Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt 52E Installasjon, konfigurasjon og bruk av System Management Server 2003.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt 52E Installasjon, konfigurasjon og bruk av System Management Server 2003."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt 52E Installasjon, konfigurasjon og bruk av System Management Server 2003

2 Om oppdragsgiver: AITeL har et stort datanettverk som krever mye vedlikeholdsarbeid. System Management Server (SMS) er et verktøy for vedlikehold av store datanettverk, og har god støtte for mange av de funksjonene som AITeL ønsker. I tillegg er SMS godt støttet i infrastrukturen som AITeL benytter, blant annet Active Directory og Windows server 2003.

3 Om oppgaven: Hensikten med oppgaven er å fjerndistribuere programmer og holde maskiner oppdatert i et datanettverk ved hjelp av SMS. Vi skal i tillegg beskrive de elementene som utgjør SMS.

4 Hva kan SMS benyttes til? Samlinger og spørringer Maskinvare og programvare inventar Distribusjon av programvare Oppdatering av programvare Måling av programvarebruk Fjernhjelp Rapportering Produkt samsvar Status oversikt Backup og gjenskaping Nettverksovervåkings verktøy Vi har sett spesielt på distribusjon av programvare og distribusjon av sikkerhetsfikser til operativsystem. Noe av mulighetene for fjernhjelp er også blitt dokumentert.

5 Hvorfor denne oppgaven? Vi anser denne formen for administrasjon av et stort datanettverk som praktisk og hensiktsmessig. En erfaring med SMS vil sannsynligvis være verdifull i arbeidslivet. Vårt arbeid vil sannsynligvis bli brukt hvis/når AITeL implementerer dette systemet.

6 Hvordan løste vi oppgaven? Det er en utfordring å simulere et stort datanettverk med de begrensede ressursene vi har hatt til rådighet. Vi har installert en server og en klient på to lab- maskiner som har fungert som vårt testoppsett. Vi har så installert og konfigurert SMS på dette nettverket, og dette nettverket er grunnlaget for våre resultater

7 Hvordan løste vi oppgaven? Vi har brukt mye tid å lese dokumentasjon og prøve ut ting på nettverket vårt. Vi har dokumentert vårt arbeid underveis, men har desverre ikke hatt mye tid til å forsøke å motbevise våre resultater.

8 Resultater: Vi har installert og konfigurert SMS, samt distribuert klient for SMS til klientmaskin. Vi har fått til å distribuere sikkerhetsfikser til operativsystemet, men ikke fått til automatisk oppdatering. Vi har dokumentert noen av de mest sannsynlige situasjonene for fjernhjelp.

9 Hva gjenstår? Vi arbeider med å automatisere distribusjon av sikkerhetsfikser. Vi forsøker å distribuere antivirusprogramvare samt oppdateringer til dette. Vi arbeider med å utvikle et godt opplæringsdokument.

10 Takk for oss Dette dokumentet er datert Fredag 13. mai og status for resultater og videre arbeid vil være fra denne dato.


Laste ned ppt "Prosjekt 52E Installasjon, konfigurasjon og bruk av System Management Server 2003."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google