Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: ”Avfallshåndtering”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 1 SIB 5005 BM3 Miljøteknikk Avfallshåndtering Helge Brattebø.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: ”Avfallshåndtering”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 1 SIB 5005 BM3 Miljøteknikk Avfallshåndtering Helge Brattebø."— Utskrift av presentasjonen:

1 SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: ”Avfallshåndtering”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 1 SIB 5005 BM3 Miljøteknikk Avfallshåndtering Helge Brattebø

2 SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: ”Avfallshåndtering”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 2 Grovsortering av typer avfall Situasjonen i USA (milliarder tonn pr år)

3 SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: ”Avfallshåndtering”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 3 Avfall i Norge Figuren viser avfall for ”Alle kilder” i Norge (tonn/år), basert på gjeldende avfallsstatistikk Består av: Husholdningsavfall, Næringsavfall, Spesialavfall, og Ukjent/Blandet avfall 1997: Ca 2,7 mill. tonn/år

4 SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: ”Avfallshåndtering”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 4 Husholdningsavfall Husholdningsavfallet utgjør ca 50% av samlet avfallsmengde i Norge Mengden vokser betydelig på tross av avfallskampanjer 1997: Ca 1,4 mill. tonn/år

5 SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: ”Avfallshåndtering”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 5 Næringsavfall Næringsavfallet omfatter: Industriavfall, Bygge- og rivingsavfall, Kontor-/forretningsavfall, Annet næringsavfall 1997: Ca 1,3 mill. tonn/år

6 SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: ”Avfallshåndtering”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 6 Spesialavfall i Norge 1997: Ca 0,65 mill. tonn/år

7 SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: ”Avfallshåndtering”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 7 Metallproduksjon er oppkonsentrering Det flyttes store mengder masser og produseres store mengder ”avfall” for produksjon av 100 kg metaller

8 SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: ”Avfallshåndtering”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 8 Avfallsbehandling i USA Vektprosent av kommunalt avfall i USA etter behandlingstype Gjenvinning øker men fyllplasser dominerer fortsatt

9 SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: ”Avfallshåndtering”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 9 Utviklingstrekk avfallsbehandling i USA Utviklingen følger omtrent samme forløp i vestlige land, også i Norge (men vi har mindre andel kompostering)

10 SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: ”Avfallshåndtering”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 10 Avfallsproduksjon og behandling i ulike land

11 SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: ”Avfallshåndtering”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 11 Livsløpsvurderinger

12 SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: ”Avfallshåndtering”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 12 Utslipp ved levering av 1 liter mineralvann Logikken er å redusere miljøskaden ved riktig emballasje- bruk

13 SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: ”Avfallshåndtering”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 13 Avfallshierarkiet - integrert avfallspolitikk I Norge er politikk basert på: –avfallsreduksjon –ombruk og resirkulering (materialer og energi) –forsvarlig sluttbehandling av restavfall

14 SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: ”Avfallshåndtering”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 14 Grønn design har to hovedmål Forebyggende strategier er absolutt å foretrekke på sikt En god avfallspolitikk henger sammen med en god materialpolitikk i samfunnet Tiltak må berøre alle sektorer av økonomien, og alle ledd i kjeden

15 SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: ”Avfallshåndtering”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 15 Miljømerking Svanemerket er det nordiske miljømerket Frivillig ordning der produsenter kan sertifisere sitt produkt for å vise dets miljø- kvaliteter Merking er basert på en uhildet grundig kontroll Miljømerking - til nytte for hvem? Prinsippene for miljømerking utvikler seg, og går blant annet mot en form for ”vare- klassifisering” for profesjonelle innkjøpere.

16 SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: ”Avfallshåndtering”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 16 Innsamling og transport av avfall Bildet viser ulike systemer fra USA I Norge er vanlige komprimator- biler mest brukt Omlasting kan benyttes på lange avstander Nye systemer innarbeides for å møte behovet for kildesortering

17 SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: ”Avfallshåndtering”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 17 En kostnadseffektiv innsamling/transport? Innsamling og transport utgjør tradisjonelt ca 70% av totalkostnaden innen en kommune, og må optimaliseres Dette bildet er i ferd med å endres som følge av mer omfattende tiltak for behandling av avfall

18 SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: ”Avfallshåndtering”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 18 Bruk av omlasting i et avfallssystem Omlastingstasjon riktig plassert gir store besparelser i systemer med lange transportavstander Systemet er lite vanlig i Norge

19 SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: ”Avfallshåndtering”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 19 Forbrenningsverdien i avfallsfraksjonene Forbrenningsverdien på ca 12900 kJ/kg tilsvarer 50% av brennverdien til kull og 30% av brennverdien til fyringsolje

20 SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: ”Avfallshåndtering”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 20 Brutto varmeverdi for blandet avfall HHV = brutto varmeverdi (avhengig av avfallets sammensetning og fuktighetsinnhold)

21 SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: ”Avfallshåndtering”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 21 Prinsippskisse for avfallsforbrenningsanlegg Her er det vist et anlegg med ”roter-ovn” Etter brennkammer(ne) brukes normalt elektrofilteranlegg for partikkelfjerning og varmevekslere for energigjenvinning

22 SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: ”Avfallshåndtering”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 22 Produksjon av foredlet avfallsbrensel (RDF) RDF kan kjøres bort som et oppkonsentrert og pelletert brensel til bruk andre steder

23 SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: ”Avfallshåndtering”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 23 Kontrollert avfallsfylling Viktige kontrollparametre er sigevann og metangass fra fyllingen Fyllplassen må tettes (membran/leire) Sigevann kan renses (men problemfylt) og gass bør utnyttes

24 SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: ”Avfallshåndtering”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 24 Gassen fra en fylling viser fire stadier Fase I er den aerobe fasen Fase II er den syreproduserende fase (som er anaerob) Fase III er den ’ustabile’ metan- produserende fase (som er anaerob) Fase IV er den stabile metan- produserende fase (som også er anaerob) Anaerobe faser gir et sterkt forurenset sigevann


Laste ned ppt "SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: ”Avfallshåndtering”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 1 SIB 5005 BM3 Miljøteknikk Avfallshåndtering Helge Brattebø."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google