Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lindorffkonferansen 2014 Bergen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lindorffkonferansen 2014 Bergen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lindorffkonferansen 2014 Bergen

2 Inkasso – trenger vi det i fremtiden?
Stina Koren Erik Haugen Lindorffkonferansen 18. sept 2014

3 Hook: «Vår hverdag er i endring»
Hook: «Vår hverdag er i endring». Inkasso om 5 år kan se ganske annerledes ut enn i dag. Deres hverdag vil høyst sannsynlig endres. Professional background: 3,5 år i LIN. >15 års erfaring innen salg og markedsføring. Har sittet på kundesiden, og ergret meg over kundefrafall som følge av inkasso. Documentation: kundeintervjuer, KTI-undersøkelse. Kommer tilbake til disse. Empathy (counter-arguments): Tapsreduksjon vil ikke gå av moten. Mislighold vil fortsette. Det er ikke et salg/markeds-verktøy….

4 Inkasso handler ikke lenger kun om å løse saker
Kundeutvelgelse Kundeutvikling Kundegjenvinning Tapsreduksjon Lindorff INKASSO Men, inkasso ER et verktøy for salg og marked. Kundegjenvinning! Inkasso er i endring Nye krav fra våre kunder. Stadig innovasjon. Kundeintervjuer og KTI viser det klart. Våre kunder ønsker utvidede tjenester fra oss. Økt outsourcing blir mer og mer populært. Lindorff merker det allerede, og ligger i forkant. Kan gjøres smart. Hadde jeg visste før hva jeg vet nå hadde jeg ikke valgt Svea den gang… Kravene til leverandør øker. Fokus flyttes fra «problemløsning» til «verdiskapning»

5 Håndtering av mislighold må ikke stå i veien for verdiskapningen
100% LG er fullt mulig, men er det så lurt? Hvor mange kunder har dere igjen hvis vi drar til med storslegga – på alle? [historien fra Oslo Kemnerkontor: «vi er ikke LIN. Hvorfor er jeg tvunget til å sitte her». Nøkkelen ligger i å agere smartere slik at rett skyldner blir behandlet på riktig måte ift sin profil. Og likefullt, hvordan kan segmenteringen av skyldnere brukes i resten av kundeløpet?

6 Det er disse det handler om. Mennesker.
Alle ønsker å bli behandlet best mulig [historien fra Chris T] Tenk om vi kunne det? Små grep kan gi store utslag. Husk mange har aldri mottatt noe som helst fra et inkassobyrå! Vi må segmentere på smarte data. LINs inkassodatabase. [historien til Vivian i Eidsiva] Men hva betyr så dette i praksis? Hvordan benytter vi oss av denne fantastiske kunnskapskilden – hver dag? Stina

7 Løypevalg og aksjoner Stor database med informasjon om sky
Scoring av saker Løypevalg ut i fra score Challenger Dette er utgangspunktet for hvilke aksjoner saken får Individuell behandling av alle saker Rettslig grense Faktura administrasjon eller inkassovarsling via PINK Tidligere løsning av saken

8 Skiller mellom 3 typer kompetanse
Inkassokompetanse Bransje kompetanse Kundekompetanse Hvordan jobber vi med kompetanse Lindorff Academy Avviksweb Kvalitetskontroller Opplæringsprogram

9 Tekniske løsninger Telefoni Brev Sms Chat Lindorff24 Hvor offensiv pågang ønsker man? Hvilken pågang er riktig mot hvilke skyldnere? Systemer som snakker sammen åpning/stenging av abonnement Tilbakelevering av informasjon Mulighet til å åpne for en kort periode… +++ Kommunikasjon – hvordan kommuniserer vi med skyldner? Kommunikasjonskurs med interne kursholdere Fokus på tidlig løsning – bra for dere som kunder, bra for skyldner, bra for Lindorff Vi tilpasser innfordringen etter Hvilke kunder er det viktig for dere å beholde? Bransje og tilhørende virkemidler Skyldners situasjon Vi har mye data – denne brukes til å starte innfordringen, men det er i kommunikasjonen med skyldner vi løser sakene. Tidligere løsning av sakene – holde abonnement eller kreditt åpen ut i fra skyldners situasjon Tilgang til deres systemer for å stenge/åpne abonnement Skyldner krever rask handling når de har gjort opp Tidligere løsning av sakene – raskere aksjoner på sakene Det betyr å sette ressursene inn på de riktige sakene (G/G/R)

10 Tilpasset kundeoppfølging gir økt lønnsomhet
Hvordan bruker vi data i praksis? Hvordan kan dette være fordelaktig for våre kunder. To veier til samme mål Økte inntekter Reduserte kostnader

