Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjektoppgave Videreutdanning i Data (ViD), våren 2004

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjektoppgave Videreutdanning i Data (ViD), våren 2004"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjektoppgave Videreutdanning i Data (ViD), våren 2004
Design og utvikling av en relasjonsdatabase i MS Access for kirurgisk operasjonsavdeling, St Olavs Hospital, for registrering av operasjonssykepleierne´s tidsforbruk før, under og etter kirurgiske inngrep. Mari Bentdal Haugen, Anne Karin Wik

2 Kirurgisk operasjonsavdeling
Har 10 operasjonsstuer Utfører planlagte operasjoner på hverdager fra 8 – 16.00 Foretar akutte operasjoner hele døgnet Behandlet over 6000 pasienter i 2003 Sysselsetter ca 45 operasjonssykepleiere fordelt på heltid/deltid Er oppdelt i disse seksjonene Barn Kar, endokrinologisk og plastisk Urologisk Gastroenterologisk

3 Bakgrunnen for prosjektet
Behov på operasjonsavdelingen for å dokumentere operasjonssykepleietid før, under og etter kirurgiske inngrep for å gi muligheter til bedre planlegging av operasjonsprogram. Vi ønsket å gjennomføre et prosjekt relatert til operasjonssykepleie. Vi ønsket å knytte prosjektet opp mot arbeidsplassen fordi vi: Ønsket å øke IT-kompetansen i avdelingen Kjenner problemstillingen Ønsket å knytte IT-fag og opp mot operasjonssykepleie En fin anledning til å fordype seg i et område som det er lite forsket på / fins lite dokumentasjon på. 25 arbeidsdager a´8,5 timer hver, totalt 50 dager Prosjektet gir utdanningen en helhet, lærer å ta i bruk kunnskapen i praksis, knytter det hele sammen Svært nyttig å være to, både underveis i utdanningen og i forbindelse med prosjektet. Faglig og psykisk støtte

4 Prosjektgruppen har bestått av:
Forslagstiller: Kirsti Hoel Oppdragsgiver: Sigrid By Bjørlo Brukerrepresentant: Randi Rømo Veileder: Tore Mallaug Systemutviklere: Mari Bentdal Haugen, Anne Karin Wik

5 Innholdet i prosjektet
Registrering av operasjonssykepleietid i forbindelse med operasjoner utført på gastro på dagtid 30 operasjoner relatert til forskjellige leier 10 operasjoner, flatt ryggleie 10 operasjoner, pas. liggende i beinholdere 10 operasjoner, laparoscopi Bakgrunn for registrering kun på gastro: Den seksjonen vi tilhører, bedre mulighet for å følge opp innsamlingen av data, færre involverte, mer lik måling, færre misforståelser, letter å gi informasjon, ta en del av belastningen med merarbeid selv

6 Prosjektoversikt Design av database i MS Access Testing av database
Tidsregistrering på skjema laget spesielt til dette formål Innlegging av data Lage spørringer Uttak av rapporter

7 ER-modell av databasen

8 Brukergrensesnitt Enkelt å legge inn data for brukeren av databasen

9 Resultat Rapportene gir et godt bilde av situasjonen inne på en operasjonsstue. Det viser hvor mye tid operasjonssykepleierne trenger før, under og etter de ulike typer operasjonene. Viser om noe har hatt innvirkning på tiden som er brukt.

10 Videre arbeid Prosjektperioden bør forlenges for å øke antall operasjoner. Det vil gi sikrere funn. Databasen bør overføres til oppdragsgiver. Brukeropplæring på kirurgisk operasjonsavdeling. Oppgradering av hardware og software på kirurgisk operasjonsavdeling.


Laste ned ppt "Prosjektoppgave Videreutdanning i Data (ViD), våren 2004"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google