Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN! Studiets Struktur, Mål & Innhold Anbefalt lesing: Lassen 2002: s.11-58, 157-167 LML/ISP SPED 4000 Rådgivning og innovasjon Høsten 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN! Studiets Struktur, Mål & Innhold Anbefalt lesing: Lassen 2002: s.11-58, 157-167 LML/ISP SPED 4000 Rådgivning og innovasjon Høsten 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN! Studiets Struktur, Mål & Innhold Anbefalt lesing: Lassen 2002: s.11-58, 157-167 LML/ISP SPED 4000 Rådgivning og innovasjon Høsten 2007

2 Faglige mål: “Reflektiv rådgiver” Teoretisk oversikt Bevisste refleksjoner Tilstrekkelige ferdigheter i møte med rådsøker Formidling og faglig profilering Mål

3 Formelle mål: Masters Studiet 20 studiepoeng 1.Teoretisk fordypning & skriftlig grupperapport - (Arbiedskrav I) 2. Gruppetrening av rådgivningsferdigheter & individuell rapport- (Arbeidskrav II) 3. Praksis & praksisrapport- 4. Skriftlig Hjemme Eksamen (Våren 2008) 5. WISC protokoller & rapport

4 Hele Studiet Høst 2007: Rådgivnings & innovasjonsprosser Egenskaper & Ferdigheter Teoretisk oversikt Systemisk analyse & framgangsmåter Vår 2008: Kartlegging- Innføring WISC, gjennomføring av protokoller & rapport Rådgivningspraksis – 3 uker Hele Studiet

5 Modul I Rådgivningsprosesser: definisjoner, begreper & modeller Grunnleggende egenskaper & sentrale kommunikative ferdigheter i rådgivning (Teoretisk oversikt og praktisk trening) Teoretiske retninger innen rådgivning: oversikt & fordypning & egen refleksjon. LML/ISP Høsten 2007

6 KULLET - et utvidet faglig nettverk deling av kunnsakap STUDIE GRUPPER- reflekterende team for diskusjon & trening INDIVIDUELT - egenutvikling, logg & literaturstudier LML/ISP 3 Fora ; 3 Funksjoner

7 Hva er rådgivning? ” Enhver situasjon der det foreligger gjensidighet om at et menneske skal gå inn i et samarbeid med et annet menneske(r), i et forsøk på å yte hjelp.” Davis 1995:16 –Mange former: Direkte rådgivning, veiledning, konsultasjon –Mange nivåer: individuelt, gruppe, system, organisasjon –Mange teorier

8 Rådgivning -- En prosess Fra en nåværende situasjon (som er vanskelig) Til en ønsket situasjon Gjennom å igangsette tiltak. Innebærer: klargjøring av situasjonene utløsning av ressurser igangsetting av tiltak (Egan,1994) LML/ISP

9 Modeller Carkhuff & Anthony - Skills of Helping Egan- The Skilled Helper Kokkersvold & Vedeler- Spesialped.Rådg. Lazarus & Folkman - Stress & Coping Problemløsningsmodell for Innovasjon

10 Hindringer av prosessen Naturlig problemløsning og vekst er hindret hindret at individet/instansen trenger Rådgivning en hjelp til selvhjelp for å overkomme hindringen. Caplan’s analyse (1970) av 4 hindringer: –mangel på tilstrekkelig kunnskap –mangel på ferdigheter –mangel på selvtillit –mangel på objektivitet LML/ISP

11 Prosessens resultat “For det bedre eller for det verre” (Carkhuff & Anthony, 1988) bedring- økt forståelse for problemet utvidet handlingsrepertoar høynet sikkerhet forverring- økt frustrasjon/forvirring forhastet avslutning/oppgitthet LML/ISP

12 Sikring av vekst Sakskompetanse - faglig spisskompetanse systemkompetanse etiske rammer Prosesskompetanse- prosess forståelse profesjonelle rådgivningsholdninger/ egenskaper kommunikative evner LML/ISP

13 Rådgivers rolle Å tilrettelegge prosessen Å lede prosessen Å sørge for å fullføre prosessen + Å være “modell”

14 Den profesjonelle samtalen Davis 1995: Rådgivning er å lytte til og snakke med mennesker. Lassen 2000: Rådgivning er en kommunikativ prosess mellom to eller flere mennesker hvor samspillet er definert i klare rammer med hensyn til forholdets karakter, dets innhold og tidsbegrensning.

15 “Communicare” Å gjøre felles Samhandling i en vid forstand De som inngår i en relasjon er begge ansvarlig for den Mennesker kan ikke la være å kommunisere. Å ikke kommunisere er også kommunikasjon (Bateson)

16 Møtet Grunnleggende holdninger - legger en ramme for møtet mellom rådsøker og rådgiver slik at interaksjon kan skje “relasjonen kommer først” for at kommunikasjonen skal flyte - G. Bateson

17 Å skape de gode møtene Tre Grunnleggende Egenskaper: Empati- å forstå en annens perspektiv så godt som mulig. Kongruens- å være seg selv på en genuine måte. Positiv Aktelse- respekt og gjensidighet LML/ISP

18 Kommunikative ferdigheter og rådgivningsprosessen Rådgivers evner Fremmer rådsøkerens genuin oppmerksomhet involvering & kontakt anerkjennende respons utforskning (problem/ønske) personliggjøring innsikt & eierskap igangsetting av forsøk handling & bestyrking

19 Rådgivningsformer D irekte rådgivning Veiledning Terapi Under- K onsultasjon visning

20 Innovasjonsmuligheter innen en rådgivningsprosess At endringsprosessen kommer igang Utvidelse av perspektiv og forståelse Forløsning av krefter Å finne de “beste” strategier/tiltak Utvide handlingsrepetoire Vedlikeholde motivasjon for endring

21 Innovasjon “planlagt endring av praksis for det bedre” PS- Problemsløsning som utganspunkt RDD-Research-development-diffusion som spredning av informasjon SI- Sosial interaksjon som en nødvendig forutsetning for økologisk arbeid

22 Spesielle utfordringer Flere økologiske nivåer å forholde seg til “flere klienter samtidig” Mange ledd i prosessen “lang vei til brukeren” Fra det ideelle til virkeligheten “ fagekspertise, utstyr, osv” Utredning/Informasjon ----//---- Oppfølging LML/ISP

23 Det viktigste profesjonelle redskapet Deg selv Engasjement Kunnskap Ferdigheter Kompetanse

24 Rådgiveren ” Du” er ditt arbeidsredskap –Kunnskap –Grunnleggende holdninger til vekst –Kommunikasjons ferdigheter –Evne til refleksjon Studiet –Egenutvikling av kompetanse –En formell kvalifisering


Laste ned ppt "VELKOMMEN! Studiets Struktur, Mål & Innhold Anbefalt lesing: Lassen 2002: s.11-58, 157-167 LML/ISP SPED 4000 Rådgivning og innovasjon Høsten 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google