Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regjeringens integreringspolitikk Statsråd Erna Solberg 19. april 2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regjeringens integreringspolitikk Statsråd Erna Solberg 19. april 2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regjeringens integreringspolitikk Statsråd Erna Solberg 19. april 2004

2 2 En helhetlig politikk for å inkludere innvandrere: Politikk for nyankomne Politikk mot diskriminering Politikk for mangfold

3 3 Politikk for nyankomne Et godt samarbeid mellom staten og kommunene er en forutsetning for å nå målet om rask bosetting. Videreføring av dagens bosettingsordning Ny statlig stønad for eldre personer med kort botid

4 4 To store reformer i politikken for nyankomne Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere Lovforslag om rett og plikt til norskopplæring

5 5 Politikk mot diskriminering Handlingsplan mot rasisme og diskriminering 2002-2006 Ny lov mot diskriminering på grunnlag av etnisitet, religion og livssyn. Nytt Likestillings- og diskrimineringsombud

6 6 Politikk for mangfold Innvandrerbefolkningen pr. 1. januar 2003: 7,3 prosent av befolkningen hadde to utenlandsfødte foreldre Disse utgjør ca. 330 000 personer, hvorav 55 000 er født i Norge Ikke-vestlige innvandrere utgjør 70 prosent av disse

7 7 Ny stortingsmelding Drøfter grunnleggende prinsipper for hvordan vi skal møte det nye mangfoldet i befolkningen. Hensikten er å sikre alle like muligheter uavhengig av bakgrunn, og skape oppslutning rundt en kjerne av felles verdier og mål for samfunnsutviklingen.

8 8 Hovedfokus i meldingen Barn og unge som vokser opp i Norge med foreldre som har innvandret Hvordan foreldrene klarer seg påvirker barns oppvekstvilkår Foreldrene har et ansvar for å gi barna like muligheter

9 9 Sentrale problemstillinger Hva skal statens oppgave være? Hvor langt kan staten og kommunene blande seg inn i familiesfæren? Hvordan skal offentlige tjenester tilrettelegges og tilpasses en befolkning med ulik bakgrunn og levemåter?

10 10 Innsatsen fremover bør rettes mot: Holdningsskapende arbeid Dialog Hjelp til selvhjelp Økt vekt på politiske kjerneverdier

11 11 Ungdomsprosess Regjeringen har tatt initiativ til en prosess hvor ungdom med innvandrerbakgrunn selv skal få komme til orde. Landsrådet for Norges barne- og ungdoms- organisasjoner (LNU) skal drive prosessen.


Laste ned ppt "Regjeringens integreringspolitikk Statsråd Erna Solberg 19. april 2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google