Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

30.03.2015 1 Kurs for nye bosettingskommuner 1. juni 2010 i Oslo Hvem skal bosettes? Hilde Rasmussen Nilsen, seniorrådgiver IMDi Vest.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "30.03.2015 1 Kurs for nye bosettingskommuner 1. juni 2010 i Oslo Hvem skal bosettes? Hilde Rasmussen Nilsen, seniorrådgiver IMDi Vest."— Utskrift av presentasjonen:

1 30.03.2015 1 Kurs for nye bosettingskommuner 1. juni 2010 i Oslo Hvem skal bosettes? Hilde Rasmussen Nilsen, seniorrådgiver IMDi Vest

2 30.03.2015 2 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Ca. 200 ansatte 154 mill. kr. i driftsbudsjett Forvalter tilskudd for vel 5 mrd. kr. Landsdekkende: Narvik, Trondheim, Bergen, Kristiansand, Gjøvik, Oslo Kjerneoppgaver: arbeidsrettet integrering dialog med innvandrere bosetting introduksjonsprogram norskopplæring tolk likeverdige tjenester arbeid mot tvangsekteskap Samarbeid gjennom nettverk: kommuner, organisasjoner, statlige etater, arbeidslivets parter, forskning

3 Bosatte og bosettingsklare pr. 30.04.2010 31.12.200731.12.200831.12.200931.03.201030.04.2010apr.10 Antall bosatte 3 826442760879591330371 Gjennomsnittlig ventetid fra vedtak til bosetting – bosatte fra mottak 4,85,95,36,96,45,6 Gjennomsnittlig ventetid fra saksopprettelse til bosetting – bosatte fra mottak 22,825,314,317,116,815,4 Andel bosatt innen 6 mnd – bosatte fra mottak og overføringsflyktninger 84 %68 %77 %71 %70 %68 % Antall bosettingsklare i mottak 15711370140718201903+83 Antall bosettingsklare i mottak som har ventet mer enn 6 mnd 85200310340390+50 Gjennomsnittlig ventetid for bosettingsklare personer i mottak (mnd) 33,34,43,6 uendret Antall barn i bosettingsklare familier i mottak 529266208289277-12 Antall bosettingsklare i mottak som ikke har fått tildelt kommune 92784872610031008+5 - herav andel enslige 43 %74 %78 %75 %78 %+3 p.p. 30.03.2015 3

4 Enslige mindreårige: Bosatte og bosettingsklare pr. 30.04.2010 31.12.200731.12.200831.12.200931.03.201030.04.2010apr.10 Antall bosatte enslige mindreårige1482076067411440 Herav bosatt fra Bufetats omsorgssentra**133132512 Gjennomsnittlig ventetid fra vedtak til bosetting for enslige mindreårige – bosatte fra mottak 3,94,55,65,7 Andel enslig mindreårige bosatt innen 3 mnd57 %34 %27 %16 %18 %20 % Antall bosettingsklare enslige mindreårige42188273275272-3 Herav - i Bufetats omsorgsentra*45929793-4 - i UDI mottak*143181178179+1 Antall bosettingsklare enslige mindreårige som har ventet i mottak mer enn 3 mnd 1240135166132-34 Gj.sn. ventetid for bosettingsklare enslige mindreårige i mottak (mnd) 2,82,63,54,34,2-0,1 30.03.2015 4

5 Totalt ventende i mottak pr. 30.04.2010 VentetidØstI. ØstSørVestMidtNordBufdirTotalt 0 - 3 måneder140200158211167295351206 3 - 6 måneder49333789116919307 6 måneder - 1 år 285243118144939343 Over 1 år111121327147 Totalt228286250431194420941903 Gjennomsnittlig ventetid i måneder 4,23,03,84,42,12,95,33,6 30.03.2015 5

6 Ikke-utsøkte bosettingsklare i mottak pr. 30.04.2010 ØstI. ØstSørVestMidtNordBufdirTotalt Enslige87116571998419650789 Personer i familieenheter 32422843213815219 Totalt11915885242105234651008 Enslige menn 4193401406216544585 30.03.2015 6

7 Bosetting 2010 Bosettingsbehovet satt i mai 2009 til 10.000 hvorav 1.600 enslige mindreårige. Lavere asylankomster. De fleste bosettingsklare er i Norge allerede. Bosettingsbehovet nedjustert noe. Tilgangen på vedtaksplasser vurderes å bli tilstrekkelig for å dekke behovet i år. Fokus på rask realisering av vedtaksplassene, særlig i forhold til enslige mindreårige. 30.03.2015 7

8 8 Hvor kommer flyktningene fra? De nye innbyggerne kommer fra Eritrea De palestinske områdene Afghanistan Irak Somalia Overføringsflyktninger i tillegg fra Burma Iran Enslige mindreårige hovedsakelig fra Afghanistan Eritrea Sri Lanka Irak Somalia

9 30.03.2015 9 Hvem er flyktningene? Økt andel enslige voksne bofellesskap Økt antall enslige mindreårige Trenger særlig kompetanse i kommunene og/eller barnevern Særlige finansieringsordninger hos IMDi, Bufetat og Husbanken Overføringsflyktninger Kvoten i 2010 er på 1200

10 30.03.2015 10 www.imdi.no


Laste ned ppt "30.03.2015 1 Kurs for nye bosettingskommuner 1. juni 2010 i Oslo Hvem skal bosettes? Hilde Rasmussen Nilsen, seniorrådgiver IMDi Vest."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google