Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Styringsutfordringer i Osloregionen Av statssekretær Frank Jenssen 13. mai 2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Styringsutfordringer i Osloregionen Av statssekretær Frank Jenssen 13. mai 2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 Styringsutfordringer i Osloregionen Av statssekretær Frank Jenssen 13. mai 2004

2 2 Oslo-regionen Beskrivelse av Oslo-regionen: –46 kommuner –1 250 mill innbyggere Befolkningsvekst –230 000 nye innbyggere de siste 30 år –Størst vekst i omlandskommunene

3 3 Regjeringen gir storbyene tillit, frihet og ansvar Større handlingsrom for å utvikle egne muligheter og løse egne utfordringer. Brukertilpasset tjenesteproduksjon skal møte innbyggernes behov. Ansvar for flere oppgaver – utvikling av helhetlig og sammenhengende tjenester Økt frihet med rammefinansiering og mindre detaljert regelverk

4 4 Vekst i hele landet Økt sentralisering Balanse mellom landsdeler og regioner i forhold til befolkningsvekst og velferdsutvikling Verdiskaping og sosial velferd gjennom å utnytte storbyenes fortrinn og muligheter bedre Storbyenes betydning for nasjonal verdiskapning og regional utvikling

5 5 Hovedstadsregionens nasjonale og regionale rolle Viktig å utvikle hovedstadsregionens rolle som motor for regional og nasjonal utvikling og som drivkraft for kompetanse og innovasjon Støtte økt landsdelssamarbeid og samspillet mellom hovedstaden, aktuelle fylkeskommuner og regional stat. Hovedstadsregionen skal bidra til å fremme internasjonal konkurransedyktighet

6 6 Utredninger om Osloregionen Tidligere utredninger: Gabrielsenutvalget, 1960 Korenutvalget, 1970 Christiansenutvalget, 1989 Hovedstadsutvalget, 1997 Alle utredningene peker på at det er et samordningsbehov som følge av den administrative organiseringen av hovedstadsområdet

7 7 Hovedstadsutvalgets vurderinger Reformbehov: Forbedringspotensiale i oppgaveløsningen Arealdisponering, utbyggingspolitikk og en samordnet areal- og transportpolitikk Kollektivtransporten og avveiningen av investeringer i vei, bane og jernbane

8 8 Bedret samordning Bedre samordning på tvers av dagens grenser, og mellom stat, fylkeskommune og kommune vil kunne føre til bedre utnyttelse av de samlede ressursene.

9 9 Hovedstadsutvalgets forslag til løsninger 4 løsningsalternativer: Samarbeid, regionkommuner, hovedstadsfylket, hovedstadskommune Minimumspakke for bedret regional samordning

10 10 Hvordan løse styringsutfordringen? Samarbeid eller kommunesammenslutning? Prosjektet ”Framtidas kommunestruktur – kommuner med ansvar for egen utvikling”

11 11 Større kommuner – større regional slagkraft Kommunesammenslutning i regioner med et klart definert senter kan gi ny styrke til regionalt utviklingsarbeid. I regioner med flere jevnstore kommuner er gevinstene mer uklare Regionalt samarbeid er likevel neppe mer effektivt

12 12 Samarbeid om regionale oppgaver Uansett kommunestruktur vil det innen utvalgte områder være behov for samarbeid Men: Færre og tyngre aktører vil lette samhandlingen

13 13 Regjeringen forventer at kommunene i hovedstadsregionen Utvikler egne muligheter innenfor de rammene staten gir Øker samarbeidet med regionale aktører og statlige instanser for å utvikle hovedstadsregionen som helhet Tar ansvar for regional utvikling sammen med aktuelle fylkeskommuner

14 14 Hovedstadsmelding Ved behandlingen av Storbymeldingen ba Stortinget regjeringen legge frem en egen hovedstadmelding. Dialog med Osloregionen om hvilke problemstillinger som skal tas opp i meldinga.


Laste ned ppt "Styringsutfordringer i Osloregionen Av statssekretær Frank Jenssen 13. mai 2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google