Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

File name – Page 1 www.econ.no Frosta, Levanger og Verdal - felles kommunestyre 14. oktober 2002 - Jørund K. Nilsen Frosta, Levanger og Verdal - felles.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "File name – Page 1 www.econ.no Frosta, Levanger og Verdal - felles kommunestyre 14. oktober 2002 - Jørund K. Nilsen Frosta, Levanger og Verdal - felles."— Utskrift av presentasjonen:

1 File name – Page 1 www.econ.no Frosta, Levanger og Verdal - felles kommunestyre 14. oktober 2002 - Jørund K. Nilsen Frosta, Levanger og Verdal - felles kommunestyre 14. oktober 2002 Jørund K. Nilsen Samkommuneløsning i FLV-regionen

2 File name – Page 2 www.econ.no Frosta, Levanger og Verdal - felles kommunestyre 14. oktober 2002 - Jørund K. Nilsen Innføring av Samkommunen Oppgavene må defineres: - Tjenesteproduksjon: barnevern, familievern, rusomsorg, helsesøstertjeneste? - Plan og utvikling: Miljø, landbruk, regional planlegging, havn? Oppgavene må defineres: - Tjenesteproduksjon: barnevern, familievern, rusomsorg, helsesøstertjeneste? - Plan og utvikling: Miljø, landbruk, regional planlegging, havn?

3 File name – Page 3 www.econ.no Frosta, Levanger og Verdal - felles kommunestyre 14. oktober 2002 - Jørund K. Nilsen Innføring av Samkommunen En grunnavtale må på plass: - Organisering, finansiering og beslutningsregler En grunnavtale må på plass: - Organisering, finansiering og beslutningsregler Politisk styringsorgan må utformes: - Representativitet - Ledelse - samkommuneordfører - Aktivt og utøvende styringsorgan Politisk styringsorgan må utformes: - Representativitet - Ledelse - samkommuneordfører - Aktivt og utøvende styringsorgan

4 File name – Page 4 www.econ.no Frosta, Levanger og Verdal - felles kommunestyre 14. oktober 2002 - Jørund K. Nilsen Innføring av Samkommunen Flere muligheter for administrativ organisering: - Avhengig av oppgaver - Adm. utgifter skal ikke øke! - Bestiller-utfører modell? - Egne produksjonsenheter? - Samkommunerådmann? Flere muligheter for administrativ organisering: - Avhengig av oppgaver - Adm. utgifter skal ikke øke! - Bestiller-utfører modell? - Egne produksjonsenheter? - Samkommunerådmann?

5 File name – Page 5 www.econ.no Frosta, Levanger og Verdal - felles kommunestyre 14. oktober 2002 - Jørund K. Nilsen Innføring av Samkommunen Ny politikerrolle: - Ny arena - Nye oppgaver - Nye arbeidsroller Ny politikerrolle: - Ny arena - Nye oppgaver - Nye arbeidsroller Kontroll, klage, tilsyn: - Fylkesmannens rolle vil ikke endres - Opprettelse av eget klageorgan for samkommunen Kontroll, klage, tilsyn: - Fylkesmannens rolle vil ikke endres - Opprettelse av eget klageorgan for samkommunen

6 File name – Page 6 www.econ.no Frosta, Levanger og Verdal - felles kommunestyre 14. oktober 2002 - Jørund K. Nilsen Innføring av Samkommunen Vedtekter må utvikles gjennom forsøksloven Vedtekter må utvikles gjennom forsøksloven Finansieringen vil komme fra kommunene -Kriterier må utvikles Finansieringen vil komme fra kommunene -Kriterier må utvikles Forankring, informasjon og felles forståelse viktig: - Åpenhet og klarhet - Informasjonsrutiner Forankring, informasjon og felles forståelse viktig: - Åpenhet og klarhet - Informasjonsrutiner

7 File name – Page 7 www.econ.no Frosta, Levanger og Verdal - felles kommunestyre 14. oktober 2002 - Jørund K. Nilsen Prosesser i forhold til Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) Et nasjonalt reformløp nå Et nasjonalt reformløp nå Nye oppgaver til kommunene og nye samarbeidsmodeller (oppgavedifferensiering) Nye oppgaver til kommunene og nye samarbeidsmodeller (oppgavedifferensiering) Bruk av forsøksloven Bruk av forsøksloven Søknadsprosess i 2 faser – milepæler: 15. oktober og 1. Februar Søknadsprosess i 2 faser – milepæler: 15. oktober og 1. Februar Oppstart av forsøk: Årsskiftet 2003/2004 Oppstart av forsøk: Årsskiftet 2003/2004