11 Så… trenger vi inkasso i fremtiden?
Ja, vi gjør det, men etter stor sannsynlighet ikke som i dag. Ikke bare som en tapsreduksjonsverktøy. Deres hverdag vil endres. Inkasso og innfordring vil bli forventet å bli en del av salgs og markedsaktivitetene. LIN har eksistert i mer enn 100 år En av de største i Europa på innfordring Vi stiller høye krav til utvikling av ansatte og produktene våre – hver dag for at dere skal føle dere trygge Trygge på at vi tar vare på kundene deres samtidig som vi holder fokus på å få inn deres penger. Vi vil fortsette med dette. De neste 5 årene vil nok endre mye i forhold til kravene fra dere: Tidligere løsninger Beslutningsstøtte/ rådgiver Fra problemløsning til verdiskapning Fra fakturaen sendes til pengene er på bok. Ansvaret vil være vårt – verdiene vil forbli deres. Takk for oss.

12 Lindorffkonferansen 2014 Bergen

13 Lindorffkonferansen 2014 Bergen

14 Advokat Geir Gregersen 2014-09-18
Velkommen Advokat Geir Gregersen

15 Direktivet om forsinket betaling

16 Late payment directive - Direktivet om forsinket betaling
Formålet med direktivet Hvordan er direktivet innført i Norge? Når trådte endringene i kraft? Når påløper gebyret? Forholdet og samordning til inkassolovgivningen/inkassoforskriften

17 Bakgrunn

18 Formålet med direktivet
Formål med direktivet: Kamp mot forsinket betaling for næringsdrivende. Styrke fordringshavernes rettsstilling ved forsinket betaling. Gjelder ikke der skyldner er forbruker.

19 Formålet med direktivet
Noen tall om gjennomsnittlig forsinkelse fra forfall til betaling (Kilde_ Prop. 150 L ( ), endringer i forsinkelsesrenteloven mv side 5) Finland 7 dager Sverige 8 Norge 9 Frankrike 18 Spania 29 Italia Hellas

20 Forts. Formålet med direktivet
Tilsvarende tall, der betalingsbetingelser er inkludert (Kilde_ Prop. 150 L ( ), endringer i forsinkelsesrenteloven mv side 6) Finland 27 Norge 32 Sverige 35 Frankrike 59 Spania 99 Italia Hellas

21 Endringer i lovverket

22 Hvordan er direktivet innført i Norge?
Endringer i forsinkelsesrenteloven: Ved avtaler mellom virksomheter om kjøp av varer og tjenester skal betalingsfristen ikke overstige 60 dager, med mindre noe annet uttrykkelig er avtalt Avtaler mellom virksomheter og offentlige myndigheter om kjøp av varer og tjenester; Hovedregel: Betalingsfristen skal ikke overstige 30 dager fra mottak av faktura eller mottak av varer/tjenester.

23 Ny § 3 a i forsinkelsesrenteloven
§ 3 a Kompensasjon for inndrivelseskostnader Når fordringshaveren kan kreve forsinkelsesrente etter § 2, kan fordringshaveren også kreve en kompensasjon av skyldneren for inndrivelseskostnader tilsvarende 40 euro. Departementet kan i forskrift fastsette kompensasjonen etter første ledd i norske kroner. Reglene i paragrafen her kan ikke fravikes ved avtale til skade for fordringshaveren. Departementet kan i forskrift gi regler om forholdet til inkassoloven, herunder at kompensasjonen skal komme til fradrag i erstatning for utenrettslige inndrivelseskostnader etter inkassoloven.

24 Tidsperspektiv

25 Når kom endringene? Endringer i forsinkelsesrenteloven
Endringer i inkassoforskriften Endringene i forsinkelsesrenteloven trådte i kraft den Forskrift for omregning til NOK var på plass

26 Når påløper de 40 Euro? Når kreditor kan kreve forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven § 2, kan fordringshaveren også kreve en kompensasjon på 40 euro. Dersom kreditor og skyldner ikke har avtalt forfallstid for standardkompensasjonen, vil de 40 euro først forfalle til betaling ved påkrav fra kreditor. Påløper ”automatisk”, det vil si at det ikke er nødvendig med en purring for å kunne belaste skyldner for 40 euro. Omberegningnet til NOK i forskrift Satt til NOK 300,- pr Justert til NOK 320,- fra

27 Forhold til øvrige rammer

28 Forholdet og samordning til inkassolovgivningen/inkassoforskriften - fradrag
1. Forholdet til purregebyr, inkassoforskriften kap 1 Ny § 1-5 Fradrag for kompensasjon etter forsinkelsesrenteloven § 3 a Dersom en fordringshaver krever kompensasjon fra skyldneren etter reglene i forsinkelsesrenteloven § 3 a med tilhørende forskrift, skal det gjøres fradrag i fordringshaverens rett til erstatning etter reglene i kapitlet her med et beløp som svarer til kompensasjonen etter forsinkelsesrenteloven § 3 a. Tilsvarende fradrag gjøres i retten til standardkompensasjon etter forsinkelsesrenteloven § 3 a om denne kreves etter at det er krevd erstatning etter reglene i kapitlet her.

