Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om Norsk Finansbarometer 2010

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om Norsk Finansbarometer 2010"— Utskrift av presentasjonen:

1 Om Norsk Finansbarometer 2010
Norsk Finansbarometer er en syndikert undersøkelse gjennomført av TNS Gallup i samarbeid med FNO (Finansnæringens Fellesorganisasjon) innenfor markedene bank, skadeforsikring og livsforsikring. Hvert år vil undersøkelsen fokusere på aktuelle problemstillinger i Finans-Norge. Finansbarometeret 2010 omfatter 1238 intervju gjennomført i uke 1 og uke , blant befolkningen 18 år +. Denne rapporten tar for seg det norske bankmarkedet. Tilsvarende undersøkelse er gjennomført hvert år siden 2004. Norsk Finansbarometer 2010 fokuserer på: Kundens bruk av sin bank. Bankens betjening av kunden. Evaluering av kunderelasjonen. Bankenes profil i markedet.

2 Bankenes samlede omdømme oppleves som god
Hvordan vil du vurdere bankenes samlede omdømme eller anseelse? (n=1238) i prosent 77 prosent av de spurte vurderer bankenes samlede omdømme som god eller bedre. Kun 2 prosent oppgir at de har et dårlig inntrykk av bankenes samelede omdømme.

3 Endret tillit til bankene i løpet av det siste året
24 prosent svarer at de har fått svekket tillit til bankene i løpet av det siste året, mot 41 prosent i 2009. 9 prosent sier de har fått styrket tillit. % 3

4 Finanskrisen oppfattes som delvis over
Er finanskrisen etter din oppfatning helt over, delvis over eller ikke over i det hele tatt? (n=1238) i prosent 67 prosent av de spurte sier at de opplever finanskrisen som delvis over.

5 Tilfredshet med hvordan egen hovedbank har håndtert finanskrisen
Tilfredsheten med hvordan egen hovedbank har håndtert finanskrisen er høyere enn ved fjorårets måling. 5

6 Grad av tillit til banker i det norske markedet
Blant norske bankkunder er det betydelig flere som har stor grad av tillit til bankene enn liten grad av tillit. Andelen som har svart at de i liten grad har tillit til det norske bankmarkedet har gått ned fra fjoråret. 6


Laste ned ppt "Om Norsk Finansbarometer 2010"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google