Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Introduksjon til del IV strategiledelse - hoshin.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Introduksjon til del IV strategiledelse - hoshin."— Utskrift av presentasjonen:

1 Introduksjon til del IV strategiledelse - hoshin

2 ”Buddha har tre øyne..” FortidStandardisering Nåtid Kontinuerlig forbedring Nåtid Kontinuerlig forbedring FramtidBreakthroughGjennombrudd

3 Fortid Innføre den beste metoden, teknologien som er tilgjengelig

4 Nåtid Forbedringer vi må gjennomføre i neste fase (Nøkkelområder inne kvalitet, kostnad, leveranse og HMS)

5 Framtid Nyskaping: Gå fra bissniss A til B

6 Framtid ?

7 Observasjon Virkning Årsak Eksisterer Eksisterer ikke Usynlig

8 Hoshin 1 Endringer verden og i omgivelsene strategiske mål Visjon Toppledelsens studier Årlige Mål (hoshin) Formulere mål og plan for gjennomføring Styringstall (KPI-er) Kontrollere (Study) Korrigere (act) Planlegge (plan) Utføre (do)

9 Involverende strategiledelse Stategiprosessene TQM Center Norway Ståsted og SWOT analyser F&U: Teknologisk gjennombrudd Markeds- studier Konkurrent- analyser Five Step Disvoveru (gjennombrudd) Analyse av Teknologiske Markedsmessige Og sosiale utvik- lingstrekk Hoshin mål P D S A

10 Hoshin 3 ”burde bli” FortidFramtid Forrige års Resultater’ (slik er det) Langsiktige TURMAT Mål Milepæler (slik vi ønsker) Hoshin mål (slik det må bli)

11 Lederskap for fornying Gjennombrudd endrings Observere tegn på forandring Fornyingsprosessgjennombrudd Utvikle framtids konsept

12 Visjonær ledelse Visjonærledelse Identifisere endringsbehov Starte Endrings- prosessen Innføre ny prosess

13 Del 4 s 7 Hva du ser og hører Få tak i usynlig eller skjult informasjon

14 Vitenskapelig og uvitenskapelig Abstrakt (Modeller og ideer) OBSERVASJON NY HYPOTESE Konkret virkelighet HYPOTESE Fakta

15 Proaktiv og reaktiv forbedring Føl eller an problemet Velg et område som skal forbedres Planlegg løsningen Standardiser løsning Proaktiv Reaktiv Styring Abstrakt nivå Konkret virkelighet Fakta

16 Five Step Discovery del IV side 28 TQM Center Norway Abstrakt tenkning Konkret virkelighet 1.Observer eller iaktta et fenomen 2. Kontretisèr hva som er fakta Fakta 3. Lag en syntese ved hjelp av 4. Lag en modell med en hypotese 5. Forsøk å se framtida ved hjelp av modellen

17 Fem Trinns oppdagelsesprosess TQM Center Norway Fakta Konkretisere ved hjelp av faktaspråk

18 Fem Trinns oppdagelsesprosess TQM Center Norway Fakta Abstrahere fakta ved å finne skjult informasjon

19 Fem Trinns oppdagelsesprosess TQM Center Norway Fakta intuisjon logikk logikk intuisjon Hypotese om framtida

20 Fem Trinns oppdagelsesprosess TQM Center Norway Fakta intuisjon logikk logikk intuisjon Logikk og intuisjon

21 Observasjon periferiskyggersymboler Hva mangler? Sammenligning Dypere forståelse Ny hypotese

22 Måldialog 1 Toppledelse SeksjonAvdeling Forbedringsprosjekt Kostnader 20 % Ledetid Metode Ledetid Leveranse presisjon 50% reduksjon Leveran- dør - utvikling Prioritere Dialog KF Tavle

23 Leverandør pareto Forsinkelse per leverandør 40 80 160 30 10 55 65 120

24 Avdeling - Teamtavle Vårt Team Spilleregler 1.Kommunikasjon 2.Tilbakemelding 3.Rutiner Våre mål Ukeplan Teamtavle SMED5 SLeveringTAK

25 Forbedringsprosess og resultater Kvalitet Kostnad Leveranse HMS Forbedrings- prosesser Forbedrings- prosesser

26 3 G rapporten Planlagte tiltak Utført Prosess atferd Problemer Nye tiltak MÅL: Problem: Avdeling/ prosess: Ansvarlig/ Prosesseier Dato: (Hva skal vi gjøre) Virkemidler (Hva er utført?) (Graf som viser resultatene) (Årsaker til dårlige resultater) (Tiltak for å korrigere)

27 3 G Rapporten og forbedringsprosessen Planlagte tiltak UtførtResultat Problemer Nye tiltak Tregenerasjonsrapport MÅL: Problem: Avdeling Ansvarlig Dato: Beskriv problemet Standardiser Dokumenter og velg ny oppgave Definer Mål 1 1 2 2 Finn korrigerende tiltak 4 4 Analyser og finn grunnårsakene 3 3 Studer resultatene 6 6 5 5 7 7 Gjennomfør tiltakene som planlagt 5 5 8 8 Hvorfor avvik? Ja Nei 3 3 Nye tiltak (Hva skal vi gjøre) Mål Virke- midler (Hva er utført?) (Graf som viser resultatene (Årsaker til dårlige resultater) (Tiltak for å korrigere) Beskriv nå- situasjonen 4 4 Bra resultat? Hvorfor Nådde vi ikke målet? Ny analyse

28 Mål Resultat Mål Resultat Måling Tid

29 Resultatmål og prosessmål Feiltyper og frekvens Redusere feil på råstoff med 80% Resultatmål Redusere feilkjøring 50% Redusere antall feil på tegning med 60% Redusere transportskader med 40% Prosessmål 40 80 160 30 10 55 65 120 Tilbake

30 Tverrfunksjonell og funksjonell ledelse Produktkvalitete Lean Leverandørutv. Miljø Sikkerhet Mål EMM EMM Tid Best Tid Best Tid Best Tverrfunksjonelle komiteer eller utvalg Kvalitet Kostnad Leveranse Prod. Innkjøp Marked Log.

31 Internt fokus Eksternt fokus StyrkerSvakheter Trusler Muligheter Ståsted


Laste ned ppt "Introduksjon til del IV strategiledelse - hoshin."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google