Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statsråden Pressekonferanse 14. mai 20031 Fra ord til handling Styrket lokaldemokrati og økt kommunal handlefrihet Pressekonferanse 14. mai 2004 Kommunal-

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statsråden Pressekonferanse 14. mai 20031 Fra ord til handling Styrket lokaldemokrati og økt kommunal handlefrihet Pressekonferanse 14. mai 2004 Kommunal-"— Utskrift av presentasjonen:

1 Statsråden Pressekonferanse 14. mai 20031 Fra ord til handling Styrket lokaldemokrati og økt kommunal handlefrihet Pressekonferanse 14. mai 2004 Kommunal- og regionalminister Erna Solberg

2 Statsråden Pressekonferanse 14. mai 20032 Resultater av sterk statlig styring Passiviserer kommunene Forsterker forskjeller Gir dårligere tjenester Sløser med ressursene Øker byråkratiet Svekker demokratiet

3 Statsråden Pressekonferanse 14. mai 20033 Riksrevisjonen skriver om øremerking ”Prisvridende tilskudd synes å øke inntektsforskjellene mellom kommunene” ”…de velstående kommunene har størst mulighet til å benytte seg av ordninger som krever kommunal egenandel.” ”Kommuner med svak økonomi mottar i gjennomsnitt ca. 30% mindre i tilskudd pr. innbygger enn kommuner med god økonomi” ”…tidspunktet vil ikke alltid passe med den enkelte kommunes behov, for eksempel fordi den allerede har prioritert det aktuelle formålet”

4 Statsråden Pressekonferanse 14. mai 20034 Vi vil ha kommuner som har et helhetlige ansvar for grunnleggende velferdsoppgaver og samfunnsutviklingen på lokalt nivå er effektive tjenesteprodusenter er ansvarlige myndighetsutøvere er lokale fellesskapsorgan basert på nærhet til og innflytelse fra innbyggerne

5 Statsråden Pressekonferanse 14. mai 20035 Kommunenes styrke ligger i nærheten til brukerne som gir muligheter til å prioritere knappe offentlige ressurser i samsvar med variasjoner i lokale behov forutsetningene for å se ulike tjenesteområder i en sammenheng legitimiteten som demokratisk valgt fellesskapsorgan

6 Statsråden Pressekonferanse 14. mai 20036 Vi vil styrke kommunenes rolle ved å vise lokaldemokratiet tillit og sette kommunene i stand til å være effektive tjenesteprodusenter og sentrale samfunnsutviklere på lokalt nivå desentralisere flere oppgaver overføre mer myndighet øke kommunenes handlingsrom

7 Statsråden Pressekonferanse 14. mai 20037 Vår politikk innebærer Rammefinansiering Historisk nedbygging av øremerkede ordninger Forenkling i regelverk og rapportering Samordning av tilsyn Nye styringsformer -Dialog og forpliktende avtaler om kvalitetsutvikling og utbygging av tjenster -Sammenligning og læring -Innbygger-, velger- og brukerkontroll Rammebetingelser som motiverer til fornyelse og effektivisering

8 Statsråden Pressekonferanse 14. mai 20038 Historisk plan for innlemming 2004: Reduksjon i øremerkede ordninger på 8 mrd. av 17 mrd. 15 øremerkede ordninger innlemmes / avvikles 2005 – 2007: Ytterligere reduksjon i øremerkede ordninger på 3 mrd. 2004 – 2007: 11 av 17 mrd. overføres fra øremerking til frie inntekter

9 Statsråden Pressekonferanse 14. mai 20039 Mer og bedre tjenester for pengene Hvorfor: - begrensede inntektsrammer - knapphet på arbeidskraft - økte behov og forventninger Hvordan: -fornyelse i den kommunale organisasjonen -kommunesamarbeid og frivillige kommune- sammenslutninger -konkurranseeksponering

10 Statsråden Pressekonferanse 14. mai 200310 Mer og bedre tjenester for pengene Nøytralt momssystem sikrer reell konkurranse Utfordringsrett Servicestrategi Åpner for konkurranseutsetting kommunal revisjon Regime for vann- og avløpssektoren Kommunalt omstillingsprogram Prosjekt ”Friere brukervalg” Effektivitetsnettverkene Forsøk oppgavedifferensiering

11 Statsråden Pressekonferanse 14. mai 200311 Nøytral merverdiavgift for kommunesektoren Utvalg har foreslått å innføre generell kompensasjonsordning Finansiering ved reduksjon i frie inntekter Utvalgets forslag på høring vinteren 2003 Forslag presenteres for Stortinget i Statsbudsjettet Ordning som sikrer nøytralitet trer i kraft 1. januar 2004

12 Statsråden Pressekonferanse 14. mai 200312 Frihet, tillit og ansvar gjennom forsøk Samferdsel og regional utvikling Kulturminnevern Barne- og familievern SATS Videregående skole Kollektivtrafikk Bygdeutviklingsmidler Samkommune

13 Statsråden Pressekonferanse 14. mai 200313 Vi har forventninger til kommunene Kommune-Norge må bruke nye rammebetingelser -for oppnå mer og bedre tjenester igjen for pengene -for å øke valgfriheten for innbyggerne -for å gi innbyggerne klar beskjed om hvilke forventninger til tjenestetilbudet som skal innfris -for å informere åpent om hvilke resultater egen kommune oppnår


Laste ned ppt "Statsråden Pressekonferanse 14. mai 20031 Fra ord til handling Styrket lokaldemokrati og økt kommunal handlefrihet Pressekonferanse 14. mai 2004 Kommunal-"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google