Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Industrisamfunn og verdenskrig 1905-1920. Perioden 1905 – 1920 Økonomisk vekst Et vikende bondesamfunn Storindustriens gjennombrudd Sosiale og økonomiske.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Industrisamfunn og verdenskrig 1905-1920. Perioden 1905 – 1920 Økonomisk vekst Et vikende bondesamfunn Storindustriens gjennombrudd Sosiale og økonomiske."— Utskrift av presentasjonen:

1 Industrisamfunn og verdenskrig 1905-1920

2 Perioden 1905 – 1920 Økonomisk vekst Et vikende bondesamfunn Storindustriens gjennombrudd Sosiale og økonomiske konflikter Konfliktene formet det politiske landskapet Første verdenskrig

3 http://ostfold.kulturnett.no/borregaard/ ?itemid=1017http://ostfold.kulturnett.no/borregaard/ ?itemid=1017 [5/10 2004] Industrisamfunn

4 Forutsetninger for storindustrialiseringen Utenlandske forutsetninger  Overføring av kunnskap og teknologi  Kapitalimport

5 Forutsetninger for storindustrialiseringen Innenlandske forutsetninger  Vannkraft  Gunstige politiske rammevilkår

6 Økonomiske konsekvenser av storindustrialiseringen Ny industristruktur Industrisektoren får større betydning Norge integreres i vestlig markedsøkonomi Geografisk strukturendring

7 Vestfjorddalen som bygdesamfunn Såheim (1907) http://www.hydro.com/no/about/history/1900_1917/1906.htmlhttp://www.hydro.com/no/about/history/1900_1917/1906.html [5/10 2004]

8 Vestfjorddalen som industrisamfunn Rjukan (1916) http://www.hydro.com/no/about/history/1900_1917/1906.htmlhttp://www.hydro.com/no/about/history/1900_1917/1906.html [5/10 2004]

9 Politiske konsekvenser av storindustrialiseringen Samlingspolitikkens fall  De borgerlige samlingsbestrebelsene  Samlingsbestrebelsene på venstresiden

10 Politiske konsekvenser av storindustrialiseringen Partigjerdene gjenreises  Høyre konsoliderer seg  Det konsoliderte Venstre Castberg-fløyen (den sosialradikale fløyen) Knudsen-fløyen (industrivenstre) Sør-vest-periferien (anti-industrielle bønder)

11 Politiske konsekvenser av storindustrialiseringen Striden om konsesjonslovene  Det ytre hendelsesforløpet Panikklovene (1906) Mjøs-saken Bredal-komiteen Varig konsesjonslovgivning (1909) Lovverk til lite hinder

12 Politiske konsekvenser av storindustrialiseringen Striden om konsesjonslovene  Dominerende standpunkter Det nasjonal-kapitalistiske Det nasjonal-demokratiske

13 Politiske konsekvenser av storindustrialiseringen Striden om konsesjonslovene  Forholdet mellom stat og næringsliv Statens virkefelt  Fra statlig tilrettelegging til statlig regulering av næringsvirksomhet Statens virkemåte  Fra forutsigbarhet til inngrep ut fra situasjonens behov

14 Politiske konsekvenser av storindustrialiseringen Venstres siste storhetstid  Høyresidens nederlag  Venstres storhetstid  Regjeringsslitasje og indre strid

15 Arbeiderbevegelsen – en ny samfunnsmakt Håndverkerinitiativet (1870-årene)  De første fagforeningene  En begynnende sosialistisk agitasjon

16 Arbeiderbevegelsen – en ny samfunnsmakt 1880-årene – ny start  Ny organisasjonsvekst  Den politiske arbeiderbevegelsen tar form  Venstre og arbeidersamfunnsbevegelsen

17 Arbeiderbevegelsen – en ny samfunnsmakt 1890-årene – et vendepunkt  De ufaglærte arbeiderne  Landsomfattende fagforbund  En nasjonal fagbevegelse

18 Arbeiderbevegelsen – en ny samfunnsmakt Gjennombruddet etter 1900  Fagbevegelsen  Partiet  Arbeid og kapital

19 Arbeiderbevegelsen – en ny samfunnsmakt Radikalisering  Radikal opposisjon  Arbeiderpartiet – et revolusjonært parti (1918)  Inn i Komintern

20 Norge og første verdenskrig Norges posisjon blant de krigførende maktene  Vestvendt nøytralitet Norge ble likevel berørt  Handelsflåten i skuddlinjen  Nedtrapping av produksjon  Aksjespekulasjoner og god fortjeneste for de få  Dyrtid for de mange

21 Norge og første verdenskrig Statsmakten under første verdenskrig  En voldsom utvidelse av statsmakten  Situasjonsbetinget statsregulering  De fleste reguleringene ble avviklet da krigen var over ... men den improviserte statsoffensiven hadde skapt større legitimitet for statsinngrep


Laste ned ppt "Industrisamfunn og verdenskrig 1905-1920. Perioden 1905 – 1920 Økonomisk vekst Et vikende bondesamfunn Storindustriens gjennombrudd Sosiale og økonomiske."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google