statens Vegvesen RØ Oslo Sporveier Samferdselsetaten T-bane + stasjon BUK Byut- viklings- komiteen SPOR

5 Arbeid i fase 1 Trafikk- og infrastrukturutredning A.Trafikkanalyse - knutepunktet, alternative muligheter for gatebruk for biler, fotgjengere og kollektivtrafikk B.Vurdere optimal plassering av T-banestasjonen mht teknisk, økonomisk gjennomføring og drift i anleggsperioden A og B skal danne grunnlag for påfølgende reguleringsplaner for gate- og infrastruktur som ramme for utbygging Sporveistomten og Majorstuen knutepunkt. Holmenkollbanen, sentrumstunnel, Homansbyen T

6 Logg 2003: Oslo Sporveiers reguleringsforslag til utbygging og ny T- stasjon 2004: Charrette i juni – alternative forslag utbygging og T- stasjon Plan- og bygningsetaten mandat byråd utredningsopplegg 2005: Statens Vegvesen utredninger overflatetrafikk, Bogstadveien Oslo Sporveier utredninger av sporvogn og trafikkgrunnlag Plan- og bygningsetaten vurdering av samlete trafikkalternativer Plan- og bygningsetaten forberede anbudsmateriale v konsulent 2006: Plan- og bygningsetaten finansieringsarbeid anbud utredning Konsulentoppdrag konkretisere anbud for EU-området for PBE SVRØ arbeider videre m sitt grunnlag for Vegvesenets invest.plan Oslo Sporveier ansvarlig for anbudsprosessen som fagansvarlig 2007: Gjennomføre anbudsprosess og kontraktsundertegning 010607

7 Materiale som foreligger nå - Planprogram for trafikale forhold på Majorstuen (Vista utredning) – Statens vegvesen Region Øst (SvRø) - Knutepunkt for kollektivtrafikk på Majorstuen (Vista) - SvRø - Byanalyse – (Arkitektskap) – SvRø - Forprosjekt – mål og føringer – SvRø - Overflatetrafikk Majorstuen LPO - SvRø - Homansbyen stasjon – 4 notater (CIVITAS) – Oslo Sporveier(OS) - Notat T-banestasjon Valkyrie plass (Aas-Jacobsen)-OS - Konkurransegrunnlag for utredning av ny T-banest.- PBE/OS – (kontraktsinngåelse 010607)

8

9

10 Knutepunktet Tunnelbanen og kollektivsystemet på overflate knyttes tett sammen.

11 Majorstuhuset – Valkyrie plass

12

13 Tittel 32 pkt Arial

14 Teknisk-/økonomisk utredning av alternativ lokalisering av T-banestasjon Utrede teknisk-/ økonomiske forhold ved alternativ stasjonsplassering; dvs bygnings-/, bane-/, driftstekniske og transportfaglige analyser av løsninger og gjennomføringsfasen Utredningen skal gi akseptabel sikkerhet for økonomi og konsekvenser slik at utredningen kan gi rimelig sikkerhet for gjennomførbar reguleringsplan Resultatet av den teknisk-/økonomiske utredningen (”delprosjekt 1”) skal som sak byrådet samtidig som Sporveien vil fremme sak gjennom sine organer for stasjon, trikkeløsning og utbyggingsprosjektet. Et hovedspørsmål vil bli finansieringen – feks Oslo-pakke 3

15 Ny T-banestasjon – Alternativ: langs/under dagens linje Ring 2

16

17 Ny T-banestasjon – Alternativ: Langs Slemdalsveien - Valkyriegata Ring 2

18

19 Gjennomføring Regplan Over flate Regplan Byutvikl Spor- veistomt Regplan Kollek tivtraf trafikkutredning PBE koord Charrette 2004 PBE OSSVRØ ANBUD T-STASJON OVER FLATE SYSTEM SVRØs Egne behov for utredn Andre Kollektiv Trafikk prosj Plan kollektiv Plan overflate Byråd OS-STYREVDIR

20 Mulig framdrift? 2007: Start konsulentutredning bygge-, baneteknikk for alternativer 2008: Konsulentutredning ferdig til sommeren Oslo sporveier / Kollektivtrafikkdrift ta stilling til konklusjoner Plan- og bygningsetaten utarbeider sak trafikkvurdering til byråd 2009: Tidligste tidspunkt mulig å ta stilling til valg alternativ ny stasjon Avhenger av kostnader, finansiering, samlet trafikal prioritering 2010: Tidligste tidspunkt mulig ferdig reguleringsplan ny T-stasjon Samtidig (flere) fremme planforslag utbygging Sporveistomta Samtidig behov plan for overflatetrafikken, gater og plasser 2011: VM på ski – uansett neppe start anlegg før etter VM avviklet Store prosjekter – ventelig 1 – 2 års før konklusjon forligger? Prosjektet skal finansieres – inn i Oslo-pakke 3 Anleggsperiode ventelig 2 – 3 år, ikke stoppe T-banedriften 2015: Antakelig tidligst mulig ferdigtidspunkt utbygging Majorstuen


Laste ned ppt "Bydelsbesøk 30.05.07 Majorstuen T-banstsjon og Sporveistomten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google