Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etisk kompetanseheving Helse- og sosialetaten i Røros kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etisk kompetanseheving Helse- og sosialetaten i Røros kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Etisk kompetanseheving Helse- og sosialetaten i Røros kommune

2

3 Våre styringsutfordringer Økonomi Kvalitet Organisering Kompetanse

4 Hva hemmer oss? Mangel på ressurser Motstand mot effektiviseringsarbeid Mangel på fagpersoner Høyt fravær Dårlig omdømme Mangelfull organisering Dårlig infrastruktur Mangel på kunnskap

5 Hva hemmer.. Dårlig og lite engasjerte ledere Lite strukturerte og planlagte arbeidsplaner Mangelfull informasjon og inkludering Mangelfull opplæring

6 Hva fremmer Alt det som hemmer, men med motsatt fortegn

7 Hvordan jobber kommunen med etikk ? Med i kvalitetskommuneprogrammet Etisk kompetanseheving Flink med folk -Satt i gang mange prosjekt som skal ivareta kvalitet og etikkarbeidet

8 Prosjekt i Røros HESO - kompetanseutvikling Prosjektbeskrivelse Lov om pasientrettigheter, kap 4A. Nødvendig helsehjelp til pas som mangler samtykkekompetanse og som motsetter seg helsehjelpen. Ansvarlig: Prosjektgruppas sammensetning Bente Tellebon Ann Kristin Selboe Nina Leer Harborg Astri-M.Indset Mål Å gi fast ansatte ( berørt av arbeidsoppgaven), i Røros sykehjem, Gjøsvika sykehjem og Hjemmetjenestene, kunnskaper som sikrer at pasienter uten samtykkekompetanse og som motsetter seg hjelp får riktig helsehjelp, pleie og omsorg. Prosjektgruppa Arbeidsform Refleksjonsgrupper (RG) med kasusbeskrivelser som tema. Undervisningsmaterialet er utarbeidet av helsedirektoratet. Alle RG har egen leder, Gruppeledere er: B.Tellebon, G. Brouwer, og A.Wesselvoll, A.K.Selboe og K.Roll, N.L.Harborg, A.G.Kokkvoll, B.Krog og H.Vaa Prosjektgruppa

9 Tidsplan  Oppstart 3.febr.2009 med foredrag om Samtykkekompetanse v/Erik Lein og Juridiske forpliktelser v/ Borgh.Krog. Informasjon om kurset, utdeling av undervisningsmateriale v/ AMIndset  Uke 7 og uke 8 starter i alt 9 RG og skal gjennomføre 5 møter a 2 t., kl. 11.00- 13.00 i tidsrommet febr. mars, april.  Gruppe 1, uke 7, mand. Gjøsvika sykhj.  Gruppe 3, uke 7, tirsd, R.sykhj.møterom  Gruppe 5, uke 7, mand.R.sykhj.møterom  Gruppe 7, uke 7, onsd, R.sykhj. møterom  Gruppe 9,uke 7, torsd. Arb.stue, R.sykhj.  Gruppe 2, uke 8, torsd. Gjøsvika sykhj  Gruppe 4, uke 8, onsd. R.sykhj.møterom  Gruppe 6, uke 8, torsd. Gml.Alderspensj  Gruppe 8, uke 8, tirsd. R.sykhj.møterom Til sammen 60 ansatte våren -09.  Uke 11 Evalueringsmøte. Prosjektgruppa og gruppelederne, 13.03.09, kl.11.00-13.00  28.april kl. 13.00- 15.00 Avslutningsmøte, oppsummering og utdeling av kursbevis  Nye kurs planlegges høsten 2009. Prosjektgruppa Kari Roll Annlaug Wesselvoll Bente Tellebon Anne Grete Kokkvoll Nina Leer Harborg Ann Kristin Selboe Gonda Brouwer Herdis Vaa Borghild Krog Prosjektgruppa Astri-Marie Indset

10 Etikkarbeidet Startet med prosjekt på sykehjemmet januar 2007. Knytter etikk og fag sammen. Oppretter faggrupper Opprettet arbeidsgruppe Refleksjonsmøter i hele etaten Refleksjonsgrupper - Lov om sosiale tjenester, kap. 4A i TFF ( tiltak for funksjonshemmede) våren 2008.

11 Temadag for alle ansatte Opplæring av ansatte, ledere, tillitsvalgte og verneombud Februar 2009 startet nye refleksjonsgrupper Lov om pasientrettigheter 4 A. Møter i st.gr. i kvalitetskommunep. Utarbeidet mandat: Gjennom trygge, kreative og ansvarsbevisste ansatte oppnå redusert fravær

12 - invitert Lucky Næroset - inviterer til 3 timers kurs for formannskap, ansatte og ledere - opprettet en informasjonsgruppe -opprettet en prosjektgruppe - Ufrivillig deltid

13 Hvor butter det? I organiseringen Kompetanse Mangelfull strategi Usikkerhet hos lederne Redd for å ikke lykkes Ansatte som ikke avsetter tid Nedprioritert av ledere og ansatte Planlegging av egen arbeidssituasjon

14 Hva har vi lært? Planlegge sammen med ansatte Ansatte må oppleve trygghet og mestring Viktig at alle får informasjon og opplæring Trenger gode verktøy Samme ståsted – betydningen av etikkarbeidet Evaluere, evt. stake ut ny vei

15 Betydningen av refleksjon Gjennom refleksjon – økt kunnskap Økt kunnskap - større trygghet Selvutvikling – undervise andre Mine valg og min væremåte – innflytelse i organisasjonen

16 Hva ville vi gjort annerledes? Tatt for oss kommunens kjerneverdier før oppstart. Alle ansatte bli kjent med kommunens verdier. Under ansettelse vektlegge verdiene og etikkens betydning Gi ansatte større ansvar

17 Hva…………….. Sendt ansvarlige ledere og tillitsvalgte på opplæring før oppstart Mer og bedre felles informasjon og avdelingsvis informasjon Fått med flere etater i kommunen Fått med politiker i oppstarten

18


Laste ned ppt "Etisk kompetanseheving Helse- og sosialetaten i Røros kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google