Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Motivasjon Våren 2005 Christine Mohn

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Motivasjon Våren 2005 Christine Mohn"— Utskrift av presentasjonen:

1 Motivasjon Våren 2005 Christine Mohn h.c.mohn@psykologi.uio.no

2 Definisjon Prosess som påvirker retningen, styrken og opprettholdelsen av målrettet atferd –(Passer og Smith. S. 327)

3 Motivasjon ”Beveger til handling” Organiserer atferd Utløser og gir retning til målrettet atferd Atferd: motorisk handling, tanke, følelse Biologiske, kognitive og sosiale motiv Motivasjon kan forklares av alle retningene i psykologien

4 Bestanddeler i et motiv Drift / kraft / energi / instinkt - faste handlingsmønstre som utløses automatisk under gitte betingelser Incentiv –Forventning –Verdi

5 Første teoretikere Arthur Schopenhauer Sigmund Freud Clark Hull Abraham Maslow Martin Ford: kognitiv motivasjon

6 Motivasjon som sekvens av hendelser Velge motiv som skal bakgrunn for handling Instrumentell atferd Tilfredsstillelse eller frustrasjon

7 Metoder Subjektiv rapportering Registrering av fysiologisk aktivitet Dyreforsøk

8 Årsaker til motivasjon Interne og eksterne årsaker Tidligere: enten interne eller eksterne årsaker Nå: både interne og eksterne årsaker samtidig

9 Interne årsaker til motivasjon Evolusjonshistorien Gener Biokjemiske forhold: homeostase Individets læringshistorie Personlighetstrekk

10 Eksterne årsaker til motivasjon Incentivenes praktiske tilgjengelighet Sosiokulturelle forhold – bestemmer incentivenes faktiske tilgjengelighet

11 Flow / flyt Spontanmotivasjon Spesielt tilfelle av motivasjon Rent kognitivt fenomen

12 Forholdet til emosjon Omgivelsenes rolle –ytre vs. indre stimuli Fysiologiens rolle –overlevelse vs. homeostase

13 Seksuell motivasjon Ikke knyttet til homeostase eller egen overlevelse Like sosialt som fysisk preget prosess 3 faktorer styrer seksuell respons: –Identitet –Tiltrekning –Atferd

14 Årsaker til seksuell motivasjon Kjønn Hormoner Kultur. Samfunnsforhold  Svært komplisert samspill

15 Kjønnsidentitet Befruktning Prenatale hormoner Kultur Psykoanalytisk forklaring Læringsteoretisk forklaring Daryl Bems teori

16 De vanligste kjønnsuttrykkene Heteroseksualitet Homoseksualitet Biseksualitet Transseksualitet Hermafrodittisme Transgenderisme

17 Varianter av legal seksuell atferd Aktiv seksualitet med voksen, samtykkende partner Sølibat Aseksualitet Parafili

18 Sosial motivasjon Vennskap (Romantisk) tiltrekning  Hvor går grensen?  ”Affiliation” som samlebegrep

19 Årsaker til affiliation Evolusjonshistorien Hills teori: –Positiv stimulering –Oppmerksomhet –Emosjonell støtte –Sosial sammenlikning Store individuelle forskjeller

20 Mekanismer for affiliation Nærhet / mere exposure effect Likhet Fysisk utseende

21 Overgangen fra affiliation til romantisk forhold Evolusjonshistorien Sosiokulturelle forhold Sosial utvekslingsteori –Sammenlikning av partenes bidrag til forholdet –Sammenlikning med alternative forhold


Laste ned ppt "Motivasjon Våren 2005 Christine Mohn"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google