Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DRI1001 h05 - Pensumseminar 24.aug. 2005 Arild Jansen 1 Datasystemer og informasjonssystemer DRI1001 1. pensumseminar 240805 Om pensumseminaret og obligatoriske.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DRI1001 h05 - Pensumseminar 24.aug. 2005 Arild Jansen 1 Datasystemer og informasjonssystemer DRI1001 1. pensumseminar 240805 Om pensumseminaret og obligatoriske."— Utskrift av presentasjonen:

1 DRI1001 h05 - Pensumseminar 24.aug. 2005 Arild Jansen 1 Datasystemer og informasjonssystemer DRI1001 1. pensumseminar 240805 Om pensumseminaret og obligatoriske oppgaver Litt om datamaskinens historie og faglig basis Prinsipper for datamaskinens virkemåte Kort om binære tall Data, informasjon og kunnskap Datasystemer og informasjonssystemer

2 DRI1001 h05 - Pensumseminar 24.aug. 2005 Arild Jansen 2 Pensumseminar og obligatoriske oppgaver Pensumseminarer (6 i løpet av semesteret) –Ledes av faglærer/egen gruppelærer –Formålet er å diskutere pensumstoff som ikke dekkes i forelesningene – med en praktisk vinkling –Videre gjennomgås og diskuteres de obligatoriske oppgavene –Pensumstoff : Braadland: Innføring.., kap. 3, litt fra kap. 8-9

3 DRI1001 h05 - Pensumseminar 24.aug. 2005 Arild Jansen 3 Litt om datateknologiens (IKT) historie og faglige forankring Datateknologien er forankret i naturvitenskapen –Matematikk og logikk –Fysikk (elektronisk og etter hvert optikk) Pascal –mekaniske regnemaskin (1600) Babbage og Lady Dyron (Ada Lovelace) De første binære og programmerbare maskiner Noen hovedtrekk i utviklingen –Stormaskiner –Minimaskiner –Mikromaskiner  Apple og PD’ene –Nettverk og distribusjon –Internett og WWW …..

4 DRI1001 h05 - Pensumseminar 24.aug. 2005 Arild Jansen 4 Von Neumans prinsipp for datamaskiner 5 grunnleggende komponenter Minnet (primærlageret - memory) –Data og programmer lagres under programutføringen Aritmetisk-logisk enhet (ALU) –Her utføres programmet Kontrollenheten –Kontrollerer og styrer de øvrige enheter Inn-enheten (input) : –forer maskinen med data som skal Ut-enheten (output) –Presenterer resultatet av behandlingen CPU: Central Processing Unit

5 DRI1001 h05 - Pensumseminar 24.aug. 2005 Arild Jansen 5 Von Neumann maskinen Prinsippiell skisse ALU (Aritmetisk - Logisk enhet Minnet/Hukommelse (Memory) Kontroll- enhet Inn-enheter Ut-enheter Ytre enheter CPU

6 DRI1001 h05 - Pensumseminar 24.aug. 2005 Arild Jansen 6 Datamaskinens oppbygging i dag – sterkt forenklet ALU (Aritmetisk Logisk enhet Minnet/Hukommelse (RAM, ROM,..... Kontroll- enhet Hurtiglager Buss Ytre enheter Innenheter Utenheter Lager (plate) CD-rom

7 DRI1001 h05 - Pensumseminar 24.aug. 2005 Arild Jansen 7 Hva karakteriserer en datamaskin Formalisering – Digitalisering Komprimering – miniatyrisering Hastighet Lagringskapasitet Nøyaktighet – presisjon Forutsigbarhet - repeterbarhet Stabilitet og robusthet

8 DRI1001 h05 - Pensumseminar 24.aug. 2005 Arild Jansen 8 Hva er digitalisering – binær logikk Formalisering – redusere usikkerhet og skjønn Bare 0 og 1 (hvorfor ikke 0,1,2?) –Alle data er representert ved 0 eller 1 Tall skrives slik : 0 2 (TO) = 0 10 (TI ) ; 1 2 = 1 10 101 (1* 10 2 2 +0*10 2 1 +1*1 2 ) = 5 10, 1000000 = ?? Bokstaver skrives også slik: A : 1 000 001 2 (ASCII)

9 DRI1001 h05 - Pensumseminar 24.aug. 2005 Arild Jansen 9 Datamaskiner og dataprogrammer Data : Fakta, opplysninger på symbolsk form –Alt er lagret binært i datamaskinens minne –Data kan være tall, både tall og tekst, eller ren tekst –Data kan være ustrukturerte eller i en eller annet struktur (f eks. databaseprogrammer –Data lagres i datamaskinen i form av (data) filer, Program : –Sekvens av instruksjoner som løser et enkelt problem –Programmer må (som regel) ha inn-data for å produsere et resultat.

10 DRI1001 h05 - Pensumseminar 24.aug. 2005 Arild Jansen 10 Ulike typer program(systemer) Operativsystem og systemprogrammer –Samling programsystemer som styrer datamaskin –Eks: MSDOS, MS Windows, UNIX/LINUX, IT-verktøy – nytteprogrammer, eks. –E_post, nettleser (eks: Internet Explorer, Opera, ….) –Kontorstøtteverktøy som tekstbehandling, regneark, presentasjon (eks: Word, excel, PwP,… –Databaseprogrammer (eks: ACCES) –Lage hjemmesider (eks: HotMetal) Applikasjonsprogram –Samling programmer som løser en brukerorientert oppgave –Eks: Studentweb, skatteberegning, lånekassa søknadsbeh

11 DRI1001 h05 - Pensumseminar 24.aug. 2005 Arild Jansen 11 Kunnskap, informasjon og data –Datamaskiner og mennesker Asorbere og integrere Data Fortolkning Eksisterende kunnskap Ny kunnskap..

12 DRI1001 h05 - Pensumseminar 24.aug. 2005 Arild Jansen 12 Datasystemer og informasjonssystemer Et datasystem kan defineres som [Ande89]: “Et system for innsamling, bearbeiding, lagring, overføring og presentasjon av alle former for data”.  Det finnes både manuelle og datamaskinbaserte datasystemer Et informasjonssystem ’ Samlingen av menneskelige og maskinelle ressurser samt regler og prosedyrer organisert for å utføre bestemte funksjoner og løse en bestemt oppgave (Beekman 1995)

13 DRI1001 h05 - Pensumseminar 24.aug. 2005 Arild Jansen 13 Informasjonssystem og datasystem Datasystem inngår i et Informasjons-system som inngår i en organisert samhandling Informasjonssystem Datasystem = formaliserbar del automatiserbar del Organisasjon Rammer for systemet

14 DRI1001 h05 - Pensumseminar 24.aug. 2005 Arild Jansen 14 Eksempel: StedentWeb’ Informasjonssystem Datasystem = formaliserbar del StudentWeb Organisasjon Rammer for systemet Universitetet som organisasjon sammen med de lover, instrukser osv. som gjelder denne virksomheten Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i OsloForskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo ++ De formaliserte deler av dette regelverket, retningslinjer


Laste ned ppt "DRI1001 h05 - Pensumseminar 24.aug. 2005 Arild Jansen 1 Datasystemer og informasjonssystemer DRI1001 1. pensumseminar 240805 Om pensumseminaret og obligatoriske."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google