Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Læring på egne vilkår og økt læringsutbytte Omlegging av undervisningsmetoder på Det teologiske fakultet på Det teologiske fakultet Hva lærer studentene?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Læring på egne vilkår og økt læringsutbytte Omlegging av undervisningsmetoder på Det teologiske fakultet på Det teologiske fakultet Hva lærer studentene?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Læring på egne vilkår og økt læringsutbytte Omlegging av undervisningsmetoder på Det teologiske fakultet på Det teologiske fakultet Hva lærer studentene? Et seminar om læringsutbytte 17 april 2008 Brynjulv Norheim Rådgiver Avd. for kompetansehevende studier (AKS) Det teologisk fakultet UiO

2 Kvalitetsreformen på TF n n Undervisningsnivået: – –Endringer i lærings- undervisnings- og eksamensformer.  n n Pedagogiske føringer (G. Handal): – –Økt studentaktivitet i læringsarbeidet. – –Mer skriving av faget – –Samarbeid mellom studentene i læringsarbeidet – –Tettere oppfølging av og tilbakemelding til studentene – –Større variasjon i eksamensformer – –Mulig løsning gjennom økt bruk av IKT

3 Utfordring n n Kunnskapssynet vektlegger skillet mellom formativ og summativ vurdering, som muliggjør tydeligere definerte læringsmål og arbeidskrav underveis

4 Fokus på undervisnings planleggingen n n Nye arbeidsrutiner i undervisningen krever god planlegging – –Tenke gjennom læringsmålene for emnet med vekt på å prioritere ferdigheter og kunnskap. Hva er forutsetningene og hva kan ikke endres i undervisningsaktivitetene for å nå læringsmålet. – –Se de formative og summative vurderingsformene i sammenheng med dannelsesmål for studiet som helhet

5 Emne-nivå n n Førsteårsemnene blir komponert med tanke på å skape variasjon og helhet – –Arbeidskrav: n n Akademisk oppgaveskriving n n Refleksjonsnotat skriving n n Lese vitenskapelige artikler n n Diskutere varige teologiske problemstillinger – –Vurderingsformer: n n Forbredt klausur n n Skriftlig eksamen n n Semesteroppgave

6 Programnivå I n n Nye gjennomgripende kompetansemål – –Informasjonskompetanse n n Tradisjonell kildekritikk n n Bibliotekressurser n n Databasesøk n n Bruk av internett som kunnskapskilde

7 Programnivå II n n Nye gjennomgripende kompetansemål – –Digital kompetanse n n Digital basiskompetanse (e-borger) n n Nettikette, hvordan kommunisere på nett n n Leseferdighet og økt orienteringsevne på nett n n Kjennskap til sosial programvare og evne til å se forskjell på formell og uformell læring

8 Utfordring n n Studentenes sårbarhet øker dramatisk fordi Kvalitetsreformen vektlegger variert, aktiv og kvantitativt mer deltagelse. Økt bruk av IKT i undervisningen vil muliggjøre mer dialog og mer jevn deltagelse.

9 Fokus på pedagogisk tilgang Kvalitetsreformen på TF Kvalitetsreformen på TF – –Sviktende mestringsevne hos ressurssterke studenter, særlig som følge av økt bruk av IKT – –De med spesielle lærebehov ble mer tydelige n n Nytt fokus: Fjerne unødvendige hindre – jobbe for universell utforming i studier og læring

10 Universell utforming n n Gjøre undervisningen tilgjengelig for flest mulig, slik at ytterligere tilrettelegging ikke er nødvendig

11 Hypotese: Økt mestring gir økt læringsutbytte Mål: Øke den pedagogiske tilgangen til undervisningen Det fysiske læringsmiljø Tilrettelegging av det virtuelle læringsmiljøet Tilgjengeliggjøring av lydfiler fra forelesninger ved hjelp av podcast Digitalisering av pensumlitteratur og styrke bruken av digitale tekstarkiv Tilrettelagt eksamensformer Fagpedagogisk opplæring av ansatte

12 Medieuavhengig pensum n n Økt bruk av digitale databaser i pensumlister n n Tilgang til kompendier i digital form (pdf) n n Søke pensumbøker innlest til lydbok n n Hensikt: versatilt, fleksibelt og øker lesbarheten

13 Forelesninger på nett n n Streaming (valgfritt): Lyden sendes ut på nettradio n n Opptak: Vi tar opp i mp3 format (plattformuavhengig) n n Distribusjon: Podcast, abonnementstjeneste på nett n n Bruk: Lydfilene hentes ned og føres over på bærbar mp3 spiller etter ønske.

14

15 Vurdering av podcasting n Formålet har vært å tilgjengeliggjøre forelesningen og ikke erstatte tilstedeværelse. –Overordnet fagpedagogisk ide har vært å få flere til å prøve å delta –Tekniske begrensinger gjorde at vi kun fokuserte på lyd –Opptak legges ut uten redigering – live opptak –Svakheter er utstrakt bruk av tavle og spørsmål fra salen –Podcast blir oftest enveis kommunikasjon og fordi det kringkastes for hele verden kan det føre til at studenter sensurerer egne spørsmål

16 Lærdom av podcast Studentene: – –meget god tilbakemelding og opptak etterspørres raskt – –rapporter om nye måter å lære på. Studentene gjør mer etterarbeid og lytter til forelesning mens de ser på lysbildene lagt ut i Fronter og slår opp ukjente begreper og ord på nett. – –de med lese- og skrivevansker føler dette som et kjærkomment tilskudd som normaliserer deres studiehverdag (normale for første gang!). n n Faglærere viser blandete følelser – –noen understreker forelesningene som begivenhet eller møteplass – –noen frykter at ingen vil dukke opp på forelesningen – –noen føler at det krenker personvernet deres å bli lagt ut på internett. – –andre derimot ser styrken av å måle seg opp mot renommerte utdanningsinstitusjoner som Berkeley og understreker det demokratiserende potensialet i fri utveksling av kunnskap.

17 Hva vet vi om bruken av podcast? n n De som gjør mest bruk av filene har også vært tilstede på forelesningene n n Podcastfilene er nettsidene som blir benyttet mest på webserveren vår n n Evalueringer viser at studentene verdsetter tilbudet n n Trivsel og eksamensresultatene har forbedret seg n n Studentene tar selv initiativ til å følge opp og organisere opptak

18 Oppsummering Utfordringer fra Kvalitetsreformen n n Fokus: Undervisningsplanleggingen – –Oppbygging og sammensetning av emner – –Gjennomgripende kompetansemål n n Fokus: Pedagogisk tilgang – –Å fjerne hindringer øker mestringsevnen for studenter – –Universell utforming har et positivt potensial både til læringsmiljøet og i undervisningen


Laste ned ppt "Læring på egne vilkår og økt læringsutbytte Omlegging av undervisningsmetoder på Det teologiske fakultet på Det teologiske fakultet Hva lærer studentene?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google