Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DRI2020 Rettskilder og informasjonssøking -oppsummering Dag Wiese Schartum.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DRI2020 Rettskilder og informasjonssøking -oppsummering Dag Wiese Schartum."— Utskrift av presentasjonen:

1 DRI2020 Rettskilder og informasjonssøking -oppsummering Dag Wiese Schartum

2 Om emnet – kort fortalt Tilblivelse og oppbygging av lover – Lovkunnskap er viktig for effektive søk i lover og vurdering av lover som søkeresultater – Lovkunnskap er viktig for videre studier innen DRI og forvaltningsinformatikk Internettkunnskap - oppbygging og styring (Bygrave og Michalsen, Hannemyr) Emnet handler også om organisering, søking og gjenfinning av informasjon, knyttet til – Lovgivning – Materiale på Internett (generelt) – Arkivmateriale (Fonnes)

3 Når brukes lover? – Når legalitetsprinsippet krever det (varsomhet med forskrifter) – For å endre eksisterende lov – For å skape offentlighet, forutberegnelighet mv Hvordan blir lover til? [og hvordan blir forskrifter til?] – Mandat til utredningsgruppe eller lignende – Utredning (Schartum) – Høring – Lovproposisjon – Komitébehandling – Stortingsbehandling – Sanksjonering av Kongen i statsråd – Publisering i hht lov om norsk lovtidend (c/o Lovdata)

4 Hvordan er lovgivningsprosessen styrt? – Politiske føringer mv i mandatet – Utredningsinstruksen med veileder – Veiledere (Lovteknikkheftet, veiledning for utvalgsledere og –sekretærer) – Instrukser fra SMK (Om R-konferanser og Om Statsråd) – Grunnloven § 75 flg. – Stortingets forretningsorden – Lov om Norsk Lovtidend (med forskrifter) Hvordan er lover bygget opp? – Variasjon med enkelte tilløp til standardisering – Lov som ramme for forskrifter (jf legalitetsprinsippet)

5 Hvordan kan vi søke og finne lover? – Rettskilder og publicatio legis – Formidlingsrevulosjon – Fritekstsøk, søk i faste felt og henvisningsstrukturer (Bing 3) Lovtolking og hvilke krav som bør stilles til lover og rettslige informasjonssystemer – Lov som rettskilde (Bertnes og Kongshavn, Eckhoff v/Helgesen, Blomberg) – Forutberegnelighet og gjennomsikkerhet (Bing 2) – Lovspråk: Vaghet og skjønn. Kansellistilen. ”Definisjonssyken” (Bing 1, Coward, Gundersen, Fjeld) Hva kan vi gjøre for at lover skal ha ønsket virkning? – Etterkontroll av lover Kontrollere at loven virker etter sin hensikt – Evaluering av lover En systematisk datainnsamling, analyse og vurdering av et regelverk med tanke på utforming, målrealisering, effekter og/eller utvikling og anvendelse

6 Noen avsluttende ord om eksamen 4. desember kl. 10.00, 4 timer skriftlig eksamen Dessverre finnes kun én tidligere oppgaver som gir riktige forventninger om hva slags oppgave som kan være aktuell. Oppgaven med sensorveiledning finnes på semestersiden fra H-11 Oppgaven vil ha 2 – 4 deler som alle må besvares Det gis ikke oppgaver som kun er basert på forelesningspresentasjoner, men slike presentasjoner er klart relevante Vektlegging av emner ved eksamen vil gjenspeile vektleggingen i undervisning/pensum, dvs. lovgivning og lovgivningsprosessen står helt sentralt Det er tillatt å ha med seg lover og forskrifter (lovsamling, særtrykk), men dette vil neppe ha stor betydning for prestasjonene Dersom oppgaveteksten forutsetter tilgang til lovtekst e.l., deles dette ut som del av oppgaven Husk å les oppgaveteksten godt og bruk tid på å disponere før du skriver besvarelsen Er oppgaveteksten uklar: Prøv alltid å forstå den slik at den gjelder sentrale spørsmål i pensum; forklar og begrunn din fortolkning Dag kommer på trøsterunde ca kl 10.15 Eksempler (reelle eller konstruerte) og figurerer (i kombinasjon med tekst) er alltid populært blant sensorene! Legg ved disposisjonen dersom du ikke rekker å skrive ferdig


Laste ned ppt "DRI2020 Rettskilder og informasjonssøking -oppsummering Dag Wiese Schartum."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google