Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Storskala utbredelse av elektronisk meldingsutveksling i helsetjenesten Prosjekt FUNNKe region nord www.telemed.no/funnke Gunn-Hilde Rotvold, Prosjektleder,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Storskala utbredelse av elektronisk meldingsutveksling i helsetjenesten Prosjekt FUNNKe region nord www.telemed.no/funnke Gunn-Hilde Rotvold, Prosjektleder,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Storskala utbredelse av elektronisk meldingsutveksling i helsetjenesten Prosjekt FUNNKe region nord www.telemed.no/funnke Gunn-Hilde Rotvold, Prosjektleder, KS Nordland 19. oktober 2010

2 Innhold: 1.Hva er meldingsløftet? 2.Hva er FUNNKe? 3. Hva kan FUNNKe bidra med i Nordland? 4. Hva bør kommunene gjøre?

3 | 3 1: Hva er Meldingsløftet? Papiret skal bort, informasjonen skal skje elektronisk Kvalitet for pasientene Nødvendig informasjon skal være tilgjengelig for behandlende helsepersonell når de trenger den

4

5 Samhandlingsreformen

6 Helsedirektoratet: Nasjonalt Meldingsløftet Flere satsingsområder innenfor helse –Meldingsløftet i kommunene –E resept –Kjernejournal –Helseregistre –Din side

7 30.03.2015 | Nasjonalt meldingsløft| 7 Elektronisk meldingsutveksling vil bidra til bedre samhandling; rett behandling – på rett sted – til rett tid Legekontor Helsestasjon Sykehus NAV henvisninger, epikriser … sykmelding epikriser Konsultasjon, medisinering Oppfølging av pasienter, epikriser Pleie- og omsorg henvisninger, epikriser …

8 2.Hva er FUNNKe? Kompetanseorganisasjon Utbredelse av elektronisk meldingsutveksling til pleie- og omsorgstjenesten, fastleger, helsestasjoner i kommunene og til spesialisthelsetjenesten Bistår kommune med å søke tilskudd

9 Hovedmål Alle kommunene i region nord er tilkoblet Norsk Helsenett (PLO). Alle kommunene og helseforetak i region nord benytter elektronisk meldingsutveksling mellom PLO og fastlege, mellom helsestasjon og helseforetak mellom PLO og helseforetak Organisasjonen FUNNKe skal dele sin kompetanse om implementering med de øvrige helseregionene

10 Søknad til HOD 2011 Utvider kompetanseorganisasjonen til Nordland og Finnmark Stimuleringsmidler til kommuner som ikke tidligere har mottatt tilskudd gjennom det nasjonale meldingsløftet Hva klarer vi å få av tilskudd?

11 3. Hva kan FUNNKe bidra med i Nordland?.......1 Kompetansespredning til alle kommuner Møteplasser –Hva kreves av teknisk infrastruktur? Seminar i Nordland på nyåret Forankringsarbeid i kommuner og HF Møte med leverandører?

12 Hva kan FUNNKe bidra med i Nordland?.......2 Opplæring av IT-personell og av helsepersonell? Stimulere til faglige nettverk blant kommuner i Nordland Støtte og koordinere arbeidet til kommuner som deltar i det nasjonale meldingsløftet, eller som vil være med….

13 Hva kan FUNNKe bidra med i Nordland?......3 Tilskudd fra statsbudsjettet til kommuner?

14 4. Hva bør kommunene gjøre? Sette seg inn i saksfeltet www.telemed.no/FUNNKe Planlegge for oppstart - budsjettvedtak Gjennomføre kobling til Norsk helsenett 2011? Gjennomføre innkjøp / installasjon / test meldingsutveksling 2011-2013 Nyttegjøre seg kompetansen fra FUNNKe delta i møter og bli med i FUNNKe-nettverket


Laste ned ppt "Storskala utbredelse av elektronisk meldingsutveksling i helsetjenesten Prosjekt FUNNKe region nord www.telemed.no/funnke Gunn-Hilde Rotvold, Prosjektleder,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google