Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

17.09.2006KLP - DGE Sverre Bjønnes1 Klubb lederskapsplan (KLP) Klubbens lederskapsplan er det administrative rammeverk som anbefales for alle rotaryklubber.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "17.09.2006KLP - DGE Sverre Bjønnes1 Klubb lederskapsplan (KLP) Klubbens lederskapsplan er det administrative rammeverk som anbefales for alle rotaryklubber."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 17.09.2006KLP - DGE Sverre Bjønnes1 Klubb lederskapsplan (KLP) Klubbens lederskapsplan er det administrative rammeverk som anbefales for alle rotaryklubber Klubbens lederskapsplan er det administrative rammeverk som anbefales for alle rotaryklubber Det forutsetter at distriktet har innført DLP Det forutsetter at distriktet har innført DLP Hver klubb er forskjellig og Klubbens lederskapsplan er tilstrekkelig fleksibel slik at den ivaretar den enkelt klubbs ønsker. Hver klubb er forskjellig og Klubbens lederskapsplan er tilstrekkelig fleksibel slik at den ivaretar den enkelt klubbs ønsker. Det er foreløpig ikke obligatorisk å innføre planen, men sterkt å anbefale. Det er foreløpig ikke obligatorisk å innføre planen, men sterkt å anbefale. Det anbefales at norske Rotary klubber innført den innen 1. juli 2007 Det anbefales at norske Rotary klubber innført den innen 1. juli 2007

3 17.09.2006KLP - DGE Sverre Bjønnes2 Hvorfor KLP? Vi har det jo så bra ……. En god leder, er en leder som tør å gjøre forandringer i gode tider Formålet med KLP er: Formålet med KLP er: –å skape en effektiv klubb –som arbeider for å oppfylle Rotary´s målsetting –og gjennomfører aktiviteter innom alle fire tjenestegrener.

4 17.09.2006KLP - DGE Sverre Bjønnes3 Den nye grunnstrukturen Aktive klubber Beholder og øker medlemstallet Gjennom- fører gode projekter Støtter Rotary Foundation Utvikler gode ledere De fire tjenestegrener Klubbens lederplan

5 17.09.2006KLP - DGE Sverre Bjønnes4 Postulatet fra Rotary er at Effektive klubber oppfyller Rotary´s formål gjennom å: Effektive klubber oppfyller Rotary´s formål gjennom å:| –Beholde og å øke medlemstallet –Gjennomføre gode prosjekter –Støtte Rotary Foundation –Utvikle gode ledere

6 17.09.2006KLP - DGE Sverre Bjønnes5.. Begrunnet gjennom at Den skaper kontinuitet i klubbarbeidet Den skaper kontinuitet i klubbarbeidet og legger opp til permanente, handlingsorienterte aktivitetsgrupper/komiteer som er forankret i RI´s nye anbefalte vedtekter og legger opp til permanente, handlingsorienterte aktivitetsgrupper/komiteer som er forankret i RI´s nye anbefalte vedtekter Det må legges opp til en rullerende tre til fem års plan for virksomheten Det må legges opp til en rullerende tre til fem års plan for virksomheten

7 17.09.2006KLP - DGE Sverre Bjønnes6

8 17.09.2006KLP - DGE Sverre Bjønnes7 Hvorfor ny klubbstruktur ………? Medlemskap – –Denne komité skal utvikle og iverksette en omfattende plan med henblikk på å rekruttere og beholde medlemmer. Public Relations – –Denne komité skal utvikle og iverksette planer med henblikk på å informere offentligheten om Rotary samt fremme klubbens serviceprosjekter og –virksomhet. Rotary Foundation – –Denne komité skal utvikle og iverksette planer med henblikk på å støtte Rotary Foundation gjennom både økonomiske bidrag og deltakelse i prosjekter.

9 17.09.2006KLP - DGE Sverre Bjønnes8 Klubbstruktur …forts. Serviceprosjekter Serviceprosjekter –Denne komité skal utvikle og iverksette utdannelsesprosjekter så vel som humanitære og yrkesprosjekter som er rettet mot behovene i eget samfunn samt samfunn i andre land. Klubbadministrasjon Klubbadministrasjon –Denne komité skal utføre virksomhet knyttet til en effektiv drift av klubben.

10 17.09.2006KLP - DGE Sverre Bjønnes9 Hva er holdningene ….? Hva har reaksjonene vært så langt på forslaget om å innføre KLP? –Skal vi si ”blandet”!? Hvor er det blitt av de ”fire avenyer”? –Her et par forsøk på å løse det ….

11 17.09.2006KLP - DGE Sverre Bjønnes10

12 17.09.2006KLP - DGE Sverre Bjønnes11 Ytterliger et forslag ….. Styret SRK MedlemskapProsjekter PR Kommunikasjon Rotary Foundation Klubb- administrasjon Klassifikasjon medlemskap Yrke Samfunn Klubbutv.senior/ ikke-yrkesaktive IT/webBidrag RF Månedsblad Info Program Kameratskap Medlems- verving Internasjonal

13 17.09.2006KLP - DGE Sverre Bjønnes12 Hva er fordelene med KLP? Vi tar det en gang til: Sikre kontinuitet Sikre kontinuitet –I styret –I komitéene –I prosjekter Legge rullerende planer for 3 – 5 år Legge rullerende planer for 3 – 5 år –Sikret og revidert hvert år i klubbsamråd –Lette samarbeid med andere klubber –Lette tilgang på midler fra Rotary Foundation

14 17.09.2006KLP - DGE Sverre Bjønnes13 Og så, hva nå? Før man gjør noe som helst, gjør en analyse: Før man gjør noe som helst, gjør en analyse:  Kartlegging av status i egen klubb : Styrker - Svakheter - Muligheter – Trusler Styrker - Svakheter - Muligheter – Trusler

15 17.09.2006KLP - DGE Sverre Bjønnes14 Hva slags klubb vil vi være? Hva er viktig for vår klubb: Vekst, kameratskap, relevante prosjekter, engasjement, aktivitet osv Hva er viktig for vår klubb: Vekst, kameratskap, relevante prosjekter, engasjement, aktivitet osv Hvilke ressurser er det vi har? Bl.a. med henblikk på prosjekter Hvilke ressurser er det vi har? Bl.a. med henblikk på prosjekter Trenger vi noen forandring, fornyelse, ny dynamikk Hvordan ser vi framtiden? Medlemsutvikling, aktivitet

16 17.09.2006KLP - DGE Sverre Bjønnes15 Hvis vi velger KLP, hvilken hjelp får vi? Hele planen ligger på nettet inkl.: Hele planen ligger på nettet inkl.: –Skjema for implementering –Mal for tilpassede vedtekter (Ennå på engelsk/svensk, men er/blir nå oversatt til norsk) Støtte gjennom: Støtte gjennom: –Gjennomgang på Presidentsamling, på PETS og på Distriktssamling –DG, DGE, AG’er

17 17.09.2006KLP - DGE Sverre Bjønnes16 Ta med i vurderingen KLP er ikke en tvangstrøye KLP er ikke en tvangstrøye KLP gir rom til individuelle tilpasninger KLP gir rom til individuelle tilpasninger ”Det eneste uforanderlige er at alt er i forandring” ”Det eneste uforanderlige er at alt er i forandring”

18 17.09.2006KLP - DGE Sverre Bjønnes17 La oss gå KLP-veien sammen!


Laste ned ppt "17.09.2006KLP - DGE Sverre Bjønnes1 Klubb lederskapsplan (KLP) Klubbens lederskapsplan er det administrative rammeverk som anbefales for alle rotaryklubber."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google