Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kompetansemegling Trøndelag Samling Kompetansemegling, Trondheim, 8. desember 2005 Terje Bakken.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kompetansemegling Trøndelag Samling Kompetansemegling, Trondheim, 8. desember 2005 Terje Bakken."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kompetansemegling Trøndelag Samling Kompetansemegling, Trondheim, 8. desember 2005 Terje Bakken

2 Kompetansemegling Trøndelag Tidligere programmer Distriktsrettet Teknologispredning (DTS), 1989 – 1993 Distriktsrettet Teknologispredning (DTS), 1989 – 1993 Teknologiformidling fra forskningsinstitutter til SMB, Teknologiformidling fra forskningsinstitutter til SMB, 1994 – 2003 1994 – 2003 FoU-basert Kompetansemegling, 2004 - ? FoU-basert Kompetansemegling, 2004 - ?

3 Kompetansemegling Trøndelag Mål: Å sikre verdiskapingen og konkurransekraften i virksomheter i Trøndelag ved tiltak for å øke innovasjonsevnen gjennom planmessig FoU-arbeid. Målgrupper: Små og mellom store bedrifter. Nyskapingsprosjekter. Virksomheter i næringshager, kunnskapsparker etc. FoU-miljøer

4 Kompetansemegling Trøndelag Bedriftsmål Å fremme økt FoU-innsats hos bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring for å øke bedriftens innovasjonsevne – og dermed verdiskapingen og konkurransekraften (FoU etterspørselsstimulans). Instituttmål Å styrke FoU-instituttenes/kompetansemiljøenes rolle som samarbeidspartner for næringslivet (FoU tilbudsstimulans).

5 Kompetansemegling Trøndelag Arbeidsoppgaver  Besøke og systematisk gå gjennom bedriftenes behov og muligheter  Identifisere FoU-problemstillinger og knytte kontakt med relevante FoU-miljøer/andre aktører  Initiere og følge opp FoU-prosjekter  Benytte nasjonale og internasjonale nettverk for å tilføre bedrifter og prosjekter kompetanse/kontakter  Samarbeide med lokale aktører i forbindelse med nyskapingsprosjekter  Samarbeide med det øvrige virkemiddelapparat for henvisninger og videreføringer. Dette omfatter også pågående programmer som Eksportsatsing Trøndelag og Verdiskaping i Trebransjen

6 Kompetansemegling Trøndelag Virkemidler  IRC-nettverket(Innovation Relay Centre)  EIC-nettverket(Euro Info Centre)  Forskernettverk  Pågående og avsluttede prosjekter(nasjonale og internasjonale)  Eksisterende finansieringsordninger som Skattefunn, IFU/OFU, Innovasjon Norge, Fylkene, Norges forskningsråd, EUs rammeprogram, Eureka etc.  Knytte studenter til problemstillinger for diplom- og doktorgradsarbeider

7 Kompetansemegling Trøndelag Organisering  Kompetansemegler SINTEF  Kompetansemegler Nord-Trøndelagsforskning  Næringshager, kunnskapsparker, inkubatorer,,  Fylkene, Innovasjon Norge  Prosjektmidler

8 Kompetansemegling Trøndelag Finansiering Norges forskningsråd1,0 mill Komp. for bortfall av diff arb. giveravgift1,0 mill Innovasjon Norge0,5 mill Fylkene0,3 mill Egenandeler1,2 mill Sum4,0 mill

9 Kompetansemegling Trøndelag Budsjett Prosj. leder og Kompetansemegler SINTEF0,840 mill Kompetansemegler Nord-Trøndelagsforskning0,640 mill Reiser0,100 mill Næringshager, kunnskapsparker etc0,420 mill Prosjektmidler0,800 mill Bedriftsinnsats i prosjekter1,200 mill SUM4,000 mill

10 Kompetansemegling Trøndelag Styret Svein Almli, Nord-Trøndelag Fylkeskommune Gleny Foslie, Sør-Trøndelag Fylkeskommune Tom Ivar Bern, Innovasjon Norge Jan Onarheim, NTNU/SIVA Jon Uthus, NHO Mons Grøvlen, SINTEF Roald Lysø, Nord-Trøndelagforskning Terje Bakken, SINTEF

11 Kompetansemegling Trøndelag Kontaktpersoner  Terje Bakken, SINTEF Terje.Bakken@sintef.no Tel no 73 59 39 18 Mobil 930 58 761  John Arne Bjørgen, SINTEF John.A.Bjorgen@sintef.no Tel no 73 59 69 58 Mobil 930 58 763  Roald Lysø, Nord-Trøndelagsforskning Roald.Lyso@ntforsk.no Tel no 74 13 46 62 Mobil 913 71 83  Asbjørn Okstad, Nord-Trøndelagsforskning Asbjorn.Okstad@ntforsk.no Tel no 74 13 46 66 Mobil 990 17 221 Nettadresse:www.forskningsradet.no/program/kompetansemegling

12 Kompetansemegling Trøndelag Antall kontakter med bedrifter og organisasjoner(besøk) 87(50) Deltakelse i arenabygging 32(12) Antall innspill til tema for mulige FoU-prosjekter 80(30) Antall bedriftsprosjekter i lokale FoU-miljøer 25(20) Antall bedriftsprosjekter i miljøer utenfor regionen 11(5) Antall bedrifter som benytter internasjonale nettverk(IRC) 34 Antall henvendelser til/fra internasjonale nettverk(TO/TR) 8018 Status per 1. desember 2005, måltall for årlig krav i parentes Aktivitet Resultat(mål)


Laste ned ppt "Kompetansemegling Trøndelag Samling Kompetansemegling, Trondheim, 8. desember 2005 Terje Bakken."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google