Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Drøftinger/Forhandlinger og Styringsrett/Uenighet Bergenskurset – ATG – September 2011 Asle Flatøy Utdanningsforbundet Bergen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Drøftinger/Forhandlinger og Styringsrett/Uenighet Bergenskurset – ATG – September 2011 Asle Flatøy Utdanningsforbundet Bergen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Drøftinger/Forhandlinger og Styringsrett/Uenighet Bergenskurset – ATG – September 2011 Asle Flatøy Utdanningsforbundet Bergen

2 Drøftingssaker HA: ”Forhold som berører arbeidstakerne skal drøftes”

3 Drøftingssaker - noen eksempler Utdanningsforbundet Bergens3 -Byrdefullressurs (SFS 2213) -Delt dagsverk (HTA, Fellesbestemmelsene) -Leirskole (SGS 1010)

4 Utdanningsforbundet Bergens4 Forhandlingssaker HA §7 -Forståelsen av bestemmelser i avtaleverket kan / skal forhandles om

5 Utdanningsforbundet Bergens5 Forhandlingssaker – noen eksempler -Byrdefullressurs (SFS 2213) -Delt dagsverk (HTA, Fellesbestemmelsene) -Leirskole (SFS 2210)

6 Utdanningsforbundet Bergens6 Byrdefullressursen Ressurs til lærere med en byrdefull arbeidssituasjon fastsettes til 2 årsrammetimer per elev ved den enkelte grunnskole og enhet i voksenopplæringen. Fordeling av ressursen drøftes på den enkelte skole. Tidsressursen skal brukes til å lette lærerens og/eller skolelederens arbeidssituasjon. Dette gjøres som hovedregel ved reduksjon av antall undervisningstimer. Den enkeltes arbeidsbyrde kan også ved partsenighet lettes ved å øke personaltettheten og derved tilpasse fordeling av arbeidsoppgaver.

7 Utdanningsforbundet Bergens7 Delt dagsverk Delt dagsverk benyttes kun i de tilfelle hvor det er nødvendig for å opprettholde en forsvarlig drift. Dersom delt dagsverk unntaksvis er nødvendig, utbetales 1 timelønn pr. arbeidsdag. Hvis arbeidstakeren må møte fram fl re enn 2 ganger hver arbeidsdag, er godtgjørelsen ytterligere 1 1/2 timelønn pr. arbeidsdag. Forutsetningen er at arbeidsdagen inklusive oppholdene og spisepausene strekker seg over 9 timer eller mer. Hvilepauser som anordnes i henhold til bestemmelsene i arbeidsmiljøloven eller etter arbeidstakerens ønske, regnes i denne forbindelse ikke som oppdeling av tjenesten. Arbeidstakere som ikke kommer inn under pkt. 5.4.1, tilstås minst kr 21,- pr. arbeidet time for ordinært arbeid mellom kl. 17.00 og kl. 06.00.

8 Utdanningsforbundet Bergens8 Leirskole I tillegg til godskriving av arbeidstid tilstås medfølgende undervisningspersonale en daggodtgjøring for eventuelt arbeid utover godskrevet tid, ansvar, ulemper m.v. som følge av reisen og oppholdet. Daggodtgjøring pr. døgn/del av døgn over 3 timer eller mer, regnet fra fremreisens start til hjemreisens slutt: Ordinære hverdager (mandag - fredag): Kr 1070, Lørdager, søndager, helligdager og offentlige fridager: Kr 1290 I stedet for godtgjøring i henhold til pkt. 5.2 kan det på den enkelte skole fastsettes tid til avspasering. Slik fastsetting forutsetter enighet mellom skolens rektor og den enkelte lærer som har krav på godtgjøring i henhold til punkt 5.2, om den tid som skal avspaseres.

9 Styringsrett / Uenighet I drøftingssaker har rektor styringsrett dersom det ikke er angitt i en avtalebestemmelse at avvik krever partsenighet. –Tillitsvalgtes/klubbens meninger skrives i referatet I forhandlingssaker kan en beslutning fra arbeidsgiveren tvistes. –Partene utarbeider en uenighetsprotokoll Arbeidstakerne må følge opp beslutningen inntil tvisten er løst. –Beslutningen kan medføre en økonomisk konsekvens når tvisten løses. Utdanningsforbundet Bergens9

10 Prosedyre i forhandlingssaker Drøfting/forhandling på skolen Uenighetsprotokoll (kan lages ensidig hvis en part ikke vil) Drøfting/forhandling på kommunenivået –HA § 7.1 – møte med tilhørende uenighetsprotokoll Drøfting/forhandling på sentralt nivå –HA § 7.2 – møte med tilhørende uenighetsprotokoll Arbeidsretten Utdanningsforbundet Bergens10

11 Tvistesaker, noen eksempler Ansatte i ordinær ”kommunal” stilling satt til undervisning uten lønns- og arbeidsvilkår tilhørende undervisningsstilling. Rett til fri med lønn under heimevernstjeneste Rett til lønn under sykdom ved gjeninntredelse i stilling etter ulønnet permisjon Utdanningsforbundet Bergens11

12 Tvisteløsning http://www.youtube.com/watch?v=IJn-XF1QEPc Utdanningsforbundet Bergens12


Laste ned ppt "Drøftinger/Forhandlinger og Styringsrett/Uenighet Bergenskurset – ATG – September 2011 Asle Flatøy Utdanningsforbundet Bergen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google