Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Kommunalminister Erna Solberg Innlegg for Norsk Kommunalteknisk forening 14. februar 2005 Hvorfor vil regionkommuner gi bedre tjenester enn nåværende.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Kommunalminister Erna Solberg Innlegg for Norsk Kommunalteknisk forening 14. februar 2005 Hvorfor vil regionkommuner gi bedre tjenester enn nåværende."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Kommunalminister Erna Solberg Innlegg for Norsk Kommunalteknisk forening 14. februar 2005 Hvorfor vil regionkommuner gi bedre tjenester enn nåværende kommuner?

2 Kommunal- og regionaldepartementet 2 Hva vil vi med kommunene? Gode tjenester tilpasset den enkeltes behov Levende lokaldemokratier med reell innflytelse for innbyggerne Økt handlingsrom innenfor overordnede rammer Generalistkommunesystem forutsetter robuste kommuner

3 Kommunal- og regionaldepartementet 3 Fra pyramide til stabbur

4 Kommunal- og regionaldepartementet 4 Vår største utfordring er:

5 Kommunal- og regionaldepartementet 5 Generasjonenes Grand Canyon ” ”Ikke noe bry for min skyld” var en av den eldre generasjonens grunnutsagn. I dag er det ”fordi jeg fortjener det”- generasjonen som herjer. Det er ganske langt mellom disse generasjonene” Ivar Frønes

6 Kommunal- og regionaldepartementet 6 Netto driftsresultat 1991-2003. (pst. av driftsinntekter)

7 Kommunal- og regionaldepartementet 7 Trekk ved kommunestrukturen Uhensiktsmessig kommunestruktur i mange områder i forhold til oppgaver og ansvar Mange små kommuner Flerkommunale byområder Uheldige kommuneavgrensninger

8 Kommunal- og regionaldepartementet 8 Behov for endring av strukturen Innbyggere 1.1.2004

9 Kommunal- og regionaldepartementet 9 x

10 10

11 Kommunal- og regionaldepartementet 11 Nationen, mandag 15. mars 2004

12 Kommunal- og regionaldepartementet 12 Hvorfor regionkommuner? Faglig bæredyktighet Bredde i tjenestetilbudet – valgfrihet + brukere med sammensatte behov Desentralisering av oppgaver – flere tjenester kan tilbys nær innbyggerne Ikke svekket demokrati – men andre former Bedre arealforvaltning Samfunns- og næringsutvikling

13 Kommunal- og regionaldepartementet 13 Regionkommuner – større regional slagkraft Kommunesammenslutning i regioner med et klart definert senter kan gi ny styrke til regionalt utviklingsarbeid. I regioner med flere jevnstore kommuner er gevinstene mer uklare Regionalt samarbeid er likevel neppe mer effektivt

14 Kommunal- og regionaldepartementet 14 Innherred samkommune – et forsøk Formalisert interkommunalt samarbeid Nytt politisk organ med egne politikere valgt av og blant k- styrene Har ansvar for egne oppgaver Har beslutningsmakt over egne oppgaver Egen adm. og fagenheter som tidligere lå i kommunene

15 Kommunal- og regionaldepartementet 15 Interkommunalt samarbeid Uansett kommunestruktur vil det innen utvalgte områder være behov for samarbeid Eksempler: www.kommunesamarbeid.no MEN: –Demokratisk underskudd, lukkede nettverk –Byråkrati –Svakere kostnadskontroll –Svekket intern samordning av tjenester for brukere med behov for sammensatte tjenester?

16 Kommunal- og regionaldepartementet 16 Mulige scenarier Regionkommuner Mer formalisert samarbeid, som for eksempel samkommune Statlig beslutning om ny struktur Endringer i rammebetingelser, for eksempel inntektssystemet Oppgavedifferensiering


Laste ned ppt "1 Kommunalminister Erna Solberg Innlegg for Norsk Kommunalteknisk forening 14. februar 2005 Hvorfor vil regionkommuner gi bedre tjenester enn nåværende."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google