Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Personvern i offentlig forvaltning Gruppeundervisning 5 12./14. mars Jon Berge Holden Mona Naomi Lintvedt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Personvern i offentlig forvaltning Gruppeundervisning 5 12./14. mars Jon Berge Holden Mona Naomi Lintvedt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Personvern i offentlig forvaltning Gruppeundervisning 5 12./14. mars Jon Berge Holden Mona Naomi Lintvedt

2 Dagens tema Gjennomgang av oppgaven Innsyn Taushetsplikt og unntak fra offentlighet

3 Oppgaven 1. Departementets argumenter 2.Justisdepartementets argumenter 3. Hvilke opplysningstyper samles inn? –Tildeling av barnehageplass –Kontroll med beregning av kontantstøtte –Finnes det sensitive personopplysninger blant opplysningstypene? 4. Rettslig grunnlag: –Forklar, vis lovbestemmelser, vis typer grunnlag. –Vis grunnlaget for behandling av personopplysninger over, begrunn! 5. Svensk barnehage –Hvilken lov gjelder? 6. Hva vil det si å være behandlingsansvarlig? Eksempel!

4 Innsyn etter offentlighetsloven Innsynsretten tilkommer enhver Begrunnelse: Demokratihensyn, kontrollhensyn, rettssikkerhetshensyn Veileder: http://www.regjeringen.no/upload/kilde/jd/bro/2003/0001/ddd/pdfv/1 91808-ombr_lov_om_offé.pdf http://www.regjeringen.no/upload/kilde/jd/bro/2003/0001/ddd/pdfv/1 91808-ombr_lov_om_offé.pdf Offentlighetsprinsippet: http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/NOUer/2003/NOU-2003- 30/5.html?id=382904 http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/NOUer/2003/NOU-2003- 30/5.html?id=382904

5 Innsyn etter forvaltningsloven Gir part i forvaltningssaken innsyn i sakens dokumenter Begrunnelse: Rettssikkerhetshensyn

6 Innsyn etter personopplysningsloven Behandling av egne data, hvilke behandlinger en virksomhet foretar, systeminformasjon ved automatisert behandling Begrunnelse: Personlig integritet, kontroll med behandlingsansvarlig.

7 Begrensninger Innsyn etter alle lovene er begrenset av konfidensialitetshensyn: – Offhl § 2 unntak i lov § 5 interne dokumenter, § 5a underlagt taushetsplikt, § 6 dokumentets innhold – Fvl §§ 13 flg ”noens personlig forhold” – Pol § 18 utelukkende historiske, statistiske eller vitenskapelige formål, § 23 underlagt taushetsplikt, interne dokumenter, hensynet til den registrerte, nasjonal sikkerhet

8 Unntak fra offentlighet Offhl §§ 5 og 6: Gir adgang, men ikke plikt til å nekte innsyn –Gir adgang til å nekte innsyn i hele dokumentet Offhl § 5a: Forbudt å gi innsyn i taushetsbelagte opplysninger, som følger av lov eller forskrift –Bare opplysningene i dokumentet som er underlagt taushetsplikt som kan unntas fra offentlighet –Typer av taushetsplikt: Beskytter offentlige interesser, yrkesmessig taushetsplikt, forvaltningsmessig taushetsplikt

9 Taushetsplikt etter forvaltningsloven Fvl § 13: Taushetsplikt for opplysninger om noens personlige forhold + visse næringsopplysninger –Gjelder enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan –Forbud mot å gjøre opplysninger kjent for utenforstående –Aktivt hindre at andre får kjennskap til opplysningene –Forbud mot at tjenestemannen selv bruker opplysningene i andre sammenhenger enn de er innhentet for –Taushetsplikten gjelder både internt og eksternt Unntak etter §§ 13a flg

10 Fvl § 13: Noens personlige forhold Informasjon som knytter seg til en bestemt person, gjerne som karakteriserer vedkommende eller berører vedkommendes identitet, og som man vanligvis ønsker å holde for seg selv Om opplysningene alene eller sammen med andre kan skade eller utlevere en person, om opplysningene er gitt i et betroelsesforhold, om utlevering kan skade tillitsforholdet til forvaltningen, i hvilken grad allmennheten har en berettiget interesse i å gjøre seg kjent med opplysningene. At regnes som personopplysninger etter pol. medfører ikke at er underlagt taushetsplikt etter fvl.


Laste ned ppt "Personvern i offentlig forvaltning Gruppeundervisning 5 12./14. mars Jon Berge Holden Mona Naomi Lintvedt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google