Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fiskeripolitisk debatt Innledning Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen Haugesund, 15. august 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fiskeripolitisk debatt Innledning Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen Haugesund, 15. august 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fiskeripolitisk debatt Innledning Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen Haugesund, 15. august 2005

2 Verdier fra havet – Norges framtid 2 Fiskeripolitisk debatt – Haugesund, 15. august 2005 Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen 13. Juni 2005

3 Verdier fra havet – Norges framtid 3 Fiskeripolitisk debatt – Haugesund, 15. august 2005 Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen Regjeringens visjon En bærekraftig marin næring bestående av lønnsomme og omstillingsdyktige foretak med høy innovasjons- og nyskapingsevne. En marin næring som sammen med annen næringsvirksomhet bidrar til å utvikle robuste og levedyktige kystsamfunn. En næring som er i stand til å konkurrere i det internasjonale markedet. Foto: Fiskeriforskning

4 Verdier fra havet – Norges framtid 4 Fiskeripolitisk debatt – Haugesund, 15. august 2005 Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen Understreker behovet for utvikling av rammevilkår som gjør næringen konkurransedyktig og lønnsom. Markedets betydning Globaliseringen Behovet for omstilling i næringen Stortingsmelding om marin næringsutvikling har fokus på

5 Verdier fra havet – Norges framtid 5 Fiskeripolitisk debatt – Haugesund, 15. august 2005 Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen Johan Nygaardsvold Konsesjonsordning Trål 1939 (35-45) Når fikk kvoter egen verdi? Trygve Olsen Konsesjonsordning Ringnot 1973 Svein Munkejord Adgangsbegrensning Torsk 1990 Karl Eirik Schjøtt-Pedersen Adgangsbegrensning Makrell 1997 Peter Angelsen Adgangsbegrensning Seinot 1999 Det var ved lukkingen av det enkelte fiskeri! Svein Ludvigsen Adgangsbegrensning Ulike kystfiskerier 2001 

6 Verdier fra havet – Norges framtid 6 Fiskeripolitisk debatt – Haugesund, 15. august 2005 Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen Eivind Bolle Kondemnering Ringnot 1978  Strukturordninger Svein Munkejord Kondemnering Kyst 1990  Jan Henry T. Olsen Enhetskvote Torsketrål/ ringnot 1996 Svein Munke- jord Otto Gregussen Sammenslå- ingsordning Småtrål Enhetskvote Flere grupper 2000 Thor Listau Sammenslå- ingsordning Reke 1984 Eivind Bolle Sammenslå- ingsordning Ringnot 1978 Svein Ludvigsen Struktur Kyst/hav 2003-05

7 Verdier fra havet – Norges framtid 7 Fiskeripolitisk debatt – Haugesund, 15. august 2005 Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen Deling av den tidligere nordsjøtrålgruppen – ny industritrålgruppe Utskifting – fri tilpasning under øvre grense Konsesjonskapasitet for alle industritrålerne Makrelltråling skilt ut som egen konsesjon Enhetskvoteordningen for industritrål: kvotegevinst makrell, lodde, nvg, nordsjøsild sammenslåing av konsesjonskapasitet Slumpfiskordning for industritrål Strukturordningene - 2002

8 Verdier fra havet – Norges framtid 8 Fiskeripolitisk debatt – Haugesund, 15. august 2005 Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen Vurdere driftsmønsteret i nordsjøtrålgruppen, sett i forhold til industritrålgruppen og gruppen med avgrenset nordsjøtrålkonsesjon Vil det være riktig igjen å slå sammen nordsjøtrålgruppen og industritrålgruppen? Videre arbeid - strukturspørsmålene

9 Verdier fra havet – Norges framtid 9 Fiskeripolitisk debatt – Haugesund, 15. august 2005 Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen ”For å styrke næringsgrunnlaget i fiskeridistriktene må dagens distriktskvoteordning forsterkes og tas mer aktivt i bruk. Nasjonale myndigheter skal årlig kunne avsette inntil 10 % av den nasjonale kvota til landing og bearbeiding i spesielt utsatte distrikter for å sikre sysselsettingen i industrien. Fartøy i alle deler av landet som ønsker å levere fisk for bearbeiding i den aktuelle regionen skal behandles likt. Regionale myndigheter tilbys å fordele disse landingene til de områder og virksomheter som i kortere eller lengre tid har behov for slike spesielle virkemidler.” Sitat fra Arbeiderpartiets program 2005 – 2009

10 Verdier fra havet – Norges framtid 10 Fiskeripolitisk debatt – Haugesund, 15. august 2005 Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen Ressursforvaltning i Nordsjøen Regjeringen er opptatt av å legge forholdene best mulig til rette for at aktørene i fiskeri- og havbruksnæringen skaper lønnsomme arbeidsplasser. En bærekraftig forvaltning av alle fiskebestandene i våre farvann et overordnet mål, og samtidig en forutsetning for at næringen oppnår stabil lønnsomhet Foto: H. O. Thomassen

11 Verdier fra havet – Norges framtid 11 Fiskeripolitisk debatt – Haugesund, 15. august 2005 Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen Fellesforvaltning med EU Situasjonen for enkelte bestander i Nordsjøen er fortsatt ikke tilfredsstillende Samarbeid med EU om felles forvaltning viktig Utkast Felles, fast vanntrekkprosent på 2 %, fra 1. februar 2004

12 Verdier fra havet – Norges framtid 12 Fiskeripolitisk debatt – Haugesund, 15. august 2005 Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen Til slutt…. Det er rådende politikk at næringen skal få det nødvendige handlingsrom til å ta egne valg, og ta ansvar for egen utvikling. Jeg skal gjøre mitt for at dere skal lykkes gjennom stabilitet og forutsigbarhet


Laste ned ppt "Fiskeripolitisk debatt Innledning Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen Haugesund, 15. august 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google