Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levanger kommune ordføreren Kommunekonferansen 2009 - Mottak og bosetting av flyktninger - Kommunens erfaringer og utfordringer, ordfører Robert Svarva,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levanger kommune ordføreren Kommunekonferansen 2009 - Mottak og bosetting av flyktninger - Kommunens erfaringer og utfordringer, ordfører Robert Svarva,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Levanger kommune ordføreren Kommunekonferansen 2009 - Mottak og bosetting av flyktninger - Kommunens erfaringer og utfordringer, ordfører Robert Svarva, 10.02.09 Kommunekonferansen 10.02.09 mottak og bosetting av flyktninger Del I om mottak, finansieringsordninger og arbeid Levanger kommunes erfaringer og utfordringer Robert Svarva, ordfører

2 Levanger kommune ordføreren Kommunekonferansen 2009 - Mottak og bosetting av flyktninger - Kommunens erfaringer og utfordringer, ordfører Robert Svarva, 10.02.09 Historikk/beskrivelse Startet mottak i 1990: –seksjonshus – 3 stk. + adm. bygg –mottok de første beboere i mars –den første tiden: Kosovoalbanere – Somaliere – Iranere

3 Levanger kommune ordføreren Kommunekonferansen 2009 - Mottak og bosetting av flyktninger - Kommunens erfaringer og utfordringer, ordfører Robert Svarva, 10.02.09 Leira mottak – beliggenhet - foto

4 Levanger kommune ordføreren Kommunekonferansen 2009 - Mottak og bosetting av flyktninger - Kommunens erfaringer og utfordringer, ordfører Robert Svarva, 10.02.09 Historikk Mottaket ble etablert som et midlertidig mottak – er i dag så etablert som det kan bli, med alle avdelinger som finnes i mottakssystemet Leira mottak har aldri vært nedlagt –var i en periode det eneste mottaket i Midt-Norge

5 Levanger kommune ordføreren Kommunekonferansen 2009 - Mottak og bosetting av flyktninger - Kommunens erfaringer og utfordringer, ordfører Robert Svarva, 10.02.09 Situasjonen i dag I dag er antall årsverk 25,7 fordelt på 33 personer Beboerne kommer fra mange ulike land Ordinært mottak: – 102 plasser Enslige mindreårige avdeling– etablert i 1997: –18 plasser Forsterka avdeling – avtale inngått i 2005: – 20 plasser Krav om psykiatrisk sykepleier og 2 våkne nattevakter

6 Levanger kommune ordføreren Kommunekonferansen 2009 - Mottak og bosetting av flyktninger - Kommunens erfaringer og utfordringer, ordfører Robert Svarva, 10.02.09 Historikk Levanger kommune har to ganger opprettet midlertidig mottak på Rinnleieret (militærleir) Stor politisk vilje 1993 – Bosniere - 2 år, - avviklet i 1994 1999 - Kosovoalbanere –etablert i løpet av 14 dager april 1999, - avsluttet etter ett år – 90% returnerte tilbake til Kosovo

7 Levanger kommune ordføreren Kommunekonferansen 2009 - Mottak og bosetting av flyktninger - Kommunens erfaringer og utfordringer, ordfører Robert Svarva, 10.02.09 Erfaringer og utfordringer Stor motstand fra befolkningen i Levanger – folkemøte før oppstart Stor velvilje i det politiske – og administrative miljø Mye uro de første årene, spesielt blant ungdommene i Levanger – førte til mye ”brannslukking” – mange møter: skoler, næringsliv, og andre Politiet hyppig på mottaket – lite etablert samarbeid Hadde en del utfordringer med beboermassen også – mange ulike nasjoner som delvis var i strid med hverandre

8 Levanger kommune ordføreren Kommunekonferansen 2009 - Mottak og bosetting av flyktninger - Kommunens erfaringer og utfordringer, ordfører Robert Svarva, 10.02.09 Erfaringer og utfordringer Det kommunale hjelpeapparatet: helsesøster, barnevern, lege, skole, PPT osv. hadde problem med sitt sektoransvar – merarbeid, hevdet det kostet, hvem skulle betale? Etter hvert kom vertskommunekompenasjonen. Kulturforskjeller,stort etnisk mangfold –på godt og vondt Høyna kompetansen betraktelig – kvalitetssikret arbeidsrutiner Samarbeidspartnere ble mer synlig og avtaler etablert: skolen – barnevernet- helsesøstertjensten- sykehuset – tannleger/leger - politiet

9 Levanger kommune ordføreren Kommunekonferansen 2009 - Mottak og bosetting av flyktninger - Kommunens erfaringer og utfordringer, ordfører Robert Svarva, 10.02.09 Oppstart av enslige mindreårige avdelingen i 1997 Forsatt stor velvilje fra det politiske miljø - vedtak i kommunestyret 23. oktober 1997 Andre problemstillinger og andre samarbeidspartnere etablert: –I hvor stor grad skulle barnevernet inn? –Behov for økt bemanning : 9 til 12 årsverk –Gradvis opptrapping i forhold til økonomi /omgjøring av huset for EM, UDI betalte Utfordring: –å skaffe hjelpeverge –overårig problematikken – tvil om alder –etablere kontakter ut i lokalsamfunnet – hjelp av Røde Kors

