Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedlinjer og tiltak på barne-, ungdoms, familie og likestillingsområdet Innlegg på fylkesmannsmøte i Bergen Kjell Erik Øie Statssekretær 21.11.07.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedlinjer og tiltak på barne-, ungdoms, familie og likestillingsområdet Innlegg på fylkesmannsmøte i Bergen Kjell Erik Øie Statssekretær 21.11.07."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hovedlinjer og tiltak på barne-, ungdoms, familie og likestillingsområdet Innlegg på fylkesmannsmøte i Bergen Kjell Erik Øie Statssekretær 21.11.07

2 2 Kjære fylkesmenn – dere er viktige Dere sjekker at lover og forskrifter følges Dere er pådrivere for godt faglig arbeid så vel som for Regjeringens politikk Dere er gode rådgivere for fagfolk og kommuner Vi kan be dere om rapporter når det brenner i media Dere er en viktig lyttepost og samtalepartner

3 3 Statsrådskifte og nye oppgaver Manuela Ramin Osmundsen er blitt ny Barne – og likestillingsminister Vi har overtatt koordinator og pådriveransvaret for alt antidiskrimineringsarbeid Vi har overtatt ansvaret for koordineringen av Regjeringens politikk på funksjonshemmingsområdet

4 4 Dette innebærer: Ansvar for oppfølgingen av Syseutvalget Ny handlingsplan for økt tilgjengelighet for funksjonshemmede Ny handlingsplan mot etnisk diskriminering Oppfølging av Graverutvalget som utreder en felles diskrimineringslov

5 5 Viktige saker i departementet: Felles ekteskapslov Ny markedsføringslov Ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov Handlingsplan mot tvangsekteskap Handlingsplan mot kjønnslemlestelse Stortingsmelding om menn, mannsroller og likestilling Implementere nytt bidragsregelverk Oppfølging av barnelovsutvalget Tiltaksplan for å bedre homofile – og lesbiskes levekår Oppfølging av likelønnskommisjonen Lovfesting av krisesentertilbudet

6 6 Fakta om barnevernet Vel 40 000 barn og unge mottok tiltak fra barnevernet i løpet av 2006. Det er flere enn året før og en økning på 3,1 %. Ca 20% får hjelp utenfor hjemmet, hvorav ca 1400 er på institusjon Prosentandelen (ca. 5 %) barn og unge i befolkningen som kan sies å ha alvorlige atferdsvansker har ikke endret seg i de senere år.

7 7 Hva bør være fokus i barnevernet? Kjærlighet Kunnskap Kontinuitet

8 8 Mediehverdagen Ettervern Tvang Private, kommersielle institusjoner Private ideelle organisasjoner Institusjoner versus andre tiltak

9 9 Utfordringer i barnevernet Mye er bra: Mer åpenhet Mange får hjelp Mange barn er fornøyde Mer ressurser Men….. Nærmer vi oss et likeverdig tilbud i hele landet? Hvordan fungerer ettervernet? Hva med veksten i antall barn? Hvordan forholder vi oss til ”nye” grupper (etniske minoriteter) Hvilken rolle skal barnevernet spille for å redusere fattigdom blant barn og unge? Hvordan fungerer tjenesten for barn med behov fra ulike tjenester og behov? Hvordan fr vi et større politisk fokus på barnevernet i kommunene?

10 10 Hva tenker vi videre om barnevernet? Må ha tilstrekkelig med ressurser Må og vil ha et offentlig fokus Må være kunnskapsbasert og omstillingsvillig Må alltid være åpen for endring av lover og forskrifter Må ha et sterkt og fokusert tilsyn Hva er systemutfordringer og hva er enkelthendelser? Hvordan vet vi hva som skjer der ute? Hvem er våre lytteposter?

11 11 Alt henger sammen med alt Vi kan ikke se barnevernet løsrevet fra den øvrige politikken vi fører mot barn og unge. Hva er f.eks økningen av barn i barnevernet et uttrykk for? Hva er atferdsproblemer blant unge barnevernsklienter utrykk for? Hvor gode er vi til å forebygge at problemer oppstår? Hva betyr det å komme tidlig inn i familier med problemer? Disse spørsmålene må vi tørre å stille selv om vi ikke har alle svarene.


Laste ned ppt "Hovedlinjer og tiltak på barne-, ungdoms, familie og likestillingsområdet Innlegg på fylkesmannsmøte i Bergen Kjell Erik Øie Statssekretær 21.11.07."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google