Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organisk Spektroskopi Applied Spectroscopy KJM3000 Vår 08 Pensumbok : ”Introduction to Spectroscopy” by Pavia, Lampman, Kriz Kurset overlapper med KJ220.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organisk Spektroskopi Applied Spectroscopy KJM3000 Vår 08 Pensumbok : ”Introduction to Spectroscopy” by Pavia, Lampman, Kriz Kurset overlapper med KJ220."— Utskrift av presentasjonen:

1 Organisk Spektroskopi Applied Spectroscopy KJM3000 Vår 08 Pensumbok : ”Introduction to Spectroscopy” by Pavia, Lampman, Kriz Kurset overlapper med KJ220 og KJM4000

2 Praktisk informasjon Kursansvarlig, foreleser og kollokvieansvarlig: Tore Hansen, rom Ø303, torehans@kjemi.uio.notorehans@kjemi.uio.no Forelesninger og kollokvier: Aud. 3, ons/tor 13.15 og 10.15 Kommunikasjon vha e-mail og hjemmesiden. Ingen krav til oppmøte på kollokvier og forelesninger, men 80% av øvingsoppgavene må være innlevert og godkjent for å avlegge eksamen. Ingen karakter på øvingsoppgaver.

3 Mål : Studenten skal være istand til å bruke spektroskopiske metoder til å bestemme konstitusjonen av organiske molekyler. Plan:ca. 25 timer forelesning og ca. 40 timer kollokvier. Øvelse i anvendt bruk av metodene er vektlagt i forhold til teori. Siste kollokvie: tor 15. mai. Eksamen: 5. juni skriftlig 3 timer. Fire spektroskopiske metoder : UV/VIS, IR, NMR og MS. Disse metodene gir komplementær info, og til sammen er de et meget godt verktøy til identifikasjon og strukturoppklaring av små mengder (mg) av ukjente forbindelser.

4 Fremdriftsplan KJM3000-V08 Ukeonstor 4GenUV1/UV2 5IR1/IR2 IR3/IR4 6K1K2 7NMR1/NMR2NMR3/NMR4 8NMR5/NMR6NMR7/NMR8 9NMR9/NMR10NMR11/NMR12 10K3K4 11K5K6 12PåskePåske 13MS1/MS2MS3/MS4 14K7K8 15K9 K10 16K11K12 17K13K14 18K15K16 19K17K18 20K19K20 Siste kollokvium: K20 torsdag 15. mai Eksamen: 5. juni, kl. 14.30, 3 timer skriftlig

5 Generelt Spektroskopi : Studie av vekselvirkning mellom elektro- magnetisk stråling og materie (molekyler)

6 Elektromagnetisk stråling Elektromagnestisk stråling kan beskrives som : En bølgebevegelse = bølgelengde, = frekvens, c = lyshastighet En partikkelbevegelse E = energi, = frekvens, h = Planck’s konstant = c E = h

7 Siden c = konstant, vil frekvens og bølgelende være omvendt proporsjonale. Dersom frekvensen på ”lyset” er den samme som frekvensen til en egenbevegelse av molekylet (f.eks.) en vibrasjon) vil molekylet kunne absorbere energi. Vi sier da at ”lyset” og molekylets bevegelse er i resonans. Ved å flytte om får man : = c/

8 En egenbegelse i et molekyl kan f.eks. tilsvare vibrasjon av en binding. HCl = 9 · 10 13 s -1 Tilsvarer en frekvens og bølgelengde som svarer til elektromagnetisk stråling i IR-området.

9 Vekselvirkning mellom lys og materie generelt Et molekyl har mange stasjonære energinivåer (E). For hvert energinivå er det tilordnet en bølgefunksjon (Ψ). E 2 _____________ Ψ 2 E 1 _____________ Ψ 1 ΔE = E 1 – E 2 = hν Hvis vi belyser med en frekvens som tilsvarer ΔE kan molekylet absorbere energi og innta et høyere energinivå.

10 Emisjonsspektroskopi : Molekylet undergår en overgang fra et energinivå (E 2 ) til et lavere (E 1 ) og emiterer energiutbyttet i form av et lyskvant. Absorbsjonsspektroskopi: Man måler lysmengden som absorberes som funksjon av lysets bølgelengde. Et lyskvant absorberes og molekylet undergår en overgang fra et energinivå (E 1 ) til et høyere (E 2 ). E 2 _____________ Ψ 2 E 1 _____________ Ψ 1 ΔE = E 1 – E 2 = hν

11 Et generelt spektroskopisk eksperiment Lyskilde: ofte polykromatisk Uv/vis:Lamper fylt med ulike materialer (Hg, Na) IR: glødetråd NMR: radiosender

12 Detektorer UV/VIS: fotomultiplikator, diode array IR: varmefølsom elektronisk komponent NMR: radiomottaker Energien som detekteres gjøres om til et spennings- signal og overføres til en pennskriver eller datamaskin. Et spektrum registreres ved å måle absorbans samtidig med at bølgelengden varieres (scanning).

13 Fire metoder UV:200 – 380 nm. Brukes til å primært detektere konjugerte systemer. Eksitering av elektroner i konjugerte systemer gir absorbans i dette området. IR:4000 – 400 cm -1. Brukes til å detektere og identifisere vibrasjoner relatert til ulike funksjonelle grupper. NMR:Atomkjerner som absorberer radiobølger når de er plassert i et sterkt magnetfelt. MS:Måler masse/ladning forhold av organiske ioner

14 200 MHz NMR-instrument

15 1 H-NMR spektrum

16 UV og IR instrumenter

17 UV og IR spektrum

18 MS-instrument i serie med GC

19 MS-spektrum


Laste ned ppt "Organisk Spektroskopi Applied Spectroscopy KJM3000 Vår 08 Pensumbok : ”Introduction to Spectroscopy” by Pavia, Lampman, Kriz Kurset overlapper med KJ220."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google