Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kåre Lilleholt Husleige- og eigarseksjonsrett Våren 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kåre Lilleholt Husleige- og eigarseksjonsrett Våren 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kåre Lilleholt Husleige- og eigarseksjonsrett Våren 2012

2 Emnet Former for disposisjonsrett til bustad God forståing av dei nærare reglane om –husleige –eigarseksjonar –burettslag –bustadbyggjelag

3 Litteratur Christian Fr. Wyller: Boligrett 5. utgave (2009)

4 Bachelor- og masterdel JUR5210 –omfattar husleige, eigarseksjonar og bustadsamvirket JUR 3210 –omfattar husleige og eigarseksjonar –krav til forkunnskapar

5 Bustadretten Rettsleg tilknyting til bustaden Den sosiale og politiske bakgrunnen Bustadretten som sosial vernelovgjeving –oppseiingsvern –leigeprisvern –offentleg finansiering, bustønad m.m. –ufråvikelege reglar i det privatrettslege forholdet

6 Bustadrett og bustadmarknad Bustadprisar Eige og leige Bustad og skatt Bustad og sosialpolitikk

7 Eineeige I eige

8 Eineeige II eige

9 Vanleg sameige I

10 Vanleg sameige II eige

11 Seksjonssameige bruksrett eige

12 Burettslag eige medeige (andel) bruksrett Indirekte eige

13 Leigar Utleigar Avtale Eigar/hovudleigar Leige

14 Oversyn tilknytingsformer Eigarbustader –direkte eige –einebustad –eigarseksjon –indirekte eige –burettslagsbustad –aksjebustad Leigebustader

15 Eigarseksjonar Eigarseksjonslova 1997 Seksjonering Bruksrett, vedlikehald, felleskostnader m.m. Styringsorgan, fleirtalsvedtak

16 Burettslagsbustader Burettslagslova 2003 Eige av andel, overføring Bruksrett, vedlikehald, felleskostnader m.m. Styringsorgan, fleirtalsvedtak

17 Husleige Husleigelova 1999 Husleigelova § 1 første ledd: «Loven gjelder avtaler om bruksrett til husrom mot vederlag.»

18 Andre former Aksjebustader –hovudsakleg som burettslagsbustader, men utan registrering Obligasjonsleilegheiter –utleige mot lån –ikkje tillatne etter husleigelova frå 1999


Laste ned ppt "Kåre Lilleholt Husleige- og eigarseksjonsrett Våren 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google