Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trygg og livskraftig alderdom. Trenger vi å engasjere oss? Har vi behov for eldreorganisasjoner? –Tar ikke kommunen vare på meg? –Passer ikke stortingspolitikerne.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trygg og livskraftig alderdom. Trenger vi å engasjere oss? Har vi behov for eldreorganisasjoner? –Tar ikke kommunen vare på meg? –Passer ikke stortingspolitikerne."— Utskrift av presentasjonen:

1 Trygg og livskraftig alderdom

2 Trenger vi å engasjere oss? Har vi behov for eldreorganisasjoner? –Tar ikke kommunen vare på meg? –Passer ikke stortingspolitikerne på at jeg får en pensjon å leve av? –Er ikke LO, Ys, Unio og Akademikerne der for oss når vi går av med pensjon? –Har vi det ikke egentlig så godt at vi ikke trenger å kjempe for våre rettigheter? –Alle snakker om frivillighet, er det så viktig da?

3 Du trenger å engasjere deg! Noen må, på vegne av deg: –Bli enige om årlig økning av løpende pensjon –Levere svar på utallige høringer som omhandler eldre –Gå til Stortinget for å snakke din sak –Levere dine krav til myndighetene for kommende statsbudsjett –Noen må ta debatten med aktører som betjener eldre –Noen må går foran, tone flagg og reagere på urett –Sitte i råd, utvalg og styrer

4

5 Pensjonistforbundet En partipolitisk uavhengig og nøytral organisasjon som ivaretar eldres interesser innen helse, økonomi, trygghet og kultur Om lag 210.000 medlemmer fordelt på 860 lokalforeninger i 19 fylker, kollektivt medlemskap og direktemedlemskap Medlemsbladet Pensjonisten med 7 utgivelser pr år. Årskontingent på +/- 300.- Møter i lokallagene 2014

6 Høringer Aldersgrenser i arbeidslivet. AML Uføremeldingen Forslag til endringer av aldersgrensen for bortfall av helsepersonells autorisasjon mv fra 75-80 år Fritt behandlingsvalg Gravminner ( Laeutvalgets innstilling) Ny folkehelsemelding Pensjonsreformen Trafikksikkerhet Nye skatteregler for pensjonsinntekt

7 Nei takk De som mot sin vilje blir boende 2 på rommet skal få rabatt…… NEI TAKK!!! Sykehjem og omsorgsboliger driftes av kommersielle aktører….. NEI TAKK!!! Store skattekutt til små grupper….NEI TAKK!!!

8 Viktige saker å holde tak i Egenandelsystem for tannhelse Eldrerådsarbeid Pensjonsreformen Utbygging av sykehjem og omsorgsboliger Kommunesammenslåing

9 Statsbudsjettet 2015 oppsummert Som forventet på skatt og avgift Merkelig svakt på eldreomsorg Stillstand i kommuneoverføringene. Det ligger klare føringer for en storstilt privatisering av omsorgstjenester på sikt. Den store taperen i statsbudsjettet virker å være minstepensjonistene. Denne gruppen pensjonister har ingen glede av lettelse i beskatningen, men må forholde seg til prisveksten.

10 Hvilke saker skal vi velge?

11 30.03.2015 11 1. Muligheten til å bo i sitt eget hjem så lenge det er mulig.

12 Hvorfor? Selvsagt er det sånn at eldre mennesker kan bli så syke at de trenger institusjonsopphold. Da skal de få det, jmf kravet om lovfestet rett til sykehjemsplass.. Men det betyr ikke at eldre ønsker å bo på sykehjem. Eldre vil bo hjemme så lenge som mulig. Det betyr at hovedfokuset i eldrepolitikken må rettes inn på at eldre ønsker å bo hjemme. Det betyr igjen tilstrekkelig med hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenester, at velferdsteknologi er en tjeneste som tilbys – ikke et produkt som selges, et egenandelssystem for tannhelse, gode finansieringsordninger for ombygging av bolig, nærhet til aktivitetssenter, frivillighetssentral osv. 30.03.2015 12

13 30.03.2015 13 2. Vi vil forhandle om pensjon

14 Hvorfor? Vi mener prinsipielt at pensjonene skal reguleres slik at de følger lønnsutviklingen. Men selv om pensjonene skal reguleres som et gjennomsnitt av lønns- og prisvekst, er vi uenige i at dette skjer gjennom en automatisk indeksering (lønnsvekst fratrukket en fast faktor på 0,75). Vi vil forhandle fordi det er viktig å se på hvilke faktorer som driver prisveksten (for eksempel om mat blir veldig mye dyrere), og hvordan lønnsveksten fordeler seg (for eksempel tydelig lavtlønnsprofil). 30.03.2015 14

15 30.03.2015 15 3. Vi krever at Norge får et eldreombud

16 Hvorfor? Ombudsordningene har bidratt til å styrke barnas posisjon i samfunnet. Ordningen har styrket arbeidet med å fremme likestilling og bekjempe diskriminering. I tida fram mot 2050 vil antall eldre mer enn fordobles. Mange ulike forvaltningsnivå, tilsyn og etater må bidra for at eldre mennesker skal få de tjenester de trenger. Et eget eldreombud trengs for å styrke eldres posisjon i samfunnet. 30.03.2015 16

17 30.03.2015 17 4. Vi vil at tilskuddet til aktivitetssenter for eldre tredobles i denne stortings- perioden

18 Hvorfor? Ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett i 2013 fikk vi på plass en ny tilskuddsordning for etablering av aktivitetssenter. I budsjettet for 2014 er dette videreført med en bevilgning på kr. 10 mnok. Aktivitetssenter bidrar til at eldre kan bo lengre i eget hjem, det bidrar til opplevelser og innholdet i livet. Det er vinn – vinn – vinn å satse på aktivitetssenter. 30.03.2015 18

19 Kultur og frivillighet Vi vil ha kultur og frivillighet som prioritert satsningsområde på lokalt plan. Vi vil jobbe for at det etableres gode metoder for samarbeid og koordinering av frivillig innsats i kommunene Styrke kulturtilbudet til eldre gjennom den kulturelle spaserstokk. Møter i lokallagene 2014

20 Hva er egentlig kultur? Sang, musikk, diktlesing, kunst, idrett, dans, teateropplevelser, revy ………. Møter i lokallagene 2014

21 Husk!! Pensjonistenes Holmenkolldag Vi støtter gårsdagens helter Våre medlemsfordeler Vår reisekatalog

22 Det vi vil nok, det får vi til!!! Sammen: er vi sterke er vi omlag 210.000 medlemmer har vi drøftingsrett med regjeringen er vi trygghet har vi livskraft har vi initiativ er vi PENSJONISTFORBUNDET Møter i lokallagene 2014


Laste ned ppt "Trygg og livskraftig alderdom. Trenger vi å engasjere oss? Har vi behov for eldreorganisasjoner? –Tar ikke kommunen vare på meg? –Passer ikke stortingspolitikerne."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google