10 Levanger kommune ordføreren Kommunekonferansen 2009 - Mottak og bosetting av flyktninger - Kommunens erfaringer og utfordringer, ordfører Robert Svarva, 10.02.09 Oppstart av forsterka avdeling i 2005 UDI tok kostnadene for tilrettelegging av bygningen Mange flere har v/forsterka avdelingen vært involvert/informert om oppstarten: –Helseforetak/sykehus på flere nivå/pleie og omsorg/legetjenesten/psyk.sos.team m.fl. Tettere samarbeid med politiet Større følsomhet i mht uro i nabolaget (tett opp til mottaket) I starten; rusproblematikk – ikke mulig kombinasjon med en enslig mindreårig- avdeling

11 Levanger kommune ordføreren Kommunekonferansen 2009 - Mottak og bosetting av flyktninger - Kommunens erfaringer og utfordringer, ordfører Robert Svarva, 10.02.09 Utfordringer En del spesielle utfordringer knytta til et kommunalt drevet mottak: sitter med mange kommunalt ansatte – vanskelig : –i nedleggingsfaser/nedbemanning –lønnsutvikling – manglende kompensasjon Fastlegesystemet - manglende personnummer

12 Levanger kommune ordføreren Kommunekonferansen 2009 - Mottak og bosetting av flyktninger - Kommunens erfaringer og utfordringer, ordfører Robert Svarva, 10.02.09 Positive erfaringer Mottaket er en del av lokalsamfunnet– et akseptert mangfold Nærbutikkene høster økonomisk gevinst – asylmottaket handler sine varer her Barneskolen profilerer seg som en flerkulturell skole Sjelden sammenstøt mellom beboere og lokalbefolkningen Lite negativ presse Svært godt samarbeid med politiet

13 Levanger kommune ordføreren Kommunekonferansen 2009 - Mottak og bosetting av flyktninger - Kommunens erfaringer og utfordringer, ordfører Robert Svarva, 10.02.09 Positive erfaringer Økt vertskommunekompensasjon Godt samarbeid med UDI både praktisk og kompetansemessig Politikerne Etablert en kommunal tolketjeneste som omfatter 24 forskjellige språk Mange andre tjenester profilerer på kompetansen vi har etablert og sprer Etablert godt samarbeid med barne- og ungdomspsykiatrisk, etter hvert voksenpsykiatrisk

14 Levanger kommune ordføreren Kommunekonferansen 2009 - Mottak og bosetting av flyktninger - Kommunens erfaringer og utfordringer, ordfører Robert Svarva, 10.02.09 Utfordring Største utfordringen i dag er økonomi Bemanning Kompetanse Lønnsutvikling (Overføringene fra staten er kun indeksregulert og tar ikke høyde for lønnsveksten som har skjedd)

15 Levanger kommune ordføreren Kommunekonferansen 2009 - Mottak og bosetting av flyktninger - Kommunens erfaringer og utfordringer, ordfører Robert Svarva, 10.02.09 Lokalavisa Nordlige Regnbue, hver lørdag i Levanger-Avisa: 2 siders bilag – over 8 år – flere enn 400 bilag

16 Levanger kommune ordføreren Kommunekonferansen 2009 - Mottak og bosetting av flyktninger - Kommunens erfaringer og utfordringer, ordfører Robert Svarva, 10.02.09 Offentlig ansvar MOTTAKSDRIFT ER EN AKTIVITET SOM GRIPER INN I HELE DEN KOMMUNALE VIRKSOMHETEN ET VELFUNGERENDE MOTTAK ER AVHENGIG AV HØY KOMPETANSE OG MOTIVERTE MEDARBEIDERE SAMHANDLING IMELLOM HELE DET OFFENTLIGE VIRKEMIDDELAPPARATET ER EN FORUTSETNING FOR Å LYKKES AVKASTNINGSKRAV TIL DENNE TYPE VIRKSOMHET BØR KNYTTES TIL KVALITET OG OPPNÅDD RESULTAT, IKKE TIL ØKONOMISK OVERSKUDD. SAMTIDIG MÅ DET VÆRE FOKUS PÅ Å FÅ MEST MULIG UT AV HVER KRONE. MOTTAKSDRIFT ER IKKE EGNET FOR KONKURRANSEUTSETTING.

17 Levanger kommune ordføreren Kommunekonferansen 2009 - Mottak og bosetting av flyktninger - Kommunens erfaringer og utfordringer, ordfører Robert Svarva, 10.02.09 Takk for meg


Laste ned ppt "Levanger kommune ordføreren Kommunekonferansen 2009 - Mottak og bosetting av flyktninger - Kommunens erfaringer og utfordringer, ordfører Robert Svarva,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google