Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kirsten Ribu HiO 20051 Systemutvikling – og web- baserte systemer Høsten 2005 Kirsten Ribu.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kirsten Ribu HiO 20051 Systemutvikling – og web- baserte systemer Høsten 2005 Kirsten Ribu."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kirsten Ribu HiO Systemutvikling – og web- baserte systemer Høsten 2005 Kirsten Ribu

2 Kirsten Ribu HiO Hva er systemutvikling?  Systemutvikling handler mye om å lage beskrivelser  Systemutvikling baserer seg på bruk av modeller og metoder – systematisk arbeid (ingeniørprinsipper)  Planlegging og forutsigbarhet  Strukturering av prosesser  Kvalitetssikring

3 Kirsten Ribu HiO Systemutvikling er også  en endringsprosess som omfatter både mennesker, organisasjoner og IT  bedriftspolitikk, ikke bare teknologi

4 Kirsten Ribu HiO Hva menes med systemutvikling?  Teorier, metoder og verktøy for:  Spesifikasjon  Design  Konstruksjon  Vedlikehold av programvaresystemer

5 Kirsten Ribu HiO Fare: mangel på styring …….. ( Spaghetti-kode )  Systemet viser tegn på uregulert vekst, gjentatte og kostbare reparasjoner.  Informasjonen flyter åpent mellom deler av systemet som er fjernt fra hverandre  Noen ganger er all informasjon global eller redundant

6 Kirsten Ribu HiO Flere farer i utviklingsprosessen – prototyping ’Bruk og kast’ kode Noen ganger oppstår store, kaotiske systemer på bakgrunn av bruk-og- kast kode Bruk-og-kast har til hensikt å bli brukt en gang – prototyping for klargjøring av krav f.eks. Fare: Å sette prototypen i produksjon

7 Kirsten Ribu HiO Systemutviklingsprinsipper  Oppsplitting i delproblemer  Strukturer som letter samarbeid (feks faseinndeling og kodestandarder)  Strukturer som motvirker typiske “svakheter” hos mennesker (f eks at vi har lett for å gyve løs på problemløsningen før problemet er forstått)  Strukturer som forenkler gjenbruk av erfaringer (f eks gjennom at alle bruker samme utviklingsmodell, kodestandard og mal for prosjektplan).

8 Kirsten Ribu HiO Designmodell Klasse Aggregering Assosiasjon Navigering

9 Kirsten Ribu HiO Arkitektur: 3 lags arkitektur (Microsoft eksempel)

10 Kirsten Ribu HiO Microsoft.NET arkitekturen

11 Kirsten Ribu HiO Litt statistikk  Ca 50% av alle store prosjekter tar lengre tid enn planlagt  75% av de leverte systemene virker ikke som de skal  25% av alle større prosjekter havarerer

12 Kirsten Ribu HiO Mange prosjektoverskridelser  ’De fremste botemidlene mot offentlige it- budsjettoverskridelser er å utdanne nok kompetente it-kandidater fra universitetene og å bruke en mer dynamisk utviklings- og anbudsprosess’, skriver professor Reidar Conradi ved NTNU.

13 Kirsten Ribu HiO Overskridelser….  Det har vært mye omtale den siste tiden av IT-overskridelser i det offentlige. Bakgrunnen er en undersøkelse gjort av forskere ved Simula-senteret på IT Fornebu. Den viste at gjennomsnittlig kostnadsoverskridelse i offentlige IT- prosjekter var 67 prosent mot 21 prosent i privat sektor

14 Kirsten Ribu HiO Ny teknologi….  Overskridelser innen sykehusbygging (Rikshospitalet) og offshore (som har krevd to Statoil-direktørers avgang)  Motstykket er for eksempel veibygging, som har stabile krav og mer kjent teknologi.

15 Kirsten Ribu HiO Utviklingstiden  Det er ikke uvanlig at en utviklings- og anbudsprosess kan ta flere år.  Forutsetningene for et it-system kan derfor være foreldet før man får levert første versjon av systemet.  Man bør derfor i større grad dele opp et it- prosjekt i mindre deler – såkalt inkrementell systemutvikling - heller enn å samle alt i én sluttleveranse ("big- bang").

16 Kirsten Ribu HiO Hva slags datasystemer har vi? Eksempler:  Timebestillingsystemer (Brilleland)  Nettbank  Bookingsystemer (flyreiser, kino og teaterbilletter etc.)  Personalsystemer (Agresso, SAP etc)  Store logistikksystemer for butikker (Eks: Hakongruppen, bruk av strekkoder for salg av melk, brød, ost -)

17 Kirsten Ribu HiO Postbanken

18 Kirsten Ribu HiO Ryanair

19 Kirsten Ribu HiO Brilleland

20 Kirsten Ribu HiO Hva er en modell?

21 Kirsten Ribu HiO Utviklingsmodeller  En modell er en oversikt over utviklingsarbeidet  Modellen beskriver hvilket arbeid som skal gjøres  og hvordan arbeidet skal inndeles i faser og aktiviteter og arbeidstrinn  Det finnes mange forskjellige utviklingsmodeller  Valg av modell er avhengig av: hvor store deler av systemutviklingsarbeidet modellen omfatter hvordan faser og aktiviteter er delt inn hvor fleksibel modellen er hvordan ansvaret og organiseringen skal gjøres

22 Kirsten Ribu HiO Mål og planlegging - Hva er et mål?  Et mål er noe man skal oppnå eller gjennomføre  Målet må være realistisk ’1. leveranse av systemet skal skje før 1. mars’ (ikke underbudsjettere for å få kunden, eller være altfor optimistisk med hensyn til tidspunkt for leveranse av hele systemet)  Målet må være klart formulert ’Omsetningen skal øke med 10% i året’ ’Klassen skal bli god i modellering med UML’  Målet bør kvantifiseres (tallfestes) ’ Firmaet skal redusere klager med 10%’ (ikke: Vi skal bli bedre på service)’ Strykprosenten på HiO skal ned med 10% i år’ (ikke: vi skal bli bedre lærere)

23 Kirsten Ribu HiO

24 Kirsten Ribu HiO Systemutviklingsprosessen  Informasjonssystemer har med mennesker og arbeidsplasser å gjøre  Systemutvikling er et levende fag  Gir rom for skapertrang og kontakt med mennesker – kommunikasjon er viktig

25 Kirsten Ribu HiO Et web-basert system bygget opp av moduler  KW KW

26 Kirsten Ribu HiO I morgen  Internett og www  Foreleser Ulf Uttersrud  Forberedelse: Les på presentasjonen til kapittel 2 under ressurser til boka


Laste ned ppt "Kirsten Ribu HiO 20051 Systemutvikling – og web- baserte systemer Høsten 2005 Kirsten Ribu."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google