Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

16.01.081 ECON 3910 Innføring i miljøøkonomi, vår 2008 Foreleser: Finn R. Førsund.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "16.01.081 ECON 3910 Innføring i miljøøkonomi, vår 2008 Foreleser: Finn R. Førsund."— Utskrift av presentasjonen:

1 16.01.081 ECON 3910 Innføring i miljøøkonomi, vår 2008 Foreleser: Finn R. Førsund

2 16.01.082 Oversikt over temaer Miljøproblemer Sammenheng økonomisk aktivitet og miljøproblemer Miljømodellering Velferdsteori Miljøpolitikk Miljøpolitikkens virkninger Forurensninger over landegrensene Verdsetting av miljøgoder Vekst og/eller vern

3 16.01.083 Miljøproblemer Globale Regionale Lokale Ulykker Opphopning

4 16.01.084 Globale miljøproblemer Jordoppvarming ved økt konsentrasjon av klimagasser Arrhenius 1896: sammenheng CO 2 og temperatur Klimaendring: forandring i fauna og flora, ødeleggelse av korallrev, redusert artsmangfold, stigende havnivå, voldsommere værutslag, endring av havstrømmer (Golfstrømmen) Fortynning av ozonlaget: skader av UV-stråling Redusert artsmangfold

5 16.01.085 Regionale miljøproblemer Sur nedbør –Langtransport av svovel, nitrogen, ammoniakk gir sur påvirkning på miljøet –Skade på fisk, skog, planter –Korrosjon bygningsoverflater, marmorskulpturer Mikropartikler –Helseskader Bakkenært ozon –Helseskader –Vegetasjonsskader

6 16.01.086 Lokale miljøproblemer Luftkvalitet –Smog i London, vinterluft i Oslo Vannkvalitet –Kolera Forringelse av nære rekreasjonsområder Støy –Bil, fly

7 16.01.087 Ulykker Uvitenhet –Minamata, asbest Ulykker i produksjon –Bhopal, Seveso, Tsjernobyl

8 16.01.088 Opphoping Drivhusgasser hoper seg opp i atmosfæren Ozon-nedbrytende stoffer hoper seg opp Miljøgifter hoper seg opp i fettlaget til dyr

9 16.01.089 Sammenheng økonomisk aktivitet og miljøproblemer Bruk av areal Utnytting av naturressurser Utslipp av spillprodukter –Materialbalansen for økonomisk aktivitet (produksjon, forbruk) –Vekten av de stoffer som kommer inn i en aktivitet vil være lik vekten av de produkter som kommer ut pluss netto endring i vekt av realkapital

10 16.01.0810 Materialbalansen Økonomisk aktivitet Opphoping av realkapital Innsats av stoffer fra naturen Innsats av produserte varer Utslipp av spillprodukter til naturmiljøet Produkter som nyttes videre i økonomien

11 16.01.0811 Spillproduktenes virkninger i naturen Avgrensning av naturmiljøet –Resipienter Vann –Innsjø, elv, havområde Luft –Luftrommet over Oslo Land –Nordmarka

12 16.01.0812 Miljøindikatorer Vann –Oksygeninnhold –Bakteriemengde –Surhetsgrad –Siktedybde –Fiskebestand –Algemengde

13 16.01.0813 Miljøindikatorer, forts. Luft –Innhold av stoffer: svevestøv, svovel, nitrogen, ozon, karbonmonoksyd, tjærepartikler –Ozonlagets tykkelse Land –Artsmangfold –Kronetetthet gran –Bestand av fugl, dyr –Støy i desibel –Tykkelsen til eggeskall til rovfugl

14 16.01.0814 Dose – respons modeller Sammenhenger mellom utslipp og miljøindikatorer Tidsdimensjonen ved sammenhengene –Statisk –Dynamisk Valg av tidsenhet påvirker valg av statisk eller dynamisk analyse

15 16.01.0815 Surstoffinnhold i ei elv Oppløst surstoff Utslipp av organisk materiale Avstand nedover elva

16 16.01.0816 Fra spillprodukt til forurensning Naturmiljøets tjenester –Renovasjonstjenester –Ekstraheringstjenester –Rekreasjonstjenester Forurensning i økonomisk forstand –Bruk av renovasjonstjenester reduserer påvirker negativt volum eller kvalitet av ekstraherings- og/eller rekreasjonstjenester

17 16.01.0817 Konflikten mellom naturmiljøets tjenester Ekstraherings- og rekreasjonstjenester Renovasjons- tjenester Fri renovasjon Fri renovasjon Negative virkninger Utslipp av spillprodukter


Laste ned ppt "16.01.081 ECON 3910 Innføring i miljøøkonomi, vår 2008 Foreleser: Finn R. Førsund."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google