Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppgavegjennomgåelse i forvaltningsrett 29. mars 2007 av rådgiver Cecilie Fauchald Rygg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppgavegjennomgåelse i forvaltningsrett 29. mars 2007 av rådgiver Cecilie Fauchald Rygg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppgavegjennomgåelse i forvaltningsrett 29. mars 2007 av rådgiver Cecilie Fauchald Rygg

2 Drøft og avgjør alle rettsspørsmålene som knytter seg til ileggelsen av irettesettelsen Hadde Mattilsynet anledning til å gi Peder irettesettelse? Ytringsfrihet – Grl § 100 Ytringsfriheten begrenses av lojalitetsplikten Betydningen av å gå tjenestevei Personkritikk

3 Drøft og avgjør alle rettsspørsmålene som knytter seg til saksbehandlingen Opplysningene fra Tastad – fvl § 17, 2. ledd fvl § 17, 2. ledd jf fvl § 2 – enkeltvedtak? Subsidiær drøftelse Har Peder krav på innsyn i brevet fra Tastad? Part – enkeltvedtak? Fvl §§ 18 og 19?

4 Drøft og avgjør alle rettsspørsmålene som knytter seg til overprøving av irettesettelsesvedtaket Hadde Peder Ås klagerett på irettesettelsen? Kan departementet avvise klagen? Hadde dep. rett til å omgjøre irettesettelsen? Drøfte fvl. § 35 annet ledd, jf. første ledd

5 Drøft og avgjør alle rettsspørsmålene som knytter seg til Tastads begjæring om innsyn i brevene fra Peder Ås Er irettesettelsen en sak om enkeltvedtak? (drøftet tidligere - henvis) Er oppsigelsessaken en sak om enkeltvedtak? fvl. § 2 annet ledd – men oppsigelse fra arbeidsgiver? Er Irene Tastad part i saken? forholdet arbeidsgiver-arbeidstaker

6 Vedrørende Tastads begjæring om innsyn i brevene fra Peder Ås – forts drøfting Er brev fra P.Å. interne dokumenter? Har I.T. krav på innsyn etter offentlighetsl? offentlighetsloven § 5, evt. § 6 annet ledd Kunne Kongen i statsråd avvise klagen om nektelse av innsyn? offentlighetsloven § 9 tredje ledd

7 Drøft og avgjør alle rettsspørsmålene som knytter seg til Lars Holms begjæring om innsyn i oppsigelsesbrevet til Peder Ås. Offentlighetsloven § 5, evt. § 6 annet ledd Meroffentlighet Kan tidspunktet for innsyn utsettes, jf § 4? Må departementet behandle klagen fra Lars Holm?


Laste ned ppt "Oppgavegjennomgåelse i forvaltningsrett 29. mars 2007 av rådgiver Cecilie Fauchald Rygg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google