8 File name – Page 8 www.econ.no Frosta, Levanger og Verdal - felles kommunestyre 14. oktober 2002 - Jørund K. Nilsen Prosesser i forhold til KRD (fase 1) 15. Oktober: Foreløpig søknad med grov skisse av forsøket. Søknaden må angi: - Hvilke oppgaver en vil overta - Hvilke mål som ønskes oppnådd - Hvordan oppgaver skal ivaretas 15. Oktober: Foreløpig søknad med grov skisse av forsøket. Søknaden må angi: - Hvilke oppgaver en vil overta - Hvilke mål som ønskes oppnådd - Hvordan oppgaver skal ivaretas Departementet forutsetter at saken forelegges kommunestyret – kommunestyrevedtak kan ettersendes Departementet forutsetter at saken forelegges kommunestyret – kommunestyrevedtak kan ettersendes

9 File name – Page 9 www.econ.no Frosta, Levanger og Verdal - felles kommunestyre 14. oktober 2002 - Jørund K. Nilsen Prosesser i forhold til KRD (fase 1) Departementet avgjør om kommunene går videre til fase 2 Departementet avgjør om kommunene går videre til fase 2 Tilbakemelding rundt 1. november Tilbakemelding rundt 1. november Deretter lokal utredning Deretter lokal utredning

10 File name – Page 10 www.econ.no Frosta, Levanger og Verdal - felles kommunestyre 14. oktober 2002 - Jørund K. Nilsen Prosesser i forhold til KRD (fase 2) 1. Februar: Frist for detaljert utformet søknad 1. Februar: Frist for detaljert utformet søknad Kommunene avgjør selv om en ønsker å søke forsøk Kommunene avgjør selv om en ønsker å søke forsøk Nivået eller etaten som må gi fra seg en oppgave skal gis anledning til å uttale seg Nivået eller etaten som må gi fra seg en oppgave skal gis anledning til å uttale seg Kontakt med fylkeskommune og/eller lokal/regional stat må etableres Kontakt med fylkeskommune og/eller lokal/regional stat må etableres Endelig godkjenning våren 2003 Endelig godkjenning våren 2003

11 File name – Page 11 www.econ.no Frosta, Levanger og Verdal - felles kommunestyre 14. oktober 2002 - Jørund K. Nilsen Prosesser lokalt - om en går videre Fullstendig søknad må utvikles Fullstendig søknad må utvikles Viktig med gode prosesser: - Åpenhet og dialog med alle berørte parter - Prosjektorganisering - Styringsgruppe med ordførere, fylkesordfører rådmenn, fylkesmann og ansatte (ev. flere?) - Arbeidsgrupper Viktig med gode prosesser: - Åpenhet og dialog med alle berørte parter - Prosjektorganisering - Styringsgruppe med ordførere, fylkesordfører rådmenn, fylkesmann og ansatte (ev. flere?) - Arbeidsgrupper

12 File name – Page 12 www.econ.no Frosta, Levanger og Verdal - felles kommunestyre 14. oktober 2002 - Jørund K. Nilsen Prosjektfinansiering KRD og fylkesmannen kan støtte prosjekter knyttet til oppgavedifferensiering og interkommunalt samarbeid, men: KRD og fylkesmannen kan støtte prosjekter knyttet til oppgavedifferensiering og interkommunalt samarbeid, men: Prosjekter bør være unike når det gjelder modellvalg og oppgaver det samarbeids om Prosjekter bør være unike når det gjelder modellvalg og oppgaver det samarbeids om Nasjonal overføringsverdi Nasjonal overføringsverdi Krav om lokal politisk forankring og delfinansiering Krav om lokal politisk forankring og delfinansiering

13 File name – Page 13 www.econ.no Frosta, Levanger og Verdal - felles kommunestyre 14. oktober 2002 - Jørund K. Nilsen Oppsummering mulig tidsplan 15 okt. - søknad om utredning 15 okt. - søknad om utredning 1. nov? - tilbakemelding fra KRD 1. nov? - tilbakemelding fra KRD 1. februar - søknad klar, inkludert kommunestyre behandling 1. februar - søknad klar, inkludert kommunestyre behandling 1.mai ? - tilbakemelding fra KRD 1.mai ? - tilbakemelding fra KRD 1.1.2004 - mulig oppstart 1.1.2004 - mulig oppstart Forsøksperiode 4 + 2 år Forsøksperiode 4 + 2 år


Laste ned ppt "File name – Page 1 www.econ.no Frosta, Levanger og Verdal - felles kommunestyre 14. oktober 2002 - Jørund K. Nilsen Frosta, Levanger og Verdal - felles."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google