Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Studenter og IT Semesterstart høsten 1999.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Studenter og IT Semesterstart høsten 1999."— Utskrift av presentasjonen:

1 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Studenter og IT Semesterstart høsten 1999

2 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Agenda Bygging av studentbrukere på Platon/Arken Modifisering av eksisterende brukere på Platon Sperring av brukere Sletting av brukere Kurs for nye PCvakter Nett fra Studentbyene Velkommen-CD

3 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Hvem får brukernavn Alle studenter oppmeldt til fag og med fakultetsopptak kan bli registrert som brukere av Universitetets nettverk. FS er autorativ Student må ha (for å få og for å beholde): –En semesterregistrering –En eksamensoppmelding, men planlagt eksamen behøver ikke være dette semesteret. –Emne for eksamensoppmeldingen må være i et emne som hører inn under et studieprogram som studenten har opptak til. Innvilget permisjon kvalifiserer ikke til å få/beholde brukernavn.

4 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Struktur i dag

5 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Strukturen på Platon (I) Diskene ligger alle under /uio/platon/ Strukturen er basert på fakultet og nivå i studiet Nomenklaturen: - Fakultet: jus, hf, mn, sv, uv Nivå: l-laveregrad, h-høyeregrad Alle diskene er på 4 GB Inneholder 400 laveregradsstudenter eller 100 på hovedfag

6 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Strukturen på Platon (II) I tillegg: div-l1 –Studenter som ikke lar seg plassere på ett fakultet pending1 –Studenter uten lovlige emner og som vi derfor ikke har funnet plass til. Disse vil bli sperret og derefter slettet om ikke deres studiestatus endres.

7 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Profiler Tidligere så definerte vi profiler ut fra grupper av emner, dette går vi nå bort i fra og baserer oss i stedet på aktivt studieprogram. Aktivt studieprogram er studieprogram studenten har et lovlig opptak til (ikke privatist) og som vedkommende også har eksamensoppmelding i. Profilen bestemmer: –SKO  Mail-adresse –Primærgruppe –Filgrupper –Netgrupper –Home-dir

8 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Bygging av brukere (I) Må ”trigges” Bygger ny bruker, kun nå studenten ikke har noen annen fra før av. For JUS, MN og SV er triggingen en oppmelding til ’JURKONTO’; ’MNKONTO’ eller ’SVKONTO’. For TF og UV bygges alle med lovlige emner Bygging skjer hver kveld, slik at konto normalt er tilgjengelig dagen efter.

9 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Bygging av brukere (II) Bygging skjer fra semesterstart og frem til uken efter siste frist for eksamensoppmelding. Uten om dette vil det kun unntaksvis bli foretatt bygging av brukere.

10 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Utskrift av brukernavn og passord for nye brukere På sokrates: ~ureg2000/bin/ To programmer kursbruker [-p ] –Gir en opplisting av hvem som er meldt til kurs (*KONTO) og gruppe. Hvis ’-p’ brukes skrives det ut standard brukernavn+passord ark til angitt skriver. nybruker –Skriver ut standard ark for de brukerene som man har oppgitt fødselsnummer til. Filen skal inneholde et fødselsnummer per linje.

11 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Modifisering av eksisterende brukere Brukere på Platon vil automatisk bli modifisert i henhold til hvilke kurs de er meldt til. Med modifisert menes innmeldt i filgrupper og netgrupper, flytting til ny disk ol. Daglig i perioden semesterstart og frem til frist for eksamensoppmelding gjør vi: –Innmelding i fil-grupper og netgrupper –Åpning av sperrede brukere –Innmelding på mailing-lister

12 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Efter fristen for eksamensoppmelding ca 14 dager efter fristen: –Brukere meldes ut av filgrupper og netgrupper –Bruker flyttes –Sperrede brukere slettes –Mail om sperring sendes ut.

13 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Kurs for nye PCvakter Første kursdag er 8. september (0900-1500) Send påmeldinger til Steinar.Skogheim@usit.uio.no Kurset blir tilsvarende det som tidligere har blitt holdt.

14 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Nett fra Studentbyene Samskipnaden i Oslo har bygget ut sitt studentbynett. I løpet av høsten vil følgende byer/hus være aktivisert. –Fjellbirkeland (496 punkter) –Vestgrensen (235 punkter) –Blokk 10, Kringsjå studentby (252 punkter) –Blokk 1, Sogn studentby (144 punkter) –Ullevål (84 punkter) I tillegg er Blindern studentheim kablet slik at man får 220 punkter der også

15 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Velkommen-CD USIT vil dele ut en CD til alle nye studenter (opplag på 10000 eks) Inneholder –Info om UiO –Bruk av hjemmemaskin (via modem, ISDN, fastlinje) –Programvare –Opplæring Programvaren –NetsacapeFTP –EudoraPassordbytteprogram –SmartSuiteF-prot (F-secure) –SSH (F-Secure)Zip-program (WinZio)

16 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Basis-opplæring Utkast produsert av USIT kan finnes på http://www.usit.uio.no/it/kurs/ Her finner du en Word-fil som kan brukes som hefte og en PowerPoit-fil med tilhørende foiler. USITs krav til opplæringen er at man går gjennom IT-reglementet og gjør rede for dette. Opp til det enkelte fakultet å lage sitt eget opplegg.


Laste ned ppt "© SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Studenter og IT Semesterstart høsten 1999."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google