Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

30.03.2015 Fra ordførerstol til undervisningsareal – pålagt kvalitetsvurdering blir til forankret kvalitetsutvikling i Malvik kommunes grunnskoler Lasse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "30.03.2015 Fra ordførerstol til undervisningsareal – pålagt kvalitetsvurdering blir til forankret kvalitetsutvikling i Malvik kommunes grunnskoler Lasse."— Utskrift av presentasjonen:

1 30.03.2015 Fra ordførerstol til undervisningsareal – pålagt kvalitetsvurdering blir til forankret kvalitetsutvikling i Malvik kommunes grunnskoler Lasse Arntsen, kommunalsjef

2 Hva baserer vi undervisningen på? Pedagogikk eller sedvane?

3 Vurdering og undervisning foregår i større grad etter skolens implisitte og nedarvede tradisjon enn etter innsikt i hvordan læring skjer (Nordahl, 2000). Ovennevnte konklusjon utfordrer skoleeierrollen ved innføringen av Kunnskapsløftet!

4

5 Kritikk av kommunenes håndtering av Kunnskapsløftet: Tilsvar fra Malvik kommune En organisasjonsutviklingsprosess! Lærende organisasjoner Kontinuerlig utvikling basert på evaluering og oppfølging Vi bruker relevant forskning og litteratur Rektorrollen og lederteam Politikerrollen og rådmannsrollen Gi oss tid!

6 Malvik kommune og Kunnskapsløftet Skoler med ulik spisskompetanse - innenfor et gjennomdrøftet handlingsrom

7 Lærende org. Lite lærende org. (Kompetanseberetningen 2005) Organisatoriske forutsetninger Læringstrykk

8 30.03.2015 Formelt krav Opplæringsloven og forskrift § 13-10. Ansvarsomfang Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 har ansvaret for at krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte, under dette å stille til disposisjon dei ressursane som er nødvendige for at krava skal kunne oppfyllast. Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte. Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i § 14-1 fjerde ledd.

9 30.03.2015 Utgangspunkt Forsvarlig system Fylkesmannen i Sør – Trøndelag: Med ”forsvarlig system” menes en struktur som 1.Er ordnet etter visse planmessige prinsipper 2.Er kjent i organisasjonen 3.Kan beskrives 4.Er aktiv i organisasjonen 5.Et system som vurderes årlig Skoleutvikling: Kvalitetsbegrepet (legalitet, legitimitet og profesjonalitet) (Bjørn Nilsen, 2007) Etablert samarbeid i Nea –Hver kommune representert i ei arbeidsgruppe Tilpasning til hver kommune

10 30.03.2015 www.malvik.kommune.no.

11 Overskrifter ”Hvor vil vi?” (= 4 – årig strategidel) Innledning 1.Framtidsbilde 2.Dette ønsker Malvik kommune å være kjent for 3.Hvorfor er vi til? Hva skal vi drive med og for hvem? 4.Fanesaker 5.Dette skal vi slutte med! 6.Dette skal vi oppnå For innbyggerne og andre brukere For ansatte og på arbeidsplassen 7.Hvordan vet vi om vi lykkes? 8.Disse samarbeider vi med

12

13 Systemets funksjon Ledelsesverktøy Oppslagsverk Effektivisering Viktig i utviklingen av Malvik kommune som en lærende organisasjon

14 30.03.2015 Ledelsesverktøy for rektor Årshjulsrutiner –Forutsigbarhet –Sammenheng og helhet Oppslagsverk –Kunnskap og innsikt –Forvaltningsforståelse ”Positivt press”! Bli sett!

15 Positivt press Å bli sett: Alle kommuner skal ha et slikt forsvarlig system. Det kan oppleves som kontroll, men kan også ses på som noe som gjør at man blir sett. Og det har vi alle et behov for Forventning om å ha oversikt, samtidig som det å ha oversikten hjelper mye i det daglige arbeidet Det forventes også at jeg skal sette mine medarbeidere inn i systemet, da må jeg kunne det sjøl Det å måtte legge frem for andre er jo i seg sjøl et positivt press -> læringspyramiden

16 Lærende org. Lite lærende org. (Kompetanseberetningen 2005) Organisatoriske forutsetninger Læringstrykk

17 30.03.2015 Ledelsesverktøy for skoleeier Årshjulsrutiner –Forutsigbarhet –Sammenheng og helhet Oppslagsverk –Kunnskap og innsikt –Forvaltningsforståelse Bedre grunnlag for gode politiske beslutninger Synliggjøre at også innholdet i skolen betyr noe!

18 30.03.2015 Veien videre Forankring: Kommunisert, diskutert og forstått –På skolenivå Systemet inkludert i virksomhetsplan, årsmelding og lederavtaler –På rådmannsnivå Inkludert i overordnet plan- og styringssystem og lederavtaler –På politisk nivå Grunnlag for politiske vedtak rundt innholdet i skolen Generaliseringsmuligheter for kommunen


Laste ned ppt "30.03.2015 Fra ordførerstol til undervisningsareal – pålagt kvalitetsvurdering blir til forankret kvalitetsutvikling i Malvik kommunes grunnskoler Lasse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google