Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Åse Sørli Westby Drammen kommune Erfaringer med håndholdte enheter To historier, en slutt og minst en fortsettelse.. ?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Åse Sørli Westby Drammen kommune Erfaringer med håndholdte enheter To historier, en slutt og minst en fortsettelse.. ?"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Åse Sørli Westby Drammen kommune Erfaringer med håndholdte enheter To historier, en slutt og minst en fortsettelse.. ?

3 Åse Sørli Westby Drammen kommune Sentralt på østlandet ca 57.000 innbyggere 145.2 km2 ca 3.000 ansatte ca 1.500 av disse i pleie og omsorgstjenesten

4 Åse Sørli Westby Digital helse- og omsorg i Drammen Overordnet målsetning : Full innføring av elektronisk pasientjournal i Drammen – ut med manuelle rutiner/ kardex. Innen 01.01.05… utøst av ønske om elektronisk samarbeid/ utveksling med sykehuset Buskerud. Verktøy : Gerica plo- system i bruk siden 1997

5 Åse Sørli Westby Digital helse- og omsorg i Drammen Status september 2004 : All saksbehandling - Tjenesteregistrering - inhold/ omfang Iplosregistrering - Vederlagsberegning for sykehjemsopphold - Fakturagrunnlag genereres - Noen fører tiltaksplan - En del fagjournaler / inkl. legejournal - gjøres i Gerica

6 Åse Sørli Westby Status i PLO 11.09.04 : 1099 innbyggere får hjemmesykepleie Utfordring : Alt helsearbeid skal dokumenteres Driften skal rasjonaliseres 1283 innbyggere får praktisk bistand – hjemmehjelp Tjenesten faktureres - er det mulig å gjøre dette elektronisk og effektivt ?

7 Åse Sørli Westby 1999/ 2001 – hjemmehjelpere og Psion håndterminaler Ledelsesforankring ? Infromasjon ? Motivering ? Planlegging ? Innføring ? Opplæring ? 150 terminaler Montering /Batterier Programvare 40 dockingstasjoner 36 lokasjoner m lokal installasjon på PC

8 Åse Sørli Westby Hjemmehjelpere og Psion håndterminaler Store datamengder Nettverk Tåke i Drammen..! Regn i Drammen..! Dueskitt i antenna.. Bugs.. Sherpa’en er død.. Error-meldinger ble TERROR-meldinger Invalide-meldinger ble INVALID-melding Kommer ikke inn Kommer ikke ut Det er noe annet her..

9 Åse Sørli Westby Hjemmehjelpere og Psion håndterminaler Overvåking ! Migrene ! Lite tastatur ! Liten skjerm ! Bakgrunnsfarge ! Kontrast ! Bedre før ! Psion = POISON !

10 Åse Sørli Westby Hjemmehjelpere og Psion håndterminaler Sommeren 2001 Konklusjon : Denne teknologien og disse menneskene går ikke sammen, løsningen gir ingen gevinst, bare ekstra- arbeid. Her slutter den første historien..– skjønt slutter ?

11 Åse Sørli Westby Digital helse- og omsorg i Drammen 2001 – 2003 – stillheten råder…. Bruken av Gerica øker – smått om senn Drammen blir IPLOS prøvekommune Nye krav til registrering av pasientopplysninger ”Noen” hører om utvikling pda-applikasjon Hm - pilot ?

12 Åse Sørli Westby 2004 – hjemmesykepleie og pda Vurdering : Kan PDA være et effektivt verktøy for å overholde de krav som stilles til dokumentasjon av helsearbeid ? (Journalforskrift, Helsepersonellov, datatilsyn) Kan PDA gi gevinst i forhold til effektivitet/ tidsbesparelse på personellsiden ? -Mindre tid til planlegging og dokumentasjon, mer tid til pasienten ?

13 Åse Sørli Westby 2004 – hjemmesykepleie og pda Dagens situasjon : Mål : T-kort pr besøk T-kort tavler Dagbøker - ”alle” brukeropplysninger noteres pr dag Håndskrift i kardex, hvis jeg får tid…. Og så ligger grunnopplysningene allerede i Gerica.. Arbeidsliste genereres i Gerica Oppdrag fordeles i Gerica – tilgjengelig på PDA Helsedokumentasjon fra pasientens hjem direkte til Gerica

14 Åse Sørli Westby 2004 – hjemmesykepleie og pda Telenorfond prosjektstøtte Mobile Data Acsess (MDA) – sikker kommunikasjon TCP-IP - GPRS PDA – Qtek 2020 Individuell ident mot MDA, brannmur og Gerica Gateway. Individuell brukerident mot gerica

15 Åse Sørli Westby 2004 – hjemmesykepleie og pda ”Markedsføring” på alle nivåer 1 år Gjenbruk av allerede registrerte data Ufarliggjøring – kvalitet – tid – flere hender til pleie Økonomi (ledelse) Motforestillinger : Har ikke tid…! Har ikke råd…! Vikarer…! Overvåking…! Hva hvis vi mister’n ? Tåler’n vann ??

16 Åse Sørli Westby 2004 – hjemmesykepleie og pda Regnestykket : 150 på vakt pr døgn 365 døgn i året ½ time pr vakt 27375 t 250 kroner pr time = 6.843.750 kroner pr år Kommunaldirektørens konklusjon (fritt oversatt) Vi ikke råd til å la være.!

17 Åse Sørli Westby 2004 – hjemmesykepleie og pda Opplæring: Registrere turnus Generere arbeidslister Fordele oppdrag Kvalitetssikre oppdragsregistrering Kvalitetssikre ansattregister 1 dag workshop bilde

18 Åse Sørli Westby 2004 – hjemmesykepleie og pda Opplæring: Generell Qtek 2 timer Gerica Mobil 3 timer + oppfølging i drift

19 Åse Sørli Westby 2004 – hjemmesykepleie og pda Brukerveiledning :

20 Åse Sørli Westby 2004 – hjemmesykepleie og pda 13.09.2004 En avdeling i hjemmesykepleien i Fjell bydel går i pilot- drift. 20.09.2004 En avdeling i hjemmesykepleien i Sentrum går i pilot- drift 10 stk PDA’er i pilot-drift – evaluering i november - og vi ønsker å være visjonære..

21 Åse Sørli Westby Dokumentasjon på nøkkelknippet Strekkodeleser Primært tenkt brukt til dokumentasjon som grunnlag for fakturering Hjemmehjelp Matombringing Skal også vurderes i forhold til dokumentasjon fra vikarer, medisinutdeling med mer. Så da blir det kanskje en fortsettelse til….


Laste ned ppt "Åse Sørli Westby Drammen kommune Erfaringer med håndholdte enheter To historier, en slutt og minst en fortsettelse.. ?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google