Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Industripolitikken – endelig på rett kurs? Årsmøte i FHL industri og eksport 14. april 2005, Tromsø Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Industripolitikken – endelig på rett kurs? Årsmøte i FHL industri og eksport 14. april 2005, Tromsø Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Industripolitikken – endelig på rett kurs? Årsmøte i FHL industri og eksport 14. april 2005, Tromsø Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen

2 Verdier fra havet – Norges framtid Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen 14.04.05 På rett kurs Bedret lønnsomhet Nyskaping – kreativitet og omstilling Økt fokus på markedet og forbrukeren Optimismen tilbake

3 Verdier fra havet – Norges framtid Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen 14.04.05 Stortingsmelding om marin næringsutvikling Lagt frem 18. mars 2005 Høring, Stortingets næringskomité, 5. april 2005 Stortingsbehandling, 27. mai 2005 Meldingen har rett virkelighetsoppfatning, med fokus på: Globalisering – markedsorientering Lønnsomhet gir trygghet/langsiktighet Etablerer en felles plattform for debatt om næringens fremtid

4 Verdier fra havet – Norges framtid Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen 14.04.05 Vi må øke verdiskapingen og styrke inntjeningen. Dette krever at vi må: få mer lønnsomhet ut av hver kg fisk identifisere og utvikle nye råstoffkilder utvikle nye markeder og få innpass i nye markedssegmenter fremelske en næringsstruktur som er fleksibel og tilpasset strukturen i markedene 2004 – et bedre år

5 Verdier fra havet – Norges framtid Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen 14.04.05 Regjeringens marine visjon er en bærekraftig marin næring bestående av lønnsomme og omstillingsdyktige foretak med høy innovasjons- og nyskapingsevne. En marin næring som sammen med annen næringsvirksomhet bidrar til å utvikle robuste og levedyktige kystsamfunn. En næring som er i stand til å konkurrere i det internasjonale markedet. Foto: Fiskeriforskning

6 Verdier fra havet – Norges framtid Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen 14.04.05 Foto: EFF Foto: Hugo Lande Foto: Matforsk Foto: EFF ”Jeg tror at det må være en grunnleggende forutsetning for økt norsk marin verdiskaping at våre bedrifter slipper å ta andre hensyn enn de som er nødvendige for å nå egen lønnsomhet,og selvfølgelig de hensyn som må tas for å ivareta miljøet i videste forstand.” Foto: EFF

7 Verdier fra havet – Norges framtid Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen 14.04.05 Nytt fokus – et paradigmeskifte? Et skifte fra et råvare- og fangstperspektiv til et forbruker – og markedsperspektiv Et økt fokus på den internasjonale konkurransen næringen opererer i Foto: Anne-Berit Herstad

8 Verdier fra havet – Norges framtid Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen 14.04.05 Kjeder, nisjer og næringsstruktur Kilde. AC Nielsen Leveringsstabilitet Effektiv logistikk Sporing og merking Jevn kvalitet og pris Produktutvikling Dynamisk varesortiment

9 Verdier fra havet – Norges framtid Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen 14.04.05 Må stå i fokus Er kravstor Har mye å velge blant ”Bestemmer” næringens lønnsomhet og kystsamfunnenes fremtid Forbrukeren Foto: Arild Juul, EFF Foto: EFF Foto: Anne-Berit Herstad

10 Verdier fra havet – Norges framtid Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen 14.04.05 Fangstskader, slurv og kvalitetstap

11 Verdier fra havet – Norges framtid Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen 14.04.05 Store og små bedrifter – rom for begge? 25 største europeiske sjømatbedrifter Kilde: Intrafish.com

12 Verdier fra havet – Norges framtid Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen 14.04.05 Positiv utvikling i flere kommuner også i ”krisekommuner” Kreativitet og lokal innsats Nye næringer og flere arbeidsplasser Investorer som tør å ta sats og har troen på suksess Marin industri-inkubator Finnmark - krise?

13 Verdier fra havet – Norges framtid Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen 14.04.05 En positiv og kreativ tilnærming, som den Hasvik representerer, bidrar til å gjøre kommunen mer attraktiv. Sørøya

14 Verdier fra havet – Norges framtid Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen 14.04.05 Arctic InnoMar AS i Hammerfest

15 Verdier fra havet – Norges framtid Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen 14.04.05 Innovasjon Norge (ca. 1mrd. kr - 2004) Nytt innovasjonsprogram Norges forskningsråd (523 mill. kr – 2003) Den blå-grønne matalliansen Ny forskningsmelding SkatteFUNN (436 marine bedrifter – 2003) Fire landsdekkende såkornfond Fire distriktsrettede såkornfond (statlig andel økt fra 50% til 70%) Verktøykassen - langt fra tom

16 Verdier fra havet – Norges framtid Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen 14.04.05 Strukturordninger Leveringsbetingelser Fartøykvoter (i kystflåten) Kvotefaktor (fra 7 til 9) Kystflåten kan ta industrieide trålerkvoter Fordelingen kyst – hav ligger fast Finnmarksmodellen Fleksibilitet (kvoteandeler overføres til neste år) Langsiktige leveringsavtaler Levendelagring Ferskfiskauksjon Meklingsinstans – prisfastsettelse i førstehånd Fiskeripolitikk = industripolitikk

17 Verdier fra havet – Norges framtid Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen 14.04.05 Frivillig merkeordninger Handelspolitikk Enklere hverdag for næringsaktører Andre saker

18 Verdier fra havet – Norges framtid Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen 14.04.05 På rett kurs! Stortingsmeldingen angir retningen på fremtidige veivalg og prioriteringer – basert på Regjeringens marine visjon Handlingsrommet inneholder både muligheter og begrensninger Stortingets høring viste at næringen deler virkelighetsoppfatningen, og at meldingen er en god plattform for felles innsats for fremtidig vekst og lønnsomhet i fiskeri- og havbruksnæringen


Laste ned ppt "Industripolitikken – endelig på rett kurs? Årsmøte i FHL industri og eksport 14. april 2005, Tromsø Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google