Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fremtidig politikk for sjømatnæringen Fiskeriminister Elisabeth Aspaker Årsmøte Fiskebåt 2015 Foto: HI/P. EideFoto: HI/Henning SteenFoto: HI/Hege Iren.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fremtidig politikk for sjømatnæringen Fiskeriminister Elisabeth Aspaker Årsmøte Fiskebåt 2015 Foto: HI/P. EideFoto: HI/Henning SteenFoto: HI/Hege Iren."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fremtidig politikk for sjømatnæringen Fiskeriminister Elisabeth Aspaker Årsmøte Fiskebåt 2015 Foto: HI/P. EideFoto: HI/Henning SteenFoto: HI/Hege Iren Svensen

2 Konkurransekraft kjennetegnes ved: Evne til å konkurrere med utenlandske bedrifter i produktmarkedene Lønnsomhet og evne til å trekke til seg investeringer Evne til å konkurrere med andre sektorer i det norske arbeidsmarkedet om arbeidskraft Foto: Sjømatrådet/Eline Rønneberg

3 Et godt utgangspunkt Bærekraftig forvaltede bestander Eksportrekord for norsk sjømat i 2014 Helsebringende sjømat Globalt ledende kunnskapsmiljøer Kilde: Sjømatrådet 2015

4 . Sjømatindustri- utvalgets utredning er på høring til 30. april Kan lastes ned fra: www.regjeringen.no

5 To prinsipper: Fiskeriressursene tilhører – og vil tilhøre fellesskapet. Kravet om norsk eierskap til fiskebåtene skal opprettholdes.

6 Muligheter og utfordringer i sjømat- industrien

7 Politiske prioriteringer i næringspolitikken En skatte- og avgiftspolitikk som bygger og sikrer norsk konkurransekraft Investeringer i effektiv infrastruktur Arbeid med markedsadgang Forenkling og tilpassing av regleverk En historisk satsing på forskning, innovasjon og kunnskap Foto: Pål Bugge/Innovasjon Norge

8

9 Forenkling og tilpassing av regelverk Økt kvotetak for torsketrål og ringnot Foto: Fiskebåt

10 Marin forskning og innovasjon På to år er marin forskning styrket med 110 millioner kroner Til sammen bruker vi 3,2 milliarder til marin forskning årlig Av dette bidrar det offentlige med 2 milliarder

11 Korrekt informasjon - til rett tid - på riktig kanal FiskInfo 1: Bruksposisjoner, iskant og seismikk til kartplotter Et samarbeid mellom Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond, BarentsWatch og forskningsstiftelsen SINTEF. Også Kystvaktsentralen, Oljedirektoratet, Meteorologisk institutt, Fiskeridirektoratet, systemleverandøren Dualog, Fiskebåt og representanter fra fiskeflåten har bidratt.

12 Torskeyngel – Kilde: Sjømatrådet, Mediebank En Masterplan for marin forskning Nettside for innspill: www.regjeringen.no/nfd

13 Fremtidens fiskeripolitikk er nå!

14 Fremtidig politikk for sjømatnæringen Fiskeriminister Elisabeth Aspaker Årsmøte Fiskebåt 2015 Foto: HI/P. EideFoto: HI/Henning SteenFoto: HI/Hege Iren Svensen


Laste ned ppt "Fremtidig politikk for sjømatnæringen Fiskeriminister Elisabeth Aspaker Årsmøte Fiskebåt 2015 Foto: HI/P. EideFoto: HI/Henning SteenFoto: HI/Hege Iren."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google