Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eksperter i Team 2004 Landsby 16 Undersøkelse av brukbarhet av datasystemer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eksperter i Team 2004 Landsby 16 Undersøkelse av brukbarhet av datasystemer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Eksperter i Team 2004 Landsby 16 Undersøkelse av brukbarhet av datasystemer

2 Eksperter i Team ~ 1100 studenter 39 landsbyer ~ 30 studenter/landsby 5 grupper/landsby Hver landsby har et fasilitatorteam

3 Fasilitatorteam, landsby 16 Landsbyhøvding Reidar Conradi Stipendiat Finn Olav Bjørnson Læringsassistent Igor Dunderovic

4 Organisering Felles fagrapport Landsbyråd Feller problemstillinger og bedriftsspesifikke problemstillinger

5 Våre kunder 1. Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk 2. Statoil 3. Det Norske Veritas Software 4. Per Knudsen Arkitektkontor 5. Notar Eiendom

6 Agenda Introduksjon Litt om Brukbarhet Felles Problemstillinger Case 1 - IME Fakultetet Case 2 - Statiol Case 3 - Det Norske Veritas Case 4 - Per Knudsen Arkitektkontor Case 5 - Notar Eiendom Felles konklusjon Spørsmål? Lunsj Prosesspresentasjoner

7 Case 5 - MApp Megler Applikasjon

8 Notar Eiendom Meglerforetak i Notargruppen Rundt 200 ansatte Ca 40 kontorer i Norge, Etablert i Sverige og Spania

9 MApp Skreddersydd for Notar Eiendom Brukes av alle Notar Eiendoms ansatte Holder rede på hele saksgangen Integrert mot Agresso (Notars regnskapssystem) og enkelte deler av MS Office

10 Metodevalg Innledende samtaler med Kvalitetsavdeling Brukerene Ekko IT (produsenten av MApp) Web-basert spørreundersøkelse Pretesting 74 Respondenter (av rundt 200 ansatte)

11 Problemstillinger Hvilke forbedringsmuligheter finnes i MApp? Hvor godt er systemet tilpasset brukernes arbeidsprosesser i det daglige? Hvordan håndterer brukerne feil og problemer med MApp? Hvilken betydning har det at brukerne har fått delta i utviklingen av MApp? Er holdningen til systemet ulik blant ledelsen og de ansatte?

12 Slutningsstatistikk E=mc 2

13 Korrelasjon Hvordan to eller flere faktorer samvarierer Ikke kausalitet, måler hvorvidt: faktorene påvirker hverandre ikke at den ene forårsaker den andre

14 Enkel lineær regresjon Forsøker å finne en rett linje som predikerer verdi for variabel Y(avhengig), Y’ ut fra en annen variabel X (uavhengig): der Regresjonslinja legges slik at feil minimeres:

15 Regresjonslinja X a 1 Y 123 | yiyi xixi b (predikert verdi) (oppnådd verdi) e yi’yi’......

16 Multippel lineær regresjon I prinsippet som for lineær regresjon 2 eller flere uavhengige variable Korrigert for korrelasjon mellom de uavhengige variable ønsker kun tilleggsforklart varians

17 Slutningsstatistisk drøfting Svarprosent: ca 40% av totalt 200 Ideelt: 80% Burde kontrollert ”missing”- gruppe Største ”missing”- gruppe: Meklere Ingen samvariasjon mellom stillingsnivå og ”Attitude” (signifikans ca 0,7)

18 Sumvariable AttitudesUtility1Utility2Usability 2.14 Hvordan vurderer du brukervennligh eten totalt sett? 2.5 Er systemets feilmeldinger informative? 2.2 Hvor mange feil oppstår per uke? 1.1 Hvor godt er datasystemet tilpasset arbeidsprosessen? 4.3 Hva mener du er den generelle oppfatningen av systemet blant de ansatte? 2.6 Gis det melding fra systemet slik at du forstår konsekvensene av dine handlinger? 2.3 Hvordan opplever du systemets hastighet i forhold til andre programmer? 2.1 Opplever du at systemet er enkelt å bruke? 4.5 Hvordan vil du vurdere systemet totalt sett? 2.7 Er disse meldingene informative? Alpha = 0,81Se faktormatrise Alpha = 0,56

19 Sumvariable forklart ATTITUDES: Brukernes totale holdning/oppfatning av systemet UTILITY1: Systemrespons og meldingslogikk UTILITY2: Feilfrekvens og hastighet

20 Regresjonslinjen

21 Slutningsstatistiske konklusjoner Tilsammen forklarte UTILITY1, UTILITY2 og USABILITY 74% av variasjonene i ATTITUDES Av alle utility- spesifikke variable 14 (26) var kun feilfrekvens, hastighet og meldingslogikk siginifikante Tilsammen forklarte usabilityfaktorene subjektiv opplevelse av at systemet er enkelt å bruke systemets tilpasning til arbeidsprosessen 61% av den totale forklarte variasjonen i holdninger til datasystemet

22 Brukermedvirkning og holdning til systemet blant ledelse - ansatt Hvilken betydning har det at brukerne har fått delta i utviklingen av MApp? Brukere som har fått medvirke i utviklingen av MApp er mer positive til systemet. Er holdningen til systemet ulik blant ledelsen og de ansatte? Det er ingen signifikant forskjell på holdningen til systemet blant ledelsen og de ansatte.

23 Hvordan håndterer brukerne feil og problemer med MApp?

24 Hvilke forbedringsmuligheter finnes i MApp? Generelt er det vanskelig å finne stor grad av frustrasjon ved enkeltelementer som feilmeldinger, store menyer, innlegging av bilder, tekstfelt, fargebruk m.m. Dette hadde vi forventet, men brukernes svar fordeler seg på hele skalaen. Det er noen brukere (26,7%) som krysser raskt av alle punktene på sjekklisten før godkjenning av faglig leder, og det er et ønske blant brukerne om halvautomatiserte sjekklister. Opplæringen ser ut til å være tilstrekkelig. Det er lite uttalt misnøye med denne. I gjennomsnitt har en bruker fått 4,1 timer med opplæring. På åpent spørsmål kommer det fram at MApp kan oppleves rigid og med noe manglende tilpasnings- og endringsmuligheter.

25 Hvor godt er MApp tilpasset arbeidsprosessen ?

26 Hvordan vurderer du brukervennligheten totalt sett?

27 ”Systemet er så bra at det blir få ting man lurer på.” Sitat fra en av brukerne:


Laste ned ppt "Eksperter i Team 2004 Landsby 16 Undersøkelse av brukbarhet av datasystemer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google