Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Styreleder Halvdan Skard Strategikonferansene 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Styreleder Halvdan Skard Strategikonferansene 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Styreleder Halvdan Skard Strategikonferansene 2010

2 19 fylkeskommuner 430 kommuner 400 000 ansatte 12 000 politikere 333 milliarder kroner 500 bedrifter Kartgrunnlag Copyright © Statens kartverk, Norsk Eiendomsinf. og Asplan Viak Internet ASAsplan Viak Internet AS KS – kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon vi representerer:

3 Vi vil skape: Visjon: En selvstendig og nyskapende kommunesektor Formål: KS skal sikre kommunesektoren best mulig rammebetingelser Verdier: Synlig, tydelig, modig

4 KS vil være kommunesektorens viktigste støttespiller og pådriver gjennom samarbeid konsultasjoner forskning og utvikling demokratiutvikling deling av erfaring

5 Sykefraværet i kommunal sektor må – og kan reduseres! Sykefraværet varierer mellom 2,6% og 16,9% - på kommune/fylkeskommunalt nivå 1 prosentpoeng redusert sykefravær = 1,4 mrd kroner per år 2700 årsverk

6 Høy medarbeidertilfredshet i kommunene bedrekommune.no Ommdømmeprosjektet: -Attraktive arbeidsgivere Omdømmebygging – langsiktig og helhetlig arbeid

7 Arbeidsgiverpolitikk er strategisk ledelse! Tariffoppgjøret 2010 – målet er et oppgjør som stimulerer kvalitet, innovasjon og innsats og bidrar til å høyne sektorens attraktivitet Behov for arbeidsgiverpolitikk med vekt på ledelse og kompetanse

8 Tiårets debatt; Rikdommens dilemma Hvor stor offentlig sektor klarer nasjonen? Ressursbruk i verdenstoppen Behovet vil øke Ressursene vil avta Handlingsrommet har vi nå – ikke senere

9 Bærekraftig velferd eller dramatiske kutt? Mulig å finansiere høyere kostnader pr. elev og pr. sykehjemsplass de neste 10 årene Men jo mer vi skrur opp for kostnadene nå - desto større tilpasningsproblemer fra 2020  Stat og kommunesektor må prioritere tiltak nå som styrker yrkesdeltakelsen og næringslivet

10 Behov for en velferdsdebatt KS mener at det er nødvendig å få en dialog om de veivalg som skal utforme framtidens velferdssamfunn En kommisjon må drøfte: –forutsetninger for morgendagens velferdssamfunn –behov og nødvendige rammebetingelser –hvordan vi organiser oppgavene

11 Hvordan kan kommunesektoren bidra? Holde flere i arbeidsstyrken – utdanning, kvalifisering, rehabilitering og forebygging Effektivisere (IKT, innovasjon, organisering) Redusere sykefraværet blant egne ansatte Godt samspill med lokalt næringsliv  Kommunesektoren må ha frihet til å finne gode lokale løsninger

12 Fylkeskommunenes særlige utfordringer Frafall i videregående opplæring Kollektivtrafikk Overtatt ansvaret for veg Overtatt ansvaret for vannområdene


Laste ned ppt "Styreleder Halvdan Skard Strategikonferansene 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google