Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppgavegjennomgåelse i forvaltningsrett 29. mars 2007

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppgavegjennomgåelse i forvaltningsrett 29. mars 2007"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppgavegjennomgåelse i forvaltningsrett 29. mars 2007
av rådgiver Cecilie Fauchald Rygg

2 Hadde Mattilsynet anledning til å gi Peder irettesettelse?
Drøft og avgjør alle rettsspørsmålene som knytter seg til ileggelsen av irettesettelsen Hadde Mattilsynet anledning til å gi Peder irettesettelse? Ytringsfrihet – Grl § 100 Ytringsfriheten begrenses av lojalitetsplikten Betydningen av å gå tjenestevei Personkritikk

3 Opplysningene fra Tastad – fvl § 17 , 2. ledd
Drøft og avgjør alle rettsspørsmålene som knytter seg til saksbehandlingen Opplysningene fra Tastad – fvl § 17 , 2. ledd fvl § 17, 2. ledd jf fvl § 2 – enkeltvedtak? Subsidiær drøftelse Har Peder krav på innsyn i brevet fra Tastad? Part – enkeltvedtak? Fvl §§ 18 og 19?

4 Hadde Peder Ås klagerett på irettesettelsen?
Drøft og avgjør alle rettsspørsmålene som knytter seg til overprøving av irettesettelsesvedtaket Hadde Peder Ås klagerett på irettesettelsen? Kan departementet avvise klagen? Hadde dep. rett til å omgjøre irettesettelsen? Drøfte fvl. § 35 annet ledd, jf. første ledd

5 Er oppsigelsessaken en sak om enkeltvedtak?
Drøft og avgjør alle rettsspørsmålene som knytter seg til Tastads begjæring om innsyn i brevene fra Peder Ås Er irettesettelsen en sak om enkeltvedtak? (drøftet tidligere - henvis) Er oppsigelsessaken en sak om enkeltvedtak? fvl. § 2 annet ledd – men oppsigelse fra arbeidsgiver? Er Irene Tastad part i saken? forholdet arbeidsgiver-arbeidstaker

6 Er brev fra P.Å. interne dokumenter?
Vedrørende Tastads begjæring om innsyn i brevene fra Peder Ås – forts drøfting Er brev fra P.Å. interne dokumenter? Har I.T. krav på innsyn etter offentlighetsl? offentlighetsloven § 5, evt. § 6 annet ledd Kunne Kongen i statsråd avvise klagen om nektelse av innsyn? offentlighetsloven § 9 tredje ledd

7 Offentlighetsloven § 5, evt. § 6 annet ledd Meroffentlighet
Drøft og avgjør alle rettsspørsmålene som knytter seg til Lars Holms begjæring om innsyn i oppsigelsesbrevet til Peder Ås. Offentlighetsloven § 5, evt. § 6 annet ledd Meroffentlighet Kan tidspunktet for innsyn utsettes, jf § 4? Må departementet behandle klagen fra Lars Holm?


Laste ned ppt "Oppgavegjennomgåelse i forvaltningsrett 29. mars 2007"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google