Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Idéportalen Idéportalen Et initiativ for å formidle studentoppgaver fra næringsliv og forvaltning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Idéportalen Idéportalen Et initiativ for å formidle studentoppgaver fra næringsliv og forvaltning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Idéportalen Idéportalen Et initiativ for å formidle studentoppgaver fra næringsliv og forvaltning

2 Idéportalen Målsetting med prosjektet Etablere effektive mekanismer for å koble studenter (sommerjobb, prosjektoppgaver, masteroppgaver etc.) sammen med bedrifter slik at: –Bedriftene får verdi igjen av samarbeidet i form av utvikling eller problemløsning. –Studentene får interessante og relevante oppgaver i forhold til sine behov i utdanningen. –Faglærere får motiverte studenter og utvidet næringslivskontakt. En mulig viktig sideeffekt er at noen mindre bedrifter vil ansette høyt utdannet arbeidskraft som de ellers ikke ville ha tilsatt.

3 Idéportalen Litt historikk Initiativet til Idéportalen ble tatt ved NTNUs fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) senhøstes 2003. Valgte i starten å samarbeide med en svensk løsning (Exjobb-poolen) for å evaluere denne og få erfaring. Utprøvd på IVT og eksternt i 2004 – verdifulle erfaringer ble høstet. Sluttvurderingen var at løsningen var for ”stiv” (både teknisk og organisatorisk) til at det ville være hensiktsmessig å gå videre med den. Prosjektet ble forankret sentralt på NTNU fra årsskiftet 2004/05, med henblikk på å utvikle portalen, og utvikle samarbeid med andre institusjoner. Samarbeid med HiST og HiNT etablert i desember 2004. Behovskartlegging gjennomført våren 2005. Kravspesifikasjon ferdigstilt mai 2005.

4 Idéportalen Utfordringen: – Norge har et stort antall små og mellomstore bedrifter som har lite kontakt med kunnskapsmiljøer. NorgeMidt Norge AnsatteBedrifter%-vis andelAkkumulert%-vis andelAkkumulert 1-4 ansatte85 02753 % 51 % 5-9 ansatte34 22521 %74 %23 %74 % 10-19 ansatte21 99614 %87 %14 %88 % 20-49 ansatte13 5368 %95 %8 %96 % 50-99 ansatte4 3433 %98 %3 %99 % 100 ansatte og over2 6132 %100 %1 %100 %

5 Idéportalen NTNU har lang tradisjon for samarbeid med næringslivet når det gjelder ulike studentoppgaver. De store bedriftene dominerer i dette samarbeidet. Idéportalen skal være et supplement og et hjelpemiddel til faglærere/institutter/linjeforeninger som allerede har gode relasjoner til næringslivet og offentlige institusjoner – ikke erstatte disse nettverkene. Portalen er åpen for alle bedrifter og offentlige instanser. Siden det er en stor utfordring å utvikle bedre kontakt til små og mellomstore bedrifter (SMBene), vil denne sektoren ha fokus nå.

6 Idéportalen

7 Organisering (1) Universitet og høyskolenettverk: Profilere internt Lokal redaktør Ideportalen.no HiST NTNU HiNT ? ? ? ? ?

8 Idéportalen Organisering(2) Regionale markedsførings- og mobiliseringsprosjekt: Profilering Finansiering Bedriftskontakt Ideportalen.no (sentralt): Administrere portalen Profilere nasjonalt Nasjonale samarbeidsavtaler Finansiering / sponsing Redaktør Ideportalen.no Trøndelag Sogn og Fjordane Møre og Romsdal ? ? ? ? ?

9 Idéportalen Organisering regionalt - eksempel Regions- ansvarlig Idéportalen SIV A Høyskole Universitet NHO ? NFR Innovasjon Norge Fylkeskommunen Regionale markedsførings- og mobiliseringsprosjekt: Profilering Finansiering Bedriftskontakt

10 Idéportalen Bemanning - driftsfase Ideportalen.no (sentralt): –50% fra fast ansatt og 4 studenter a 30% ansvarlig for nasjonal koordinering (markedsføring, finansiering, administrering, help-desk). –Systemansvar (drift, vedlikehold og videreutvikling) outsources. Lokale redaktører (UoH): –Kvalitetssikre innlagte oppgaver fra brukere. –Oppfølgingsansvar. –Kvalitetssikre innhold på lokale informasjonssider.

11 Idéportalen Hva koster dette? Kostnader (fram til desember 2006): –Total sum 1.900.000,- Mulig nasjonalt UoH-nettverk: –25 statlige høyskoler, 6 universitet + mange private høyskoler Årlig driftskostnad: –Sentral Idéportal ca. 1.000.000,-/år

12 Idéportalen Invitasjon til samarbeid NTNU inviterer til et nasjonalt samarbeid om portalløsningen. Utviklingsarbeidet er i oppstart og det vil bli gjennomført et pilotprosjekt i Midt-Norge. Vi planlegger at portalen i sin nye drakt er operativ fra 1.1.2006. De som ønsker å knytte seg til prosjektet nå er velkommen.


Laste ned ppt "Idéportalen Idéportalen Et initiativ for å formidle studentoppgaver fra næringsliv og forvaltning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google