Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Introduksjon til del IV strategiledelse - hoshin

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Introduksjon til del IV strategiledelse - hoshin"— Utskrift av presentasjonen:

1 Introduksjon til del IV strategiledelse - hoshin

2 Kontinuerlig forbedring
”Buddha har tre øyne..” Framtid Breakthrough Gjennombrudd Nåtid Kontinuerlig forbedring Fortid Standardisering

3 Fortid Innføre den beste metoden, teknologien som er tilgjengelig

4 Nåtid Forbedringer vi må gjennomføre i neste fase
(Nøkkelområder inne kvalitet, kostnad, leveranse og HMS)

5 Framtid Nyskaping: Gå fra bissniss A til B

6 Framtid ?

7 Observasjon Eksisterer Eksisterer ikke Virkning Årsak Usynlig

8 Hoshin 1 strategiske mål Endringer verden og i omgivelsene Visjon
Toppledelsens studier Årlige Mål (hoshin) Formulere mål og plan for gjennomføring Styringstall (KPI-er) Kontrollere (Study) Korrigere (act) Planlegge (plan) Utføre (do)

9 Involverende strategiledelse
Stategiprosessene F&U: Teknologisk gjennombrudd Markeds- studier Konkurrent- analyser Five Step Disvoveru (gjennombrudd) Involverende strategiledelse Analyse av Teknologiske Markedsmessige Og sosiale utvik- lingstrekk Ståsted og SWOT analyser Hoshin mål S TQM Center Norway

10 Hoshin 3 Fortid Framtid ”burde bli” Langsiktige TURMAT Forrige års Mål
Resultater’ (slik er det) Langsiktige TURMAT Mål Milepæler (slik vi ønsker) Hoshin mål (slik det må bli)

11 Lederskap for fornying Observere tegn på forandring Utvikle framtids konsept Fornyingsprosess gjennombrudd Gjennombrudd endrings

12 Visjonær ledelse Visjonær ledelse Identifisere endringsbehov Starte
prosessen Innføre ny prosess

13 Få tak i usynlig eller skjult
Del 4 s 7 Hva du ser og hører Få tak i usynlig eller skjult informasjon

14 Vitenskapelig og uvitenskapelig
Abstrakt (Modeller og ideer) OBSERVASJON HYPOTESE NY HYPOTESE En vitenskapelig metodikk går opp og ned fra abstrakt tenkning til virkelighet og fakta og opp igjen. Ned og opp. Opp og ned. Fakta Fakta Konkret virkelighet

15 Proaktiv og reaktiv forbedring
Føl eller an problemet Velg et område som skal forbedres Planlegg løsningen Standardiser løsning Proaktiv Reaktiv Styring Abstrakt nivå Konkret virkelighet Fakta VW modellen til Shoji Shiba illustrerer de ulike forbedringsprosessene. Fra pro-aktiv til re-aktiv og til behandling av avvik. Fakta Fakta

16 Five Step Discovery del IV side 28
5. Forsøk å se framtida ved hjelp av modellen Observer eller iaktta et fenomen 4. Lag en modell med en hypotese Abstrakt tenkning Konkret virkelighet 2. Kontretisèr hva som er fakta 3. Lag en syntese ved hjelp av Fakta TQM Center Norway

17 Fem Trinns oppdagelsesprosess
Konkretisere ved hjelp av faktaspråk Fakta TQM Center Norway

18 Fem Trinns oppdagelsesprosess
Abstrahere fakta ved å finne skjult informasjon Fakta TQM Center Norway

19 Fem Trinns oppdagelsesprosess
Hypotese om framtida intuisjon logikk logikk intuisjon Fakta TQM Center Norway

20 Fem Trinns oppdagelsesprosess
Logikk og intuisjon intuisjon logikk logikk intuisjon Fakta TQM Center Norway

21 Observasjon periferi skygger symboler Hva mangler? Sammenligning
Dypere forståelse Ny hypotese

22 Måldialog 1 Seksjon Avdeling Toppledelse Dialog Dialog Dialog KF Tavle
Metode Kostnader Dialog Prioritere 20 % Ledetid Leveranse presisjon 50% 50 % reduksjon Ledetid Dialog Leveran- dør - utvikling Dialog KF Tavle Forbedringsprosjekt 4

23 Forsinkelse per leverandør
Leverandør pareto 40 80 160 30 10 55 65 120 Forsinkelse per leverandør

24 Teamtavle Avdeling - Teamtavle SMED 5 S Levering TAK Vårt Team
Spilleregler Kommunikasjon Tilbakemelding Rutiner Våre mål Ukeplan SMED 5 S Levering TAK

25 Forbedringsprosess og resultater
Kvalitet Kostnad Forbedrings- prosesser Leveranse Forbedring innenfor de fire resultatområdene. HMS

26 (Graf som viser resultatene)
3 G rapporten Planlagte tiltak Utført Prosess atferd Problemer Nye tiltak MÅL: Problem: Avdeling/ prosess: Ansvarlig/ Prosesseier Dato: (Hva skal vi gjøre) Virkemidler (Hva er utført?) (Graf som viser resultatene) (Årsaker til dårlige resultater) (Tiltak for å korrigere)

27 3 G Rapporten og forbedringsprosessen
Definer Mål 1 Tregenerasjonsrapport Avdeling MÅL: Beskriv problemet Ansvarlig 2 Problem: Dato: Planlagte tiltak Utført Resultat Nye tiltak Analyser og finn grunnårsakene 3 Problemer (Hva skal vi gjøre) Mål Virke-midler (Hva er utført?) (Graf som viser resultatene (Årsaker til dårlige resultater) (Tiltak for å korrigere) Hvorfor avvik? Finn korrigerende tiltak 4 Gjennomfør tiltakene som planlagt 5 Studer resultatene 6 Dokumenter og velg ny oppgave Bra resultat? Ja 7 8 Nye tiltak 5 Standardiser Ny analyse Nei Hvorfor Nådde vi ikke målet? 3 4 Beskriv nå-situasjonen

28 Måling Mål Mål Resultat Resultat Tid Tid

29 Resultatmål og prosessmål
Redusere feilkjøring 50% Redusere antall feil på tegning med 60% Redusere transportskader med 40% Prosessmål Resultatmål 40 80 160 30 10 55 65 120 Redusere feil på råstoff med 80% Feiltyper og frekvens Tilbake

30 Tverrfunksjonell og funksjonell ledelse
Mål Prod. Innkjøp Marked Log. Produktkvalitete Tverrfunksjonelle komiteer eller utvalg Lean E M M Leverandørutv. Miljø Sikkerhet Kvalitet E M M Best Kostnad Tid Best Leveranse Tid Best Tid

31 Ståsted Eksternt fokus Internt fokus Muligheter Styrker Svakheter
Trusler


Laste ned ppt "Introduksjon til del IV strategiledelse - hoshin"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google