Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

(Fra rammeplanen for lærerutdanning generell del)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "(Fra rammeplanen for lærerutdanning generell del)"— Utskrift av presentasjonen:

1 (Fra rammeplanen for lærerutdanning generell del)
En praksisnær undervising Anita Valenta og Ole Enge Høgskolen i Sør-Trøndelag ”Utdanningen skal fremme studentenes personlige utvikling og yrkesetiske holdning, utvikle evne til refleksjon, vekke interesse for faglig og pedagogisk utviklingsarbeid som er relevant for arbeid i skole og barnehage.” (Fra rammeplanen for lærerutdanning generell del)

2 Studentenes personlige utvikling.
Vi møter ofte studenter som har det vi kaller en instrumentell holdning til faget. Det tar tid å snu slike holdninger og det er vanskelig, men uten en slik endring eller kime til endring vil vi ikke lykkes med å endre praksis i klasserommene. Vi må arbeide med studentenes tro på at en mer inquiry-basert undervising er nødvendig, og deres tillit til at de kan gjennomføre en slik undervising.

3 Utvikle evne til refleksjon
Dette gjelder både om det matematiske innholdet i det vi arbeider med, og det didaktiske. Vi må ta oss tid til sammen med studentene å våge å gå djupt inn i en matematiske analyse og en didaktisk analyse. Hvis studentene skal oppleve dette som relevant så må vi blant annet arbeide mer med materiale henta fra praksis.

4 Faglig og pedagogisk utviklingsarbeid
Ja, da må vi arbeide med dette hos oss! Vi må utfordre studentene til å gjøre slikt arbeid og gi de hjelp og støtte til slikt arbeide. Dette betyr også at vi må få hjelp fra praksis slik at studenten får lov (med alt dette innebærer) til å gjøre slikt arbeide.

5 PRINSIPP A NÆRHET TIL PRAKSIS
Mye bruk av materiale hentet fra praksis, både fra grunnskolen og fra vår egen undervisning. Mange, små oppdrag i praksis. Disse er knyttet til det vi arbeider med, for eksempel så skal studentene gjøre en undersøkelse om barn løsningsstrategier i multiplikasjon, samtidig med at studentene arbeider med multiplikative strukturer. Praksisoppdrag multiplikasjon høst 08.doc Bruk av video og observasjonsskjema, både ”egenproduserte” videoer og andres. Eksempel fra øktene med ”Hvordan observere”: Eksempel på video vi bruker De første notatene fra studentene Observasjoner 1.doc Skjema vi bruker i observasjonsoppdrag Observasjonsskjema.doc

6 Det tar tid å utvikle et analytisk språk omkring matematikkundervisning, derfor flere oppdrag ute, flere oppdrag hos oss knytta til praksiserfaringer Seminarer knytta til praksisoppdrag Variasjon og progresjon i praksisoppdragene Et stort oppdrag i siste praksisperiode, utarbeidet i samarbeid med praksislærerne

7 UNDRING/UTFORSKING/INQUIRY
PRINSIPP B UNDRING/UTFORSKING/INQUIRY Undre seg over matematikk Hjartet.doc Undre seg over det å være lærer i matematikk Oppgave dikt en dialog.doc forsett-dialog.jpg Undre seg over hva elever gjør, hvordan de tenker Utforskning mult.doc Sammen så undrer vi oss over undervisinga vi har: I timene så analyserer vi vår egen undervising, vi bruker dialoger/løsninger etc fra ei økt i senere økter så-langt1.jpg så-langt2.jpg

8 PRINSIPP C TA SEG TID Det betyr få tema (tallforståing, algebra og geometri). I høst arbeider vi med målinger samt multiplikasjon Undervisinga tar hensyn til innspill fra studenter, praksisfeltet etc Stines regel Pensum blir til mens vi går, for eksempel kan dialoger/oppgaveløsninger hentet fra praksis og analyse av slike inngå i pensum

9 Inquiry er ikke en metode, det er en innstilling.
Takk

10 Noe litteratur Fosnot, C., Dolk, M. (2001). Young Mathematicians at Work, Constructing Multiplication and Division. Fraivillig, J., Murphy, L., Fuson, K. (1999). Advancing Children’s mathematical Thinking in Everyday Mathematics Classroms. Journal for Research in Mathematics Education, 30 (1), s Geest de, E., Watson, A. (2005). Principled Teaching for Deep Progress: Improving Mathematical Learning Beyond Methods and Materials, Educational Studies in Mathematics, 58, s J. Kilpatrick, J. Swafford and B. Findell (eds.) (2001). Adding It Up, National Research Council, Mathematics Learning Study Committee, Center for Education, Lampert, M. (2001). Teaching Problems and the Problems of Teaching. Moyer, P., Milewicz, E. (2002). Learning to question: Categories of questioning used by preservice teachers during diagnostic mathematics interviews, Journal of Mathematics Teacher Education. 5, Niss, M, Jensen, T. (red.) (2002): Kompetencer og matematiklæring, Undervisningsministeriets forlag, København. Santagata, R., Zannoni, C., Stiegler, J. (2007). The role of lesson analysis in pre-service teacher education. Journal of Mathematics Teacher Education, 10 (2), Skott, J., Jess, K., Hansen, H. (2008). Matematik for lærerstuderende, Delta, Fagdidaktik. Star, J., Strickland, S. (2008). Learning to observe: using video to improve preservice mathematics teachers’ ability to notice. Journal of Mathematics Teacher Education, 11 (2),


Laste ned ppt "(Fra rammeplanen for lærerutdanning generell del)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google