29 Forts. forrige side 2. Forholdet til inkassosalær, inkassoforskriften kap 2 Ny § 2-6 Fradrag for kompensasjon etter forsinkelsesrenteloven § 3 a Dersom en fordringshaver krever kompensasjon fra skyldneren etter reglene i forsinkelsesrenteloven § 3 a med tilhørende forskrift, skal det gjøres fradrag i fordringshaverens rett til erstatning etter reglene i kapitlet her med et beløp som svarer til kompensasjonen etter forsinkelsesrenteloven § 3 a. Tilsvarende fradrag gjøres i retten til standardkompensasjon etter forsinkelsesrenteloven § 3 a om denne kreves etter at det er krevd erstatning etter reglene i kapitlet her.

30 Ny høring – også gjelde for forbrukere
EU vurderer endringer: Bør det også gjelde forbrukere? Nif, forbukerombudet mfl – dagens system er best.

31 Lindorffkonferansen 2014 Bergen

32 Erfaringer etter innføring av EU Direktivet ”Kampen mot forsinket betaling”
Lindorff Konferansen Bergen, september 2014

33 Hvorfor ta i bruk - 4 forhold Bakgrunnsvurderinger Erfaringer så langt
Agenda Litt bakgrunn om ISS Hvorfor ta i bruk - 4 forhold Bakgrunnsvurderinger Erfaringer så langt Ferden videre

34 ISS Fakta 60 regions- og avdelingskontorer Over 11.000 ansatte
Hovedkontor i Oslo Omsetning 2013: 5,8 milliarder kroner

35 ISS sine tjenester Del 4: Fakta om ISS

36 Sammen eller hver for seg
Support Catering Eiendom Integrated Facility Services Sikkerhet Renhold Bemanning Et annet valg er om man skal kjøpe disse tjenestene hver for seg eller går for en integrert løsning. Det kan gi synergier og stordriftsfordeler og gjøre det lettere å administrere outsourcingen. Det skal vi komme tilbake til senere.

37 Fakta II Mer enn kunder utgående fakturaer purringer DSO på 30 dager

38 1. Hvorfor ta i bruk EU Direktivet?
Avtalt betalingsbetingelse Broken promise Cash flow – Cash is king

39 EU Direktivet – “Kampen mot forsinket betaling”
2. Verktøy EU Direktivet – “Kampen mot forsinket betaling” (...en gavepakke til leverandører?)

40 3. Muligheten Dag 1

41 4. Konsekvens NOK 320

42 Grundig analyse, blant annet
Bakgrunn Grundig analyse, blant annet faktisk betaling mot avtalt betaling Leverandører som også er kunder Forsinkelsesgebyr kr 100 Outsouring (til Lindorff ) Managementforankring

43 Erfaringer så langt – 6 måneder
ISS tidlig ute Tok litt tid før Lindorff var klar - live fra 27. januar 2014 MANGE henvendelser Norsk næringliv “tatt på senga” Lite kjennskap til lovendringen Oppleves som urettferdig Brå læringskurve ISS har generelt korte betalingsbetingelser Purrer tidligere enn før (dag 6)

44 Erfaringer så langt….. forts
Omtrent samme løsningsgrad på purreservice som tidligere Men tidligere innbetaling 37  25 58% hit-rate på forsinkelsgebyret! Raskere oversendelse inkasso Selvfinansierende

45 Erfaringer så langt….. forts
Gul viser hovedstol innbetalt over tid med ny løsning. Svart viser hovedstol innbetalt over tid målt med sammenliknbar periode i 2013 Differansen mellom de to kurvene = økt likviditet. Dvs hovedstolen kommer inn tidligere. Man ser at det tar lang tid med tradisjonell prosess å hente inn forspranget man får med ny, hurtigere prosess.

46 Øke forsinkelsesgebyret til kr 150 Monitorere utviklingen Trinn II
Ferden videre… Trinn I Øke forsinkelsesgebyret til kr 150 Monitorere utviklingen Trinn II Differensiering – trappetrinn opptil fullt forsinkelsesgebyr

47 Takk for oppmerksomheten

48 Lindorffkonferansen 2014 Bergen


Laste ned ppt "Lindorffkonferansen 2014 Bergen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google