Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Marine bevaringsområder for hummer og torsk på Skagerrakkysten – hva viser 10 års forskning oss? Esben Moland Olsen Tittelside.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Marine bevaringsområder for hummer og torsk på Skagerrakkysten – hva viser 10 års forskning oss? Esben Moland Olsen Tittelside."— Utskrift av presentasjonen:

1 Marine bevaringsområder for hummer og torsk på Skagerrakkysten – hva viser 10 års forskning oss?
Esben Moland Olsen Tittelside

2 Marine bevaringsområder
Restriksjoner på menneskelig aktivitet Bevaring av marine økosystemer Verktøy for fiskeriforvaltning Referanseområder for forskning Finnes mange typer av marine bevarigsområder, men felles for dem er at de involverer restriksjoner på menneskelig aktivitet Flødevigen bevaringsområde, Arendal

3 Flittig brukt verktøy, spesielt I tropiske områder

4 Negativ utvikling for hummer langs Skagerrakkysten
Liknende kurve for endel andre arter som torsk

5 Bevaringsområder hummer
2006

6 Bevaringsområder hummer
Formål: Å forstå hvordan hummerbestanden utvikler seg innen avgrensede områder ved fravær av fiske Reguleringer: Kun snøre/stangfiske er tillatt Forskning: Flere prosjekter finansiert av Norges Forskningsråd Ikke ment å være et fullskala forvaltningstiltak, men et eksperiment

7 Blir det mer hummer?

8 Hummerens størrelse

9 Stor rognhummer – mange og store egg
Store individer: sikre jevn og god rekruttering

10

11 Hva med torsken? Flødevigen bevaringsområde har fått større torsk enn omkringliggende områder

12 Marine bevaringsområder kan være et nyttig verktøy for forvaltningen av høstede arter som hummer og kysttorsk Bestander av hummer og torsk responderer positivt på..

13 Hva vi ikke vet, men arbeider med
Hva er effekten for omkringliggende fiskerier? Hvordan påvirkes artsmangfoldet? Hva er effekten av strengere former for vern - nullfiskeområder?

14 § 2. Furøya forbudssone “Det er forbudt å fiske eller på annen måte høste levende marine ressurser i sjøområdet…” Tvedestrand

15 Flødevigen bevaringsområde


Laste ned ppt "Marine bevaringsområder for hummer og torsk på Skagerrakkysten – hva viser 10 års forskning oss? Esben Moland Olsen Tittelside."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google