Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

30.03.2015 1 Kurs for nye bosettingskommuner 1. juni 2010 i Oslo Hvem skal bosettes? Hilde Rasmussen Nilsen, seniorrådgiver IMDi Vest.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "30.03.2015 1 Kurs for nye bosettingskommuner 1. juni 2010 i Oslo Hvem skal bosettes? Hilde Rasmussen Nilsen, seniorrådgiver IMDi Vest."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kurs for nye bosettingskommuner 1. juni 2010 i Oslo Hvem skal bosettes? Hilde Rasmussen Nilsen, seniorrådgiver IMDi Vest

2 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Ca. 200 ansatte 154 mill. kr. i driftsbudsjett Forvalter tilskudd for vel 5 mrd. kr. Landsdekkende: Narvik, Trondheim, Bergen, Kristiansand, Gjøvik, Oslo Kjerneoppgaver: arbeidsrettet integrering dialog med innvandrere bosetting introduksjonsprogram norskopplæring tolk likeverdige tjenester arbeid mot tvangsekteskap Samarbeid gjennom nettverk: kommuner, organisasjoner, statlige etater, arbeidslivets parter, forskning

3 Bosatte og bosettingsklare pr apr.10 Antall bosatte Gjennomsnittlig ventetid fra vedtak til bosetting – bosatte fra mottak 4,85,95,36,96,45,6 Gjennomsnittlig ventetid fra saksopprettelse til bosetting – bosatte fra mottak 22,825,314,317,116,815,4 Andel bosatt innen 6 mnd – bosatte fra mottak og overføringsflyktninger 84 %68 %77 %71 %70 %68 % Antall bosettingsklare i mottak Antall bosettingsklare i mottak som har ventet mer enn 6 mnd Gjennomsnittlig ventetid for bosettingsklare personer i mottak (mnd) 33,34,43,6 uendret Antall barn i bosettingsklare familier i mottak Antall bosettingsklare i mottak som ikke har fått tildelt kommune herav andel enslige 43 %74 %78 %75 %78 %+3 p.p

4 Enslige mindreårige: Bosatte og bosettingsklare pr apr.10 Antall bosatte enslige mindreårige Herav bosatt fra Bufetats omsorgssentra** Gjennomsnittlig ventetid fra vedtak til bosetting for enslige mindreårige – bosatte fra mottak 3,94,55,65,7 Andel enslig mindreårige bosatt innen 3 mnd57 %34 %27 %16 %18 %20 % Antall bosettingsklare enslige mindreårige Herav - i Bufetats omsorgsentra* i UDI mottak* Antall bosettingsklare enslige mindreårige som har ventet i mottak mer enn 3 mnd Gj.sn. ventetid for bosettingsklare enslige mindreårige i mottak (mnd) 2,82,63,54,34,2-0,

5 Totalt ventende i mottak pr VentetidØstI. ØstSørVestMidtNordBufdirTotalt måneder måneder måneder - 1 år Over 1 år Totalt Gjennomsnittlig ventetid i måneder 4,23,03,84,42,12,95,33,

6 Ikke-utsøkte bosettingsklare i mottak pr ØstI. ØstSørVestMidtNordBufdirTotalt Enslige Personer i familieenheter Totalt Enslige menn

7 Bosetting 2010 Bosettingsbehovet satt i mai 2009 til hvorav enslige mindreårige. Lavere asylankomster. De fleste bosettingsklare er i Norge allerede. Bosettingsbehovet nedjustert noe. Tilgangen på vedtaksplasser vurderes å bli tilstrekkelig for å dekke behovet i år. Fokus på rask realisering av vedtaksplassene, særlig i forhold til enslige mindreårige

8 8 Hvor kommer flyktningene fra? De nye innbyggerne kommer fra Eritrea De palestinske områdene Afghanistan Irak Somalia Overføringsflyktninger i tillegg fra Burma Iran Enslige mindreårige hovedsakelig fra Afghanistan Eritrea Sri Lanka Irak Somalia

9 Hvem er flyktningene? Økt andel enslige voksne bofellesskap Økt antall enslige mindreårige Trenger særlig kompetanse i kommunene og/eller barnevern Særlige finansieringsordninger hos IMDi, Bufetat og Husbanken Overføringsflyktninger Kvoten i 2010 er på 1200

10


Laste ned ppt "30.03.2015 1 Kurs for nye bosettingskommuner 1. juni 2010 i Oslo Hvem skal bosettes? Hilde Rasmussen Nilsen, seniorrådgiver IMDi Vest